„Gdzie Chrzest tam nadzieja”

Pod tym hasłem w modlitwie dziękczynnej i wielbiącej Boga w Trójcy Świętej Jedynego pielgrzymowaliśmy do kolebki Chrztu Polski, by tam w Poznaniu dać świadectwo wiary. Zjednoczeni w Domowym Kościele – w grupie 53 osób pod troskliwą opieką kapłanów: ks. Edwarda Zielińskiego, ks. Pawła Cygana, ks. Krzysztofa Rusieckiego oraz ks. Ryszarda Sałka i naszej pary diecezjalnej Haliny i Mariana Indyków, świętowaliśmy Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Taką ucztę duchową Bóg daje przeżyć niewiele razy w życiu. Szczególnie mocno odczuwaliśmy więź, jaką łączy nas Polaków Chrzest Święty, a z drugiej strony więź, jaką łączy nas Domowy Kościół w Polsce. Rozradowane twarze małżonków – że jesteśmy razem, że jesteśmy właśnie tu –  w Poznaniu.

Dwudniowy wyjazd pozwolił nam również stanąć na Polach Lednickich, być w Licheniu u Bolesnej Królowej Polski i tam dziękować Maryi za nieustanną opiekę nad naszą Ojczyzną.

Zwieńczeniem pielgrzymki była Msza Święta w Kaliszu – u Św. Józefa. Tam ponownie zawierzyliśmy nasze rodziny, parafie i Ojczyznę, a szczególnie Domowy Kościół przemożnej opiece Trójcy Ziemskiej – Jezusowi, Maryi i Św. Józefowi. W drodze powrotnej w autokarze planowaliśmy odpoczynek – ale napełnieni Duchem Świętym, nie mogliśmy marnować czasu na spanie. Śpiew i świadectwa uczestników pielgrzymki jeszcze bardzie budowały nasza wiarę, umacniały nadzieję – która przecież zawieźć nie może – przekazywały bezgraniczna miłość do Boga i bliźnich.

Ten święty czas pielgrzymowania – pozostanie na zawsze w naszych sercach. Niech będzie Bóg uwielbiony w tym co uczynił nam, naszej wspólnocie, naszej Ojczyźnie.

Chwała Panu!
Teresa i Jan Piórkowie

Tags: No tags

Comments are closed.