49112217342_0f7a561ad9_h

Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych – Lublin – Sławinek

 

23 listopada 2019r. w Lublinie- Sławinku odbył się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych(DDWD) filii lubelskiej Ruchu Światło-Życie. Tematem spotkania były: ,,Elementy ekologii integralnej w formacji Ruchu Światło- Życie”.

Diecezję Sandomierską reprezentowali: ks. Dominik Żelazko- moderator Domowego Kościoła, ks. Robert Capała z Diakonii Wyzwolenia Człowieka, ks. Piotr Wilk, Beata i Andrzej Werescy- para diecezjalna Domowego Kościoła, Wiesława i Mirosław Bąkowie z Diakonii Ewangelizacji i Życia, Maria Borycka- moderatorka diecezjalna oraz Maria i Marian Franusowie z Diakonii Wyzwolenia Człowieka.

W Dniu Wspólnoty wzięli udział przedstawiciele różnych diakonii, ze wszystkich diecezji filii lubelskiej RŚŻ oraz z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

Po zawiązaniu wspólnoty, odbyły się spotkania w grupach, na których uczestnicy dzielili się spostrzeżeniami,  w oparciu o przesłanie ekologiczne papieża Franciszka, płynące z encykliki Laudato si oraz materiały źródłowe  założyciela naszego Ruchu ks. Franciszka Blachnickiego.

W encyklice Laudato si, Ojciec święty  wzywa chrześcijan do ,,nawrócenia ekologicznego”, na które składa się : odpowiedzialność człowieka za Boże dzieło stworzenia, porzucenie ,, kultury konsumpcyjnej”, czy obsesji na tle konsumpcyjnego stylu życia, przejawiające się  m. in. w logice,, użyj i wyrzuć”. Również ks. Blachnicki wielokrotnie wskazywał, że jednym z głównych przejawów kryzysu współczesnego człowieka jest pokusa konsumpcyjnego stylu życia.

Zagadnienia ekologii integralnej wybrzmiewają również w formacji naszego Ruchu. Są to np. ,,wyprawy otwartych oczu” na Oazach Nowego Życia i Oazach Nowej Drogi. Ukazane na Dniu Wspólnoty były również teologiczne aspekty obserwacji przyrody oraz ich znaczenie formacyjne. Prawdziwą ,, perełką” był schemat działania poszczególnych diakonii, nakreślony własnoręcznie przez Ojca Blachnickiego, u zarania powstania  RŚŻ, a udostępniony przez Grażynę Wilczyńską z INMK, świadka życia naszego założyciela.

W dopołudniowych spotkaniach w grupach, udzielaliśmy odpowiedzi na wyzwania codziennego życia w naszych rodzinach, związane z chrześcijańskim ujęciem ekologii, troską o zrównoważony rozwój, relacji człowieka do przyrody i ,, zdrowej konsumpcji”. Ukazane zostały przykłady zaangażowania naszego Ruchu w inicjatywy związane z promowaniem chrześcijańskiej wizji ekologii, jak: dbanie o środowisko i przyrodę na oazach poprzez- segregację śmieci, oszczędzanie wody i energii elektrycznej , ekonomiczne wykorzystywanie żywności; szycie i rozprowadzanie ekologicznych toreb na zakupy, poznawanie i kontemplacja piękna  otaczającej nas przyrody. Największą inicjatywą Ruchu jest finalizowanie budowy Centrum Ekologii Integralnej w Krościenku n. Dunajcem, jako obiektu Centrum naszego Ruchu, które ma być oddane do użytku w IV kwartale 2021 r. Centralnym punktem DWDD była Eucharystia , a po niej obiad, przy którym w atmosferze miłości była okazja do nawiązania nowych kontaktów.  W drugiej części dnia odbyły się spotkania poszczególnych diakonii, moderatorów diecezjalnych oraz kręgu filialnego wnioski z których wybrzmiały przy końcowym podsumowaniu. Ostatnim akcentem DWDD były nieszpory, po zakończeniu których rozjechaliśmy się do naszych domów.

Marysia i Marian Franusowie 

 

Bogu dziękujemy za dar tego spotkania na DWDD w Lublinie  . Powodów  ku dziękczynieniu wiele. Po pierwsze dla nas jest to powrót do źródeł . W tym miejscu mocno doświadczamy Bożej obecności  która przemawiała poprzez Ojca –  F. Blachnickiego . To miejsce zdaje się przemawiać w Jego  Imieniu zapraszając do wierności charyzmatowi Ruchu. Po drugie , tu przyjeżdżają ludzie którzy bardzo mocno  czują potrzebę  życia dla Jezusa poprzez formację Ruchu. Rozeznaje się w spotkaniu  takiej wspólnoty, co to znaczy wiara konsekwentna  o której mówił Założyciel . No i kolejna sprawa  to temat przypisany temu wydarzeniu. Tym razem  „Ekologia integralna – nowe wyzwanie dla Ruchu ” .

Dla nas osobiście  u początku przygotowania i wyczytywania się w konspekt,  temat trudny i   mało przydatny. Ale   rzeczywistość nabrała innego kształtu.  Ekologia jest nie tylko modna ale i nade wszystko bardzo ważna . Ekologia naturalna  sprowadza nas do odkrywania na nowo Prawdy  bardzo ważnej : „Posiadać siebie w dawaniu siebie ” Ks F. Blachnicki

To nic innego jak ŚWIATŁO:  czyli Naturalna potrzeba odkrywania  tego  , że jestem umiłowanym Dzieckiem Bożym , że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem . To doświadczenie Miłości  w której nie ma miejsca na lęk,  Jezus wpisał w moje życie . To ŚWIATŁO jest po to aby ŻYCIE  stawało się NOWE w postawie Nowego Człowieka , wolnego Człowieka . Wówczas tak naturalnie – ekologicznie  człowiek zachwyci się potęgą Boga, pięknem świata i wielkością Człowieka stworzonego na Obraz Boży. Poczuje  się ” zarządca świata” Laudato si  w trosce o „wspólny dom” Laudato si   jakim jest zamieszkiwana przez nas Ziemia. W  postawie Nowego człowieka duchowość skłaniać go będzie do odrzucenia konsumpcjonizmu.  Higiena życia sprawi ,że  zapanuje harmonia ładu  we wszystkich przestrzenia życia człowieka i otaczającego go świata. Obsesyjne : muszę pracować , muszę kupić muszę wyrzucić , muszę segregować śmieci , muszę kontrolować …..zamieni się w  Ekologiczne  Boże podejście do życia . Uwielbiam Cię Boże w pracy i w odpoczynku , uwielbiam Cię w czystości we mnie i wokół mnie . Uwielbiam Cię w potędze świata , który tak pięknie dla mnie stworzyłeś a który poznajemy  z zachwytem wędrując z naszymi dziećmi np: podczas  rekolekcyjnych wypraw w czasie dla rodziny . 

Wiesia i Mirek Rejon Ostrowiec

 

GALERIA ZDJĘĆ Z DNIA WSPÓLNOTY

Tags: No tags

Comments are closed.