Diecezjalna pielgrzymka do Krościenka nad Dunajcem.

DO KOLEBKI I DO GROBU

Diecezjalna pielgrzymka Ruchu Światło-Życie Diecezji Sandomierskiej do Krościenka, przeszła już do historii.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu za dzień, który dane było nam przeżyć doświadczając na nowo radości i piękna wspólnoty Domowego Kościoła, która stanowiła około stu osobową grupę.

 

20 października 2018r. zgromadziliśmy się w Centralnym Domu Rekolekcyjnym na Jagiellońskiej. W radosnej atmosferze nakarmiliśmy nasze ciała i dzięki gościnności Pani Eli Kozyra z Sekretariatu DK napiliśmy się dobrej kawy i herbaty. I już na początku dnia mieliśmy możliwość pokłonić się Panu Jezusowi udając się do kaplicy p.w. Świętej Rodziny – najważniejszego miejsca w Centralnym Domu na Jagiellońskiej. Pokój s. Jadwigi Skudro to kolejne miejsce na drodze naszego powrotu do „źródła”. Zwieńczeniem pobytu w Centralnym Domu na Jagiellońskiej była konferencja wygłoszona przez Panią Elżbietę Kozyra. Konferencja miała miejsce w kaplicy znajdującej się obok Centralnego Domu. Kaplica ta, była i jest miejscem, gdzie podczas oaz jest sprawowana Eucharystia. Pani Elżbieta Kozyra (INMK) przybliżyła nam tożsamość i historie naszego Ruchu. Podkreśliła, jak ważne jest by wracać do „źródła” i pielęgnować charyzmaty Ruchu, i że właśnie tu na Jagiellońskiej jest możliwość przeżycia wzorcowej Oazy Rodzin. Z zaciekawieniem wsłuchiwaliśmy się w piękno historii tworzenia się Ruchu, mając świadomość, że znajdujemy się w miejscu które było zamysłem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Kolejnym punktem naszego pielgrzymowania były oazowe ścieżki w Centrum Ruchu „Droga Nowego Człowieka”. Jest to ścieżka ewangelizacyjno-edukacyjna prezentująca Ruch Światło-Życie. O oazowych ścieżkach w Centrum Ruchu na Kopiej Górce możemy przeczytać w 152 numerze „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych” str 65.

 

Centralnym punktem naszej pielgrzymki była uroczysta Msza św. w kościele Dobrego Pasterza w Krościenku której przewodniczył Moderator DK ks. Dominik Żelazko, Słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof Kwiatkowski, współcelebrowali ks. Łukasz Kruk i (śp) ks. Mirosław Gajewski* oraz wspólna modlitwa przy grobie ks. Franciszka Blachnickiego którą prowadzili Beata i Andrzej Werescy – Para diecezjalna. Poobiedniej przerwie wróciliśmy na Kopią Górkę; do kaplicy Chrystusa Sługi która jest duchowym sercem Ruchu. Pani z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła przybliżyła nam wymowę znaków jakie znajdują się w Kaplicy Chrystusa Sługi oraz Namiocie Światła.

 

Wieczernik i Diakonia Słowa to ostatnie miejsca jakie nasza wspólnota odwiedziła. Dziękujemy Panu Bogu za ten dzień pielgrzymowania, do miejsca szczególnie ważnego dla każdego z nas. To tutaj prowadził swoją działalność założyciel Ruchu ks. Franciszek Blachnicki, charyzmatyczny kapłan i wychowawca „wolnych ludzi”, wielki patriota i działacz trzeźwościowy. Niech słowa Czcigodnego Sługi Bożego: „Zawsze skoro tylko macie taką sposobność, pragnienie, życzenie; przybywajcie do Krościenka do Chrystusa Sługi i Maryi Matki” będą dla nas zaproszeniem, by w przyszłości wracać do Krościenka, jakże ważnego dla nas oazowiczów miejsca.

Lucyna Klocek

GALERIA

 

* Dnia 27 października zmarł ks. Mirosław Gajewski, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

Ks. Mirosław Gajewski urodził się w 1973 roku w Rudkach. Pochodził z parafii w Nowej Słupii. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu w latach 1992-1998. W ramach studiów w WSD obronił tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1998 r. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 20 czerwca 1998 roku.

Posługę duszpasterską pełnił w parafiach: Połaniec, parafia św. Marcina, Ostrowiec Świętokrzyski, parafia Św. Jadwigi Królowej, Nisko, parafia Matki Bożej Fatimskiej, Iwaniska, Staszów, parafia św. Bartłomieja, Janów Lubelski, parafia św. Jadwigi Królowej, Tarnobrzeg, parafia Miłosierdzia Bożego oraz Ostrowiec Świętokrzyski, parafia Miłosierdzia Bożego. W latach 2003-2004 pełnił funkcję Dyrektora Domu Księży Emerytów w Sandomierzu.

Data uroczystości pogrzebowych zostanie podana w późniejszym terminie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.