Aktualności

Śp. Małgorzata i Stanisław Gędek

Do Domowego Kościoła należeli od 1983 roku. Po przyjeździe do Stalowej Woli w 1997 pilotowali krąg przy parafii Matki Bożej Królowej Polski, uczestnicząc w nim aż do tragicznego wydarzenia.

O śp. Małgorzacie i Stanisławie, jedno z małżeństw będących razem w kręgu DK, pisze tak: „To byli cudowni ludzie, to właśnie oni byli przykładem i motorem dla nas w kręgu. Zawsze mieli czas na wspólną modlitwę, dbali o siebie, o rodzinę i scalali nasz krąg. Już nie usłyszymy od Stasia jak mówi o swojej żonie „Małgoś” i od Małgosi „mój Stacho”. Byli dla nas – małżeństw z kręgu przykładem i tacy pozostaną w naszej pamięci i modlitwach. ❤️

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

REKOLEKCJE FORMACYJNE

Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku formacyjnego „Prawda, Krzyż, Wyzwolenie”                REKOLEKCJE FORMACYJNE

 

Zapraszamy na czterodniowe rekolekcje ORAR –  szczególnie małżeństwa , które są jeszcze na etapie formacji podstawowej, ale również wszystkie małżeństwa potrzebujące odświeżenia doświadczenia rekolekcyjnego Domowego Kościoła.

Do realizacji formacji poprzez systematyczny udział w rekolekcjach bardzo zachęcał Czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki – jest to jedno z zobowiązań DK.

Zapraszamy zatem na :

 

OAZĘ REKOLEKCYJNĄ ANIMATORÓW RODZIN Iº 

Są to rekolekcje formacyjne które ukazują znaczenie charyzmatu Światło-Życie , pozwalają zrozumieć kim jest Nowy Człowiek , co to jest Nowa Wspólnota i na czym polega Nowa Kultura.

Dodatkowo pogłębiają rozumienie istoty, celu , duchowości i metody DK.

Rekolekcje te odbędą się w Sandomierzu w dniach:19  – 23 styczeń  2022 r. w Diecezjalnym  Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej   „Quo Vadis”  Plac Św. Wojciecha 4  (za kościołem Św. Józefa)

Rozpoczęcie rekolekcji w środa 19 stycznia 2022 r. o godz. 18:00

Zakończenie rekolekcji w niedzielę 23 stycznia 2022 r. o godz. ~14:00

Prowadzący:

Ks. Artur DyjakStanisława i Ryszard Szymonikowie

Współprowadzący  i  zgłoszenia: Danuta i Jerzy Łatkowie, tel.: 728 328 531   djkb@interia.pl       odpłatność 450 zł. od osoby (odpłatność za dzieci uzależniona od wieku).

 

 

OAZĘ REKOLEKCYJNĄ ANIMATORÓW RODZIN IIº

Celem tych rekolekcji jest formacja animatorów w rodzinie , małej grupie i wspólnocie . Przedstawienie zadań stojących przed parą animatorską oraz zachęcenie małżonków do kształtowania postawy wiary w Boże prowadzenie .

Rekolekcje te odbędą się w Sandomierzu w dniach 16 – 20 luty  2022 r.         

 w Diecezjalnym  Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej „Quo Vadis”  Plac Św. Wojciecha 4  ( za kościołem Św. Józefa)

Rozpoczęcie rekolekcji w środa 16 luty 2022 r. o godz. 18:00

Zakończenie rekolekcji w niedzielę 20 luty 2022 r. o godz. ~14:00

Prowadzący:

Ks. Waldemar Olech i Halina i Stanisław Pikulowie

Współprowadzący i zgłoszenia: Justyna i Marek Łukasiewiczowie, Tel. +48 519 545 586   adres mail: maro20040@op.pl odpłatność 450 zł. od osoby (odpłatność za dzieci uzależniona od wieku).

 

Być człowiekiem WOLNYM – znaczy być człowiekiem który się nie boi . Nie bójmy się podjąć tego wyzwania jakim są rekolekcje formacyjne. Pan Jezus powołał nas do Wspólnoty Domowego Kościoła i to On zaprasza nas na te rekolekcje. Chce czynić cuda w naszym sercu i życiu. Bądźmy Wolni by iść i Wyzwalać innych.

 

Szczęść Boże !!!

Do spotkania w Sandomierzu

Regina i Mariusz Cygan                  Ks. Dominik Żelazko

Para diecezjalna DK                       Moderator diecezjalny DK

Dzień skupienia Domowego Kościoła w parafii Św. Barbary w Staszowie

W minioną sobotę 2-go października, w naszej parafii na Rejonowym Dniu Skupienia Domowego Kościoła, gościliśmy siostrę Reginę Przyłucką z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła z Lublina, z Diakonii Stałej Ruchu Światło- Życie.

Spotkanie rozpoczęliśmy Jutrznią w kościele, po której w sali kominkowej odbyła się projekcja filmu; „Prorok nie umiera nigdy. ks. Franciszek Blachnicki”. Po filmie siostra Regina Przyłucka, sekretarka ks. Blachnickiego opowiedziała o swojej posłudze w INMK, o relacjach i współpracy z księdzem. Odpowiedziała na liczne pytania dotyczące filmu, życia i dzieł stworzonych przez tego niezwykłego kapłana, Proroka odnowy posoborowej w Kościele.

Pieśnią do Ducha Świętego rozpoczęliśmy pracę w grupach, pochylając się nad Testamentem Ojca Blachnickiego, w którym pisał o darach- charyzmatach, jakie otrzymał od Boga, po swym nawróceniu w celi więziennej 17.06.1942r., oczekując na wykonanie wyroku śmierci. Cudownie ocalony, swoje dalsze życie ofiarował Bogu, wstępując do seminarium duchownego. Jako kapłan i wybitny naukowiec na KUL, porzucił karierę naukową, by zakładać Oazy, czyli wakacyjne spotkania z Bogiem. Stworzył Ruch Światło-Życie, który stał się największym poruszeniem duchowym w naszej części Europy w drugiej połowie XX w. oraz inne Dzieła-Charyzmaty (w tym: Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, polską teologię wyzwoleniai Chrześcijańską Śłużbę Wyzwolenia Narodów). Ściśle współpracował z Papieżem JP II, bez patronatu, którego niemożliwym byłoby wprowadzenie tych dzieł w życie.

Nasza wspólnota dzieliła się swoimi odkryciami i przemyśleniami, dotyczącymi odpowiedzi na pytania: Co Ojciec Blachnicki zostawił nam w Testamencie? Co mówi do mnie?

Ważnym świadectwem o ks. Franciszku była konferencja: ,,Modlitwa w życiu i nauczaniu Ojca Blachnickiego”. Siostra Regina podkreśliła znaczenie modlitwy indywidualnej jako naszej rozmowy z Bogiem jak z Przyjacielem, nawiązując do Starego Testamentu i Mojżesza, który rozmawiał z Bogiem poza obozem, w Namiocie Spotkania. Mówiła o rodzajach modlitwy – uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia, błagania. Znaczeniu modlitwy wspólnotowej w jedności Kościoła i najdoskonalszej z nich – Eucharystii, sakramencie pokuty i pojednania, o znaczeniu modlitwy brewiarzowej z Liturgią Godzin i modlitwy różańcowej.

O godz. 15-tej odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po której w kościele był  czas na osobistą modlitwę w Namiocie Spotkania. Punktem centralnym naszego Dnia Skupienia była Eucharystia z wiernymi w Kościele.

Całość spotkania przebiegała w atmosferze niezwykłej otwartości na Boga i na samych siebie we wspólnocie. Dominował klimat radości, życzliwości, wzruszeń, śpiewu piosenek oazowych i podziękowania Bogu za chwile bycia razem. Poczęstunek był umocnieniem dla naszych ciał.

Pragniemy podziękować duszpasterzom, w sposób szczególny Proboszczowi za zgodę, pomoc w organizacji, przebiegu spotkania i osobisty udział w nim. Niech Bóg będzie uwielbiony za wszystko co wydarzyło się w sercach ludzi obecnych na spotkaniu z siostrą Reginą Przyłucką.

 

 

Źródło: https://swbarbarastaszow.pl/dzien-skupienia-domowego-kosciola

25 LAT OŚRODKA REKOLEKCYJNEGO W UHERCACH MINERALNYCH – Dzień dziękczynienia.

DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA za 25 lat istnienia Domu Rekolekcyjnego w Uhercach Mineralnych.

W sobotę 18 września wiele rodzin z naszej Diecezji uczestniczyło w dziękczynieniu za 25 lat istnienia Domu Rekolekcyjnego w Uhercach Mineralnych. Już w piątek wieczorem pierwsze rodziny pojawiły się w naszym ośrodku, by wspólnymi siłami przygotować się na świętowanie razem z kapłanami i rodzinami, które przyjechały  w sobotę. Tak więc przystrojono kaplicę w świeże kwiaty, na korytarzu pojawiła się okolicznościowa dekoracja a na zewnątrz powiewały flagi; NARODOWA I DOMOWEGO KOŚCIOŁA. Przygotowania w kuchni były przedostatnim punktem piątkowego wieczoru, którego uwieńczeniem była wspólna Kompleta.

W sobotę od wczesnych godzin porannych przybywały kolejne rodziny, których przywilejem stał się Namiot Spotkania przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Centralnym punktem obchodów była Eucharystia, która zgromadziła uczestników w parafialnym kościele w Uhercach. Przed Mszą Świętą rodziny wraz z kapłanami trwały w dziękczynieniu modląc się różańcem według rozważań Ojca Blachnickiego.

POKORNA MIŁOŚĆ, PRAWDA I KRZYŻ PROWADZĄ DO WYZWOLENIA I ZBAWIENIA- słowa Moderatora DK ks. Dominika Żelazko wygłoszone w czasie homilii stały się dla wszystkich uczestniczących, drogowskazem na najbliższy czas pracy formacyjnej.

Po Mszy św. Ksiądz Dominik Żelazko dokonał poświęcenia budynku- było to symboliczne zakończenie remontu ośrodka.

Nie mogło obyć się bez wspólnej agapy, dlatego po części modlitewnej wszyscy zasiedli do pysznego obiadu oraz przepysznych ciast, które przyjechały razem z uczestnikami jubileuszowych obchodów.

Świętowanie trwało do późnych godzin wieczornych.

Chwała Panu za Jego wielkie dzieła jakie czynił i czyni w sercach tak wielu!

Chwała Panu za wszystkich Kapłanów i Pary Posługujące przez te 25 lat istnienia Domu Rekolekcyjnego!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:)

18.09.2021 r.  Uherce Mineralne

L&J Klocek

galeria zdjęć

Rekolekcje Formacyjne Domowego Kościoła Diecezji Sandomierskiej – zaproszenie

Droga Wspólnoto !!!

Jak doskonale pamiętamy, mające odbyć się w listopadzie ubiegłego roku rekolekcje tematyczne z uwagi na (wtedy) dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną i wprowadzone ograniczenia – ostatecznie nie doszły do skutku, ale z planów rekolekcyjnych bynajmniej nie „wypadły”. Uparcie dążymy zatem do ich skutecznego przeprowadzenia w tym sezonie. Temat ważki, potrzebny, trudny i jest na niego zapotrzebowanie, co często wybrzmiewa na kręgach rejonowych i diecezjalnym. Pogłębiona forma rekolekcyjnego namysłu nad zagadnieniem „Dialogu małżeńskiego” i „reguły życia” – spodziewamy się, że będzie sprzyjać bardziej efektywnemu wykorzystaniu pozyskanych przeżyć, doświadczeń i wiedzy w codziennej praktyce. 

Rekolekcyjne odosobnienie sprzyja wzrastaniu wrażliwości. Tę chcemy skierować w kierunku „dialogu” i „reguły”. Choćby chwilowe wyciszenie się, odcięcie od zgiełku świata (zwłaszcza absorbujących „dystrybutorów informacji”) może przynieść długofalowe efekty. Alokacja uwagi, jej środka ciężkości ze świata ku Bogu i współmałżonkowi, czas nasycony spotkaniem w gronie wspólnoty na modlitwie i rozważaniu – może być i Waszym udziałem. Serdecznie Was drodzy małżonkowie do tego namawiamy.

TERMIN: 12 – 14 LISTOPADA 2021 R.

MIEJSCE: Diecezjalne Centrum „Quo Vadis” w Sandomierzu

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ: Wiesława i Mirosła Bąkowie tel: 604 516 810