DZIEŃ SKUPIENIA DIAKONI RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

 

W przeddzień uroczystości Chrystusa Króla, wspólnota Domowego Kościoła spotkała się, by na nowo odkrywać swoje miejsce posługi a jednocześnie by umocnić się wspólną modlitwą. Już w czasie Jutrzni Pan Bóg w swoim Słowie z 2 Listu św. Piotra skierował do modlącej się wraz z przybyłymi Kapłanami wspólnoty taki konkret: Bracia, bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To bowiem czyniąc, nie upadniecie (2 P 1, 10-11).
Namiot Spotkania przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, poprzedził czas dzielenia się i dawania świadectwa o wartości modlitwy, trwania w diakoni modlitwy, a także posługi w diakonii wyzwolenia. Swoim świadectwem wspólnotę ubogacili ks. Edward Zieliński oraz ks. Robert Capała. Kolejnym punktem dnia skupienia było spotkanie w grupach poszczególnych diakonii, którym przewodniczyli małżonkowie odpowiedzialni za poszczególne diakonie poproszeni przez parę diecezjalną Reginę i Mariusza Cyganów.         W spotkaniach diakoni modlitwy dzielili się również swoim świadectwem ks. Janusz Dudek i Alicja Łukasiewicz z oazy młodzieżowej Ruchu Światło-Życie.                                                Ksiądz Wojciech Danielski nauczał, że nigdy nie można inaczej formować jakiejkolwiek elity chrześcijańskiej, jak tylko wokół liturgii, dlatego centralnym punktem dnia skupienia była Eucharystia, którą ubogacił swoim słowem ks. Krzysztof Dzierżak.
W czasie syntezy ze spotkań w grupach było wiele entuzjazmu, radości ale i troski o to, czego w naszej diecezjalnej diakoni jeszcze brakuje. Słowo pokrzepienia i zachęty do działania skierował także nasz moderator diecezjalny Domowego Kościoła ks. Dominik Żelazko. Zachęcał, byśmy jako wspólnota Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, właśnie poprzez bezinteresowny dar z siebie samego służyli nie tylko w naszej wspólnocie ale także w miejscach w których żyjemy; w naszych rodzinach, parafiach i miejscach pracy.
By Duch Święty mógł dobrze działać, potrzebuje nakarmionego ciała i o ten równie ważny element dnia zatroszczyli się jak zawsze, nasi niezastąpieni w tej posłudze Beatka i Andrzej Werescy.
Nakarmieni pokarmem dla duszy i ciała, dziękując Panu Bogu za piękny dzień, za czas modlitwy, za rozmowy, za miejsce spotkania jakim była Parafia Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli, którego gospodarzami byli Ania i Darek Pawęzkowie, chcemy powiedzieć: Chwała Panu!

Tags: No tags

Comments are closed.