IMG_3374

Rekolekcje ,,Prawda, Krzyż, Wyzwolenie”

W dniach 10- 12 czerwca 2022r., w Uhercach Mineralnych, w ośrodku rekolekcyjnym Domowego Kościoła,  przeżywaliśmy rekolekcje tematyczne pt. ,,Prawda, Krzyż, Wyzwolenie”, kończące rok formacyjny. W rekolekcjach uczestniczyło 17 rodzin z dziećmi. Prowadzącym był moderator ks. Paweł Kata oraz Wiesława i Mirosław Bąkowie.

Tytułowe słowa roku formacyjnego streszczają program działania, będący teologią wyzwolenia, wyprowadzoną z Ewangelii, gdzie jedynym odkupicielem człowieka jest Jezus Chrystus. Na nowo wybrzmiały stwierdzenia, że droga do wyzwolenia człowieka od lęku prowadzi przez Krzyż- to jest życie w prawdzie, gotowości do ponoszenia ofiar dla prawdy oraz gotowości do przebaczenia.
Ks. Paweł Kata w czasie konferencji i homilii w profesjonalny sposób, ułatwił małżonkom zrozumienie Apokalipsy Św. Jana Apostoła, uważanej jako jedną z najbardziej tajemniczych Ksiąg Nowego testamentu. Jest Ona pełna symboliki i znaków, dramatyczną wizją końca świata. To jedyna Księga, w której zawarty jest opis Sądu Ostatecznego oraz wizja Nowego Świata, po upadku świata ziemskiego. Adresatami Księgi Objawienia jest siedem Kościołów w Azji Mniejszej, nad którymi Apostoł sprawował opiekę( Efez, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia, Laodycea). Centralnym punktem każdego dnia rekolekcji była Eucharystia. Nie zabrakło również: Namiotu Spotkania, Jutrzni, modlitw, konferencji, świadectw małżonków. Niezatarte wrażenie pozostawił w nas Dialog Małżeński, z pięknymi, wzruszającymi, wzajemnymi wyznaniami miłości do siebie. Także nocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem koiło nasze serca, zmęczenie.  i tęsknotę za Jezusem. Nie zabrakło też pogodnego wieczoru, gdzie przy zabawie i piosenkach oazowych spędziliśmy wieczorny czas. Podziękowania kierujemy do: diakonii muzycznej, wychowawczej , gospodarczej, a także tych, którzy zatroszczyli się o posiłki ,,dla ciała”. Miniony czas pandemii wzbudził potrzebę ,,bycia razem „we wspólnocie, tęsknotę za fizycznym kontaktem, uściskiem dłoni. Poruszająca była modlitwa ks. Pawła za świętość swych braci w kapłaństwie. Nasz przewodnik duchowy przekazał nam materiały do 33- dniowych ćwiczeń duchowych, przygotowujących do Zawierzenia Życia Bogu przez ręce Maryi.
Niech Bóg będzie uwielbiony w ks. Franciszku Blachnickim, założycielu Ruchu Światło- Życie i w Charyzmatach, które pozostawił Kościołowi. Szczęść Boże.
Maria i Marian Franusowie
Tags: No tags

Comments are closed.