Aktualności

Diecezjalna pielgrzymka do Krościenka nad Dunajcem.

DO KOLEBKI I DO GROBU

Diecezjalna pielgrzymka Ruchu Światło-Życie Diecezji Sandomierskiej do Krościenka, przeszła już do historii.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu za dzień, który dane było nam przeżyć doświadczając na nowo radości i piękna wspólnoty Domowego Kościoła, która stanowiła około stu osobową grupę.

 

20 października 2018r. zgromadziliśmy się w Centralnym Domu Rekolekcyjnym na Jagiellońskiej. W radosnej atmosferze nakarmiliśmy nasze ciała i dzięki gościnności Pani Eli Kozyra z Sekretariatu DK napiliśmy się dobrej kawy i herbaty. I już na początku dnia mieliśmy możliwość pokłonić się Panu Jezusowi udając się do kaplicy p.w. Świętej Rodziny – najważniejszego miejsca w Centralnym Domu na Jagiellońskiej. Pokój s. Jadwigi Skudro to kolejne miejsce na drodze naszego powrotu do „źródła”. Zwieńczeniem pobytu w Centralnym Domu na Jagiellońskiej była konferencja wygłoszona przez Panią Elżbietę Kozyra. Konferencja miała miejsce w kaplicy znajdującej się obok Centralnego Domu. Kaplica ta, była i jest miejscem, gdzie podczas oaz jest sprawowana Eucharystia. Pani Elżbieta Kozyra (INMK) przybliżyła nam tożsamość i historie naszego Ruchu. Podkreśliła, jak ważne jest by wracać do „źródła” i pielęgnować charyzmaty Ruchu, i że właśnie tu na Jagiellońskiej jest możliwość przeżycia wzorcowej Oazy Rodzin. Z zaciekawieniem wsłuchiwaliśmy się w piękno historii tworzenia się Ruchu, mając świadomość, że znajdujemy się w miejscu które było zamysłem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Kolejnym punktem naszego pielgrzymowania były oazowe ścieżki w Centrum Ruchu „Droga Nowego Człowieka”. Jest to ścieżka ewangelizacyjno-edukacyjna prezentująca Ruch Światło-Życie. O oazowych ścieżkach w Centrum Ruchu na Kopiej Górce możemy przeczytać w 152 numerze „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych” str 65.

 

Centralnym punktem naszej pielgrzymki była uroczysta Msza św. w kościele Dobrego Pasterza w Krościenku której przewodniczył Moderator DK ks. Dominik Żelazko, Słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof Kwiatkowski, współcelebrowali ks. Łukasz Kruk i (śp) ks. Mirosław Gajewski* oraz wspólna modlitwa przy grobie ks. Franciszka Blachnickiego którą prowadzili Beata i Andrzej Werescy – Para diecezjalna. Poobiedniej przerwie wróciliśmy na Kopią Górkę; do kaplicy Chrystusa Sługi która jest duchowym sercem Ruchu. Pani z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła przybliżyła nam wymowę znaków jakie znajdują się w Kaplicy Chrystusa Sługi oraz Namiocie Światła.

 

Wieczernik i Diakonia Słowa to ostatnie miejsca jakie nasza wspólnota odwiedziła. Dziękujemy Panu Bogu za ten dzień pielgrzymowania, do miejsca szczególnie ważnego dla każdego z nas. To tutaj prowadził swoją działalność założyciel Ruchu ks. Franciszek Blachnicki, charyzmatyczny kapłan i wychowawca „wolnych ludzi”, wielki patriota i działacz trzeźwościowy. Niech słowa Czcigodnego Sługi Bożego: „Zawsze skoro tylko macie taką sposobność, pragnienie, życzenie; przybywajcie do Krościenka do Chrystusa Sługi i Maryi Matki” będą dla nas zaproszeniem, by w przyszłości wracać do Krościenka, jakże ważnego dla nas oazowiczów miejsca.

Lucyna Klocek

GALERIA

 

* Dnia 27 października zmarł ks. Mirosław Gajewski, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

Ks. Mirosław Gajewski urodził się w 1973 roku w Rudkach. Pochodził z parafii w Nowej Słupii. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu w latach 1992-1998. W ramach studiów w WSD obronił tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1998 r. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 20 czerwca 1998 roku.

Posługę duszpasterską pełnił w parafiach: Połaniec, parafia św. Marcina, Ostrowiec Świętokrzyski, parafia Św. Jadwigi Królowej, Nisko, parafia Matki Bożej Fatimskiej, Iwaniska, Staszów, parafia św. Bartłomieja, Janów Lubelski, parafia św. Jadwigi Królowej, Tarnobrzeg, parafia Miłosierdzia Bożego oraz Ostrowiec Świętokrzyski, parafia Miłosierdzia Bożego. W latach 2003-2004 pełnił funkcję Dyrektora Domu Księży Emerytów w Sandomierzu.

Data uroczystości pogrzebowych zostanie podana w późniejszym terminie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

 

 

Jesienny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w naszych rejonach.

 

W różnych terminach, ale jesienny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie mamy już za sobą. Rejony tarnobrzeski, ostrowiecki i oba stalowowolskie (wspólnie) spotykały się 14 października, rejon staszowski tydzień później. Z informacji jakie do nas dotarły łącznie uczestniczyło w nich około 130 osób. Gościły nas różne parafie i tak rejon tarnobrzeski świętował w Sandomierzu w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, ostrowiecki w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim, stalowowolski I i II w parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli. Oczywistym jest, że towarzyszyli nam kapłani i tak w Sandomierzu goszczono Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie ks. Krzysztofa Kwiatkowskiego i ojca Piotra Czerwonkę dominikanina – opiekuna kręgów w Tarnobrzeskiej parafii MB Dzikowskiej,  konferencję wygłosił ks. Damian Dziuba a mszy świętej przewodniczył ks. Kan. Józef Śmigiel.  W Sandomierzu pojawiła się również Moderatorka Maria Gorycka z przedstawicielami młodzieży. W Stalowej Woli mszy świętej z ludem przewodniczył i konferencję wygłosił ks. Mieczysław Kucel moderator I rejonu, koncelebrował ją wraz z nim ks.Maciej Charabin moderator II rejonu. W Ostrowcu Świętokrzyskim mszę świętą i konferencję wygłosił ks. Łukasz Kruk.

 

Tyle jeżeli chodzi o czystą faktografię, która jest ważna dla zobrazowania skali wydarzeń, jednak ponad nią stoi sedno spotkania, zaistnienia wspólnoty. O Kościele, zwłaszcza Kościele Domowym, bardziej powinniśmy myśleć nie tyle gdzie i jak, tylko kiedy. Kościół istnieje wtedy, kiedy „dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje”. Owo zgromadzenie jest samym centrum Kościoła, jego najważniejszą istotą ponieważ tam właśnie przychodzi, jest i działa Jezus. Tak należy rozumieć i tak też tłumaczył sens spotykania się na dniach wspólnoty sam ks. Franciszek Blachnicki. Słowa konferencji, homilii przebrzmią, odpłyną w niepamięć – uczucie atmosfery jedności, spotkania pozostanie. Spotkanie z Jezusem i drugą osobą nieodwołanie zmienia, rozwija człowieka. Każdy uczestnik dnia wspólnoty wpierw został na nie powołany i przez nie zmieniony, ubogacony, rozwinięty – bez względu czy sobie ten fakt uświadamia czy też nie. Każde spotkanie czy to formacyjne, modlitewne, rekolekcyjne, wspólnotowe, liturgiczne tak właśnie ma. Obszar rozwoju na każdym z nich jest inny, ale fakt jego dokonania – niepodważalny. Nie spotykamy się dla grafiku, harmonogramu, tradycji, ale dla siebie, innych (których ubogacamy). Spotykamy się ostatecznie wszyscy z Jezusem, bo to On nas zaprosił, On nam chce dać coś, co jest nam w tym momencie absolutnie i niezbędnie potrzebne. 

 

Warto się zastanowić, odkryć i rozwijać to dobro, które zaistniało w następstwie naszych spotkań. Może, jeżeli czytają tę relacje osoby, które z różnych względów nie brały udziału w dniu wspólnoty, zatęsknić za nim. Trzeba również podziękować każdemu i każdej z was, którzy przyszli. Tym którzy posługiwali lub pomagali w przygotowaniu tych wydarzeń. Tym, którzy modlili się o ich owocny przebieg. Tym, którzy nie dotarli też dziękujemy, za to że jesteście i trwacie, o was też pamiętaliśmy. Niech nikt nie czuje się pominięty czy mniej ważny. Odwrotnie. Dzień Wspólnoty oznacza modlitwę zebranych za wszystkich. 

GALERIA

REKOLEKCJE PAR DIECEZJALNYCH

 Rekolekcje w Brochowie

Od piątku 5-go do niedzieli 7-go października mieliśmy wielką radość przeżywania rekolekcji dla par diecezjalnych w Brochowie  w Puszczy Kampinoskiej. Rekolekcje prowadziła para krajowa Kasia i Paweł Maciejewscy wraz z moderatorem krajowym Domowego Kościoła Ks. Tomaszem Opalińskim. W tym czasie Bóg przemawiał do nas na wiele sposobów, swoim słowem i poprzez drugiego człowieka . Po raz kolejny uświadomiliśmy sobie, że żeby iść i owoc przynosić musimy być otwarci na działanie Ducha Świętego. Mocno wybrzmiało że Pan „ nie wybiera uzdolnionych, ale uzdalnia wybranych”  i to w każdej posłudze oraz że nie można być letnim, trzeba być gorącym a najbardziej że  „ radosnego dawcę miłuje Pan”. Czas tam spędzony, to dla nas wielki dar, dar spotkania ludzi pokornych , pełnych miłości i troski o nas członków Domowego Kościoła . Po raz kolejny utwierdziliśmy się w tym jak wielkim darem dla małżeństw jest charyzmat naszego Ruchu. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas, za radość i pokój , który wlał w nasze serca, za ludzi których tam poznaliśmy.

Beata i Andrzej Werescy

 

Rekolekcje tematyczne z cyklu – Komunikacja w małżeństwie: „Miłość i przebaczenie”.

REKOLEKCYJNY HIT.

Nie jest tajemnicą, że spotkanie rekolekcyjne z Agnieszką i Jakubem Kołodziejami należą do najbardziej rozchwytywanych. Ich wiedza, doświadczenie, bezpośredni, prosty i niezwykle ciekawy sposób podawania wiedzy są powodem, dla którego każde spotkanie z nimi wydaje się być zbyt krótkie. Przed nami w listopadzie kolejne spotkanie z tą parą w ramach rekolekcji tematycznych. Gdyby jednak ktoś do tej pory ich nie znał poniżej kilka informacji.

         Agnieszka i Jakub Kołodziejowie – prowadzą czasopismo „Zbliżenia”. Małżeństwo od 25 lat, troje dzieci. Agnieszka – magister filologii polskiej redaktor, wydawca, . Jakub – doktor psychologii, psychoterapeuta, prowadzący psychoterapię indywidualną, grupową i małżeńską oraz szkolenia psychologiczne, właściciel Ośrodka Terapeutyczno-Szkoleniowego OTS w Lublinie. Od 2010 roku zajmują się popularyzacją wiedzy psychologicznej o małżeństwie. Prowadzą liczne warsztaty, wykłady, konferencje, rekolekcje dla małżeństw, zarówno w Polsce jak i za granicą, autorzy licznych artykuł popularnonaukowych z tematyki małżeńskiego życia. Są również autorami i wydawcami Małżeńskiej Gry, cieszącej się dużą popularnością wśród par, która uczy wzajemnej komunikacji. W 2015 roku przyznano im nagrodę Amicus Matrimoniorum na V Ogólnopolskim Kongresie Małżeństw za działalność mającą na celu chronienie godności małżeństwa.

 

fot. Agnieszka i Jakub Kołodziejowie.

 

ZAPRASZAMY DO SANDOMIERZA

          Rekolekcje odbędą się w Sandomierzu w dniach 23 do 25 listopada 2018r. w Diecezjalnym  Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej „Quo Vadis  Plac Św Wojciecha 4  ( za kościołem św. Józefa).

  • Rozpoczęcie rekolekcji w piątek 23 listopada 2018 r. o godz. 18.00,
  • Zakończenie rekolekcji w niedzielę 25 listopada 2018 r. o godz. ~14.00.

 

Prowadzący:

Ks. Konrad Fedorowski

Agnieszka i Jakub Kołodziejowie

 

 

Zgłoszenia:   Halina i Marian Indykowie (należy dopytać o szczegóły rezerwacji i zaliczkę)

                         tel.: 607 826 972

                         marianindyk@gmail.com

 

Serdecznie zapraszamy:

Moderator Diecezjalny:  ks. Dominik Żelazko

Para diecezjalna DK:  Beata i Andrzej Werescy

 

Pielgrzymka do Krościenka nad Dunajcem – zapraszamy.

DO KOLEBKI I DO GROBU.

          W encyklopedii wyczytamy, że Krościenko nad Dunajcem jest malowniczo położoną u podnóża Pienin, Gorców i Beskidu Sądeckiego w dolinie Dunajca i Krośnicy wsią o charakterze turystycznym. I jest to prawda, której nie sposób pominąć ponieważ jako oczywisty fakt pierwsze co nas w tym miejscu uderza to jego urok. 

          Dla oazowiczów to miejsce jest natomiast jak Rzym dla Kościoła. Krościenko jest dla nas i kolebką, z której wyrósł cały Ruch Oazowy, a teraz, gdy czas i wydarzenia zatoczyły koło również i miejscem wiecznego spoczynku kapłana od którego wszystko się zaczęło – Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego. 

          Z pragnienia wielu serc powstała idea, która się materializuje, zorganizowania pielgrzymki o charakterze diecezjalnym – właśnie do Krościenka nad Dunajcem. Pielgrzymowanie jest trudem podróżowania do ważnych i świętych miejsc. Ów trud jest istotą wydarzenia, bo trzeba wcześnie wstać, trzeba oddać czas, trzeba znieść większe czy mniejsze niewygody. Również trud organizacyjny. Jednak ufamy, że kto może, kto poczuje Ducha, kto usłyszy wezwanie, w kim wzbudzi się tęsknota – da radę.

          Do wzięcia udziału zapraszają

          Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki*

          Para Diecezjalna Beata i Andrzej Werescy

          Moderator Diecezjany Domowego Kościoła ks. Dominik Żelazko

          

         * „Zawsze skoro tylko macie taką sposobność, pragnienie, życzenie przybywajcie do Krościenka do Chrystusa Sługi i Maryi Matki”

ks. Franciszek Blachnicki