WhatsApp Image 2021-10-05 at 19.55.36 (3)

Dzień skupienia Domowego Kościoła w parafii Św. Barbary w Staszowie

W minioną sobotę 2-go października, w naszej parafii na Rejonowym Dniu Skupienia Domowego Kościoła, gościliśmy siostrę Reginę Przyłucką z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła z Lublina, z Diakonii Stałej Ruchu Światło- Życie.

Spotkanie rozpoczęliśmy Jutrznią w kościele, po której w sali kominkowej odbyła się projekcja filmu; „Prorok nie umiera nigdy. ks. Franciszek Blachnicki”. Po filmie siostra Regina Przyłucka, sekretarka ks. Blachnickiego opowiedziała o swojej posłudze w INMK, o relacjach i współpracy z księdzem. Odpowiedziała na liczne pytania dotyczące filmu, życia i dzieł stworzonych przez tego niezwykłego kapłana, Proroka odnowy posoborowej w Kościele.

Pieśnią do Ducha Świętego rozpoczęliśmy pracę w grupach, pochylając się nad Testamentem Ojca Blachnickiego, w którym pisał o darach- charyzmatach, jakie otrzymał od Boga, po swym nawróceniu w celi więziennej 17.06.1942r., oczekując na wykonanie wyroku śmierci. Cudownie ocalony, swoje dalsze życie ofiarował Bogu, wstępując do seminarium duchownego. Jako kapłan i wybitny naukowiec na KUL, porzucił karierę naukową, by zakładać Oazy, czyli wakacyjne spotkania z Bogiem. Stworzył Ruch Światło-Życie, który stał się największym poruszeniem duchowym w naszej części Europy w drugiej połowie XX w. oraz inne Dzieła-Charyzmaty (w tym: Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, polską teologię wyzwoleniai Chrześcijańską Śłużbę Wyzwolenia Narodów). Ściśle współpracował z Papieżem JP II, bez patronatu, którego niemożliwym byłoby wprowadzenie tych dzieł w życie.

Nasza wspólnota dzieliła się swoimi odkryciami i przemyśleniami, dotyczącymi odpowiedzi na pytania: Co Ojciec Blachnicki zostawił nam w Testamencie? Co mówi do mnie?

Ważnym świadectwem o ks. Franciszku była konferencja: ,,Modlitwa w życiu i nauczaniu Ojca Blachnickiego”. Siostra Regina podkreśliła znaczenie modlitwy indywidualnej jako naszej rozmowy z Bogiem jak z Przyjacielem, nawiązując do Starego Testamentu i Mojżesza, który rozmawiał z Bogiem poza obozem, w Namiocie Spotkania. Mówiła o rodzajach modlitwy – uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia, błagania. Znaczeniu modlitwy wspólnotowej w jedności Kościoła i najdoskonalszej z nich – Eucharystii, sakramencie pokuty i pojednania, o znaczeniu modlitwy brewiarzowej z Liturgią Godzin i modlitwy różańcowej.

O godz. 15-tej odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po której w kościele był  czas na osobistą modlitwę w Namiocie Spotkania. Punktem centralnym naszego Dnia Skupienia była Eucharystia z wiernymi w Kościele.

Całość spotkania przebiegała w atmosferze niezwykłej otwartości na Boga i na samych siebie we wspólnocie. Dominował klimat radości, życzliwości, wzruszeń, śpiewu piosenek oazowych i podziękowania Bogu za chwile bycia razem. Poczęstunek był umocnieniem dla naszych ciał.

Pragniemy podziękować duszpasterzom, w sposób szczególny Proboszczowi za zgodę, pomoc w organizacji, przebiegu spotkania i osobisty udział w nim. Niech Bóg będzie uwielbiony za wszystko co wydarzyło się w sercach ludzi obecnych na spotkaniu z siostrą Reginą Przyłucką.

 

 

Źródło: https://swbarbarastaszow.pl/dzien-skupienia-domowego-kosciola

Tags: No tags

Comments are closed.