Diakonia Życia Zaprasza

 Image

Diakonia Życia RSŻ diecezji sandomierskiej informuje że:  

Spotkania Diakonii Życia odbywają się 25  każdego miesiąca o godz. 17.00 w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli.

Spotkanie rozpoczyna się adoracją i modlitwą w obronie nienarodzonych w kaplicy Najświętszego Sakramentu. 

 

 

Diakonia zaprasza wszystkie rodziny DK do zgłaszania się do odpowiedzialnych za Diakonię Życia Marii i Bogusława Linków, kontakt tel. 158427632 lub pocztą elektroniczną: mlinek@o2.pl, celem podjęcia działań na rzecz obrony życia w strukturach Domowego Kościoła Diecezji Sandomierskiej.

 

Zapraszamy szczególnie osoby działające w Poradnictwie Rodzinnym, pracowników służby zdrowia, psychologów, nauczycieli oraz wszystkich, którzy mogą i chcą służyć sprawie obrony życia, promocji życia i zdrowia. Prosimy aby była to przynajmniej jedna osoba z każdej parafii.

 

Plan pracy w roku 2009/2010

 

1.      Udział w ogólnopolskich przedsięwzięciach ruchów broniących życie.

2.      Udział w rekolekcjach Animatorów Dzieła Duchowej Adopcji, w Krakowie – Łagiewnikach, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

3.      Pielgrzymka obrońców życia do Częstochowy w marcu 2009.

4.      24 marca 2009 – Narodowy Dzień Życia – członkowie diakonii włączają się czynnie

w obchody  w parafiach oraz w propagowanie przyjęcia duchowej adopcji.

5.      25 marca 2009 – Dzień Świętości Życia – we wszystkich parafiach naszej diecezji celebracja Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którego życie jest zagrożone.

6.      Udział w pracy poradni rodzinnych w diecezji.

7.      Udział w prowadzeniu warsztatów dla narzeczonych.

8.      Prowadzenie kursów z zakresu naturalnych metod planowania rodziny.

9.      Opracowanie bazy danych o nauczycielach NPR z Ruchu w naszej diecezji.

10.  Opracowanie bazy danych o kursach NPR w diecezji.

11.  Rozpoznanie zapotrzebowania na prelekcje oazowe.

12.  Zaplanowanie prelekcji na oazach wakacyjnych według rozpoznanych potrzeb.

13.  Informowanie o działaniach, kursach, konferencjach, szkoleniach i zjazdach na stronie diecezjalnej.

14.  Udział w spotkaniach DWDD,DDJ,CSDŻ,ORDŻ, konferencjach i kursach doskonalących.

15.  Permanentna formacja w małej grupie.

Tags: No tags

Comments are closed.