Aneta i Andrzej Moskalowie

Nie żyje mama biskupa Krzysztofa Nitkiewicza – list kondolencyjny Domowego Kościoła.

 

 

Biskup Sandomierski

Ksiądz Dr Krzysztof Nitkiewicz

 

Czcigodny Księże Biskupie , łączymy się z Księdzem Biskupem   w bólu rozstania z Ukochaną Mamą świętej Pamięci  Otylią  Nitkiewicz. Od kilku dni trwaliśmy na modlitwie  w intencji  ciężko chorej Mamy . Prosiliśmy o łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu .  Modlitwę włączaliśmy w Bożą wolę , która jest samą Miłością wobec człowieka.

Od czwartku , kiedy tylko dotarła do nas wiadomość o śmierci Mamy  modlimy się dla niej o  radość przebywania w domu Ojca,   mając  w zamyśle  słowa z Księgi  Mądrości „ dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności” zapewniając jednocześnie, że „dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka” (Mdr 2, 23).

Księże Biskupie  wiemy, że śmierć fizyczna to bolesne doświadczenie. Jezus  płakał nad odejściem swego przyjaciela Łazarza , którego szczerze miłował. Jednak w obliczu doświadczenia  śmierci ukochanej osoby, wskazuje na siebie jako Zmartwychwstanie i Życie:

Jezus rzekł do niej: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» (J 11, 25-26).

Wierzymy, że Mama Księdza Biskupa żyje w Bogu, który Jest zmartwychwstaniem i życiem. Wierzymy, że jest to nagroda  za Dobre życie. Ono zaowocowało Powołaniem Kapłańskim Księdza Biskupa , które jest Darem dla naszej diecezji sandomierskiej.

Zapewniamy o tym, że w poszczególnych rejonach naszej Wspólnoty Domowego Kościoła  będą odprawiane Msze Święte w Intencji zmarłej Mamy Księdza Biskupa , zaprosimy członków naszej wspólnoty, aby  niedzielną komunię ofiarowali w intencji  Mamy.

 

Z darem Modlitwy również w intencji Księdza Biskupa i całej Rodziny pozostającej w bólu rozstania

Beata i Andrzej Werescy – Para Diecezjalna

Ks. Dominik Żelazko – moderator diecezjalny Domowego Kościoła

Członkowie Wspólnoty Domowego Kościoła diecezji sandomierskiej.

Wspomnienie Rekolekcyjne. Uherce Mineralne I turnus II stopień – 2019. Galeria zdjęć

Wspomnienie Rekolekcyjne. Uherce Mineralne I turnus II stopień – 2019.

Exodus  2019 w świetle Wolni i Wyzwalający

Tak z perspektywy kilku miesięcy dzielimy się radością płynąca z przeżycia Rekolekcji Oazy Rodzin II stopnia, Turnus I w Uhercach Mineralnych.

Rekolekcje poprowadzone jak powiedział Ks. Moderator przez Najlepszego na świecie Rekolekcjonistę samego Jezusa Chrystusa. Posłużył się diakonią:

 

Moderatorzy: Ks. Dominik Żelazko i Ks. Krzysztof Dzierżak

Para Moderatorska: Wiesława i Mirosław Bąkowie  

Para Gospodarcza : Zosia i Zenek Nowakowie

Niezawodna od lat ekipa muzyczna : Ewelina, Milena i Bartek

Diakonia wychowawcza: Sandra Ciosek , Ala, Kasia, Weronka 

 

Turnus jak każdy  wyjątkowy , bo WYJĄTKOWI UCZESTNICY WSPÓLNOTY . Sam Rekolekcjonista o to się zatroszczył już od wieków . ON tę wspólnotę zaplanował. Rodziny z różnych stron Polski. Mimo różnicy wieku i stażu w Ruchu DK wszystkie bardzo otwarte na dar WSPÓLNOTY I FORMACJĘ, którą zaplanował  Jezus  przychodząc w darze otwarte na dar WSPÓLNOTY I FORMACJĘ, którą zaplanował  Jezus  przychodząc w darze WYZWALANIA.

Wiesława i Mirosław Bąkowie

 

GALERIA ZDJĘĆ

Film w reżyserii Bartka niechaj po części ukarze to co się działo pośród nas.

 

 

 

 

II Diecezjalna pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Krościenka nad Dunajcem – galeria zdjeć

II Diecezjalna pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Krościenka nad Dunajcem.

WOLNI I WYZWALAJĄCY

Oto hasło tego roku formacji . Ono przyprowadziło nas Członków Ruchu Światło – Życie diecezji sandomierskiej do Źródła,   już w II dorocznej pielgrzymce. 21 wrzesień 2019 rok piękna słoneczna  sobota a my w Krościenku nad Dunajcem .

Tu trzy ważne dla nas  miejsca :

Centrum Domowego Kościoła – Jagiellońska 100 . Stąd rozpoczęliśmy pielgrzymowanie . Tu przy herbacie zawiązaliśmy wspólnotę. Przy powitaniu było słychać i widać jak bardzo jesteśmy ważni dla siebie, jaka jesteśmy cudowną Rodziną .

Tu Moderator Diecezjalny  Ks. Dominik Żelazko w konferencji powiedział między innymi :Ta pielgrzymka to nasz powrót do Źródła . Nowy rok formacji to nowa szansa .Nowa okazja do postawienia sobie pytania: Czym dla mnie jest Wolność ?  Czy moja Wolność zakotwiczona jest w Bogu ? List kręgu Centralnego to Drogowskaz  który daję siłę na drodze do stawania się człowiekiem Wolnym .. Podstawą  wszelkiego  wyzwolenia jest wyzwolenie z lęku, który paraliżuje nasze pragnienie stawania się Nowym Człowiekiem.

 

 

Kościół Dobrego Pasterza z Grobem  Ojca Franciszka Blachnickiego – tu doświadczyliśmy spotkania z Jezusem Eucharystycznym . Eucharystii przewodniczył Ks. Łukasz Kruk – Moderator  rejonowy  z Ostrowca . Słowo  wygłosił Moderator Diecezjalny Ks. Dominik Żelazko. Bardzo konkretnie wskazał Ksiądz  na : potrzebę pójścia za Jezusem, spotkanie się z Jezusem z akcentem na spotkanie  w Domu podczas kręgu Domowego Kościoła oraz  na przemianę serca i ewangelizację .   Modlitwa przy Grobie Założyciela  poprowadzona przez Parę Diecezjalną  Beatę i Andrzeja  rozpaliła w nas jeszcze większe pragnienie wiary  w  to, że   poprzez Charyzmat Ruchu Domowego Kościoła  Jezus otwiera dla nas niebo.

 

 

Kopia Górka,  na której każdy szczegół przemawia  w Imieniu Ojca Franciszka , wzywając do rozumienia słów:  Poznacie Prawdę , a Prawda was wyzwoli. Zarówno Kaplica Chrystusa Sługi  jak i pokój Ojca , Namiot światła i amfiteatr Jana Pawła II zdają się zapraszać do wchodzenia Sercem  w  istotę słów 
Ks. Blachnickiego , przesłania  mocno związanego z hasłem roku formacji:

Ks. F. Blachnicki : „Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”….

…”Abstynencja wyzwala drugiego człowieka poprzez solidarne stanięcie obok niego tam, gdzie chcemy go doprowadzić. Jest to „taktyka podania dłoni” zamiast głoszenia haseł i programów, które jeszcze nie przynoszą wyzwolenia. Wyzwalając innych, wyzwalamy siebie. Ostatecznie wyzwalający prowadzi wyzwolonego do Chrystusa, w którym jest ideał i realizacja naszej wolności. Tylko człowiek wolny może wyzwalać innych. Ci wolni ludzie mają stworzyć „nowe wojsko Gedeona”…..

.. Krucjata to jest taka kolumna ratunkowa. To są ludzie, którzy wokół krzyża się gromadzą i w tę tajemnicę krzyża wchodzą, by wyzwalać z lęku. KWC jest darem, który z miłości ofiarowujemy drugiemu człowiekowi…..

 

W sercach naszych mocno zapadają  między innymi dwie sprawy :

– Trzeba wracać do Źródła . Takie powroty pomogą nam pielęgnować  autentyczną Prawdę  , Charyzmat Ruchu. W samym Źródle woda jest najczystsza  . W odpływie zostaje zmącona różnymi  zanieczyszczeniami. Odrobina fałszu może zmącić czystość Prawdy i wierności Charyzmatowi.

– Do wolności ,do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka trzeba dorastać . To jest permanentna droga naszego nawracania , którego Źródłem jest Jezus . Droga stawania się Wolnym prowadzi poprzez post, modlitwę i ewangelizację .

Rytm pielgrzymowania spinały diakonie w swoich posługach . Mogliśmy spokojnie oddawać się  refleksji według Bożej Woli bo byliśmy pewni że :

  • diakonia Liturgiczna -lider Stefan Rusiecki, liturgię przygotuje z duża dbałością  o wszystko co potrzebne.
  • Diakonia Muzyczna – Krystian i Monika Walcowie ze wsparciem Dorotki Ferenc zadbali o piękno muzyki. Pełny profesjonalizm , przygotowane śpiewniki , instrumenty i  inspiracja wszystkich do uwielbiania Boga śpiewem .
  • Diakonia Medialna – liderzy Lucynka i Józek Klockowie. Profesjonaliści , nauki pobierali chyba u Arturo Mari (osobistego fotografa  JPII) . Zdjęcia piękne, ujęcia jak z ukrytej kamery , nikogo nie rozpraszały .

Świadectwa niektórych uczestników pielgrzymki niechaj rozpalą w nas pragnienie WOLNOŚCI  oraz włączenia się w pielgrzymowanie  za rok . Czujmy się zaproszeni przez Sługę Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego .

 

Krościenko to miejsce gdzie naprawdę Duch Święty działa. Wybierałam się tam tak bez intencji. A tu w piątek przed wyjazdem mama moja najpierw dzwoni a potem wieczorem przyjeżdża roztrzęsiona, że mój brat Paweł już trzeci dzień pije z kolegami i nic do niego nie dociera. Więc pomyślałam że to będzie moja intencją na wyjazd. I wszystkie usłyszane słowa wolni i wyzwalający były skierowane do mnie. Msza św ofiarowana za brata i w tle usłyszane jeśli ktoś chce podpisać krucjatę to formularze leżą tam z tyłu. Moje serce biło jak oszalałe i ręką wyciągnęła długopis z torebki. Jak tu nie wierzyć w cuda. A dziś dzwonię do mamy i ona mówi że brat ani w sobotę ani w niedzielę nigdzie nie poszedł a dziś ma zaraz przyjechać do mnie i cały dzień pracował. Bóg jednak daje nam nadzieję że może być lepiej i możemy uczestniczyć w jego dziele być wolnymi i wyzwalać innych.

Justyna, Marek  Łukasiewicz 

 

 

Moja pielgrzymka do Krościenka była dla mnie bardzo ważna gdyż pragnęłam zaczerpnąć wody ze źródła na ten nowy rok pracy, czuje się napełniona a zarazem szczęśliwa bo to wyjątkowe miejsce gdzie działanie Ducha Świętego jest ogromne i będę mogła się dzielić z wszystkimi osobami z kręgu na spotkaniach.

Ferencowie Dorota i Adam

 

 

Krościenko, Jagiellońska 100, Kopia Górka, tak wiele o tym miejscu słyszeliśmy, czytaliśmy. I nadszedł dzień 21.09.19 (piękna słoneczna sobota), kiedy dane nam było razem z pielgrzymką Domowego Kościoła diecezji sandomierskiej, po raz pierwszy stanąć na tej ziemi. Serce zabiło mocniej kiedy uświadomiliśmy sobie, że to tu się wszystko zaczęło, ,tu jest źródło z którego mamy czerpać.  I takie myśli towarzyszyły nam podczas odwiedzania kolejnych miejsc. tak mocno związanych z naszym założycielem. Konferencja wygłoszona przez naszego moderatora diecezjalnego ks. Dominika w Kaplicy Centralnego Domu Rekolekcyjnego „Wolni i wyzwalający” karze zastanowić się „czy ja jestem wolny, co to dla mnie dziś znaczy być wolnym?”Głębokim przeżyciem dla nas małżonków była „rozmowa – modlitwa” przy grobie ojca Franciszka powierzając mu trudne sprawy…. naszą posługę, rejon Stalowa Wola i cały Domowy Kościół diecezji sandomierskiej poczuliśmy się spokojni. Tu się myśli inaczej(głębiej),tu wszystko nabiera sensu, łączy się w całość. Tu trzeba wracać!                                        

Regina i Mariusz Cygan                                                                                                                    

 

 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu Naszemu i Zbawicielowi za Dar uczestnictwa w Pielgrzymce do grobu sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego do Krościenka nad Dunajcem 21. 09. 2019r. Przeżyliśmy piękny czas u źródła, gdzie można coraz bardziej zakorzeniać się w Miłości Pana poprzez uczestnictwo we mszy świętej, homilię i  prelekcję ks. Dominika Żelasko. Co najbardziej nam utkwiło w pamięci to słowa, że jeżeli wyzwolimy się              z wewnętrznych naszych lęków, to naprawdę poczujemy się wolni i wyzwoleni, a wtedy możemy być narzędziem w rękach Boga i pomagać innym ludziom wyjść z różnych form zniewolenia. Piękna słoneczna pogoda, monumentalne, ośnieżone szczyty Tatr w oddali i wspaniali, ciepli ludzie wokół nas, cudowne miejsce,  wywarło na nas wielkie wrażenie i niepowtarzalne przeżycie.         

Ewa i Jan Kaproń

 

 

Pielgrzymka do Krościenka była dla nas wielką radością i z kolei trzecim naszym pobytem u Ojca Blachnickiego w tym roku. Kościół Dobrego Pasterza, Dom na Jagiellońskiej i Kopia Górka mają szczególne miejsce w naszych sercach, są źródłem do którego chcemy wracać by ciągle na nowo czerpać i jeszcze bardziej pokochać charyzmat Ruchu Światło-Życie. Chwała Panu za to, że na naszej życiowej drodze postawił ludzi, którzy zaprosili nas do wspólnoty Domowego Kościoła i że razem we wspólnocie mogliśmy pielgrzymować do miejsca w którym swój początek miało tak piękne dzieło jakim jest Ruch Światło-Życie.      

Lucyna i Józef Klocek

 

 

Bogu dziękujemy za możliwość pielgrzymki do Krościenka do źródła naszego ruchu. Za uczestnictwo w Mszy Św przy grobie Franciszka Blachnickiego. Z nowymi silami rozpoczynamy prace w kręgu, w małżeństwie .Był to dla nas cenny czas kiedy chodziliśmy po drogach i miejscach gdzie bywał założyciel D.K .za wszystko Chwała Panu.   

Teresa i Krzysztof Skalscy

 

 

Od dawna podziwiamy postać naszego założyciela teraz mogliśmy Go poznać jeszcze lepiej . Wszystko zaczęło sie w Krościenku przepięknym zakątku naszego kraju. Msza Sw w której uczestniczyliśmy u grobu Sługi Bożego KS. F. Blachnickiego zostawiła w naszych sercach Wielka radość i pokój . Cieszymy sie ze możemy być choć malutka cząstka wspólnoty D.K. dziękujemy Bogu ze mogliśmy być u źródła .

Danuta i Tadeusz  Stepień .

 

Opracowanie: W i M Bąkowie.

 

 

GALERIA ZDJĘĆ Z PIELGRZYMKI

 

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopień – Uherce Mineralne 20-25 sierpnia 2019

 

Kochani

przedstawiamy Wam wspomnienie z rekolekcji wakacyjnych. Był to ORAR II stopnia mający miejsce w naszych Uhercach Mineralnych w dniach 20-25 sierpnia 2019. Poniższą prezentację przygotowała dla nas para prowadząca wydarzenie czyli Halina i Marian Indykowie. Jest to zapis, który pozwoli nam podejrzeć tamte wydarzenia, ich uczestnikom przypomnieć sobie ów miniony czas. Kto wie, może ktoś zatęskni za takim przeżyciem, może u kogoś wzbudzi się pragnienie wyjazdu na rekolekcje. 

Zobaczmy zatem, co tam miało miejsce …

 

Pielgrzymka do Krościenka – tworzymy tradycję.

Nabór do Studium Życia Rodzinnego na rok akademicki 2019/2020

List Kręgu Centralnego na rok formacyjny 2019/2020

Droga Wspólnoto!

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności przekazujemy list kręgu centralnego na rok formacyjny 2019/2020 „Wolni i wyzwalający”. Zapraszamy do indywidualnej i małżeńskiej lektury oraz do zatrzymania się nad jego treścią w ramach wrześniowych spotkań kręgu. Niech jego słowa pomogą w odkrywaniu istoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

 

W imieniu kręgu centralnego Domowego Kościoła:

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK

Ks. Krzysztof Łapiński
moderator krajowy DK

 

List kręgu centralnego 2019 do pobrania

„WOLNI I WYZWALAJĄCY” – rozpoczęcie roku pracy. Ożarów 24.08.2019 – galeria zdjęć