Modlitewny dar rodzin z okazji jubileuszu diecezji – włączmy się.

Podczas uroczystości rocznicowych celebrowanych w Sandomierzu 16 czerwca 2018 r. rozeznana została, co z kolei jakimś wielkim odkryciem nie jest, konieczność modlitewnego wsparcia rodzin „w potrzebie”. Od tego czasu owa modlitwa już trwa i warto, żeby inicjatywa ta zataczała coraz szersze kręgi, żeby włączały się w nią kolejne rodziny. Ową potrzebę można i należy rozumieć wszelako i wszechstronnie, a jako pierwszą z nich niech będzie ta, z prośbą o odnowę ładu moralnego rodzin w naszej diecezji. Polecajmy również w modlitwie rodziny dotknięte: niewiarą, alkoholizmem, zdradą, rozwiązłością , brakiem potomstwa, lękiem przed rodzicielstwem według Bożej woli , pracoholizmem , skrajnym ubóstwem , cierpieniem z powodu przymusowej rozłąki podyktowanej pracą za granicą, konfliktem w relacjach małżeńskich i rodzinnych.  

 

 

Modlitwa w tej intencji w zasadzie nie ma terminu ważności. Trwać powinna nieustannie dlatego proponujemy wpleść tą intencję w inną odmawianą codziennie modlitwę, by nie przymnażać kolejnych zobowiązań, a intensyfikować skutki. Wystarczy szczere, oddane i wytrwałe wzbudzenie chęci wsparcia tych rodzin dołożone do dziesiątki różańca, koronki czy innej stałej modlitwy. Ufamy głęboko, że Bóg ceni sobie bezinteresowność daru i chce szczególnie działać ze swoją łaską zwłaszcza tam, gdzie jest zwyczajnie źle. 

    Pomysł ten nie ogranicza się do rodzin i małżeństw z Domowego Kościoła. Domowy Kościół niech będzie propagatorem i orędownikiem tej inicjatywy, o co was serdecznie prosimy. Znamy się z ludźmi z innych wspólnot – zaprośmy ich do tej modlitwy, oni może zaproszą kolejnych, ci zaś następnych. W ten prosty sposób wspólnota jednomyślnie Kościoła dba o najważniejsze dla nas wszystkich potrzeby. Kulminacyjnym wydarzeniem owego swoistego daru serc będzie wpisanie go do Księgi Jubileuszowej  i uroczyste złożenie go podczas procesji z darami w dniu
07 września 2018 w Sulisławicach. To po ludzku, z innej perspektywy kulminacyjnym wydarzeniem tej modlitwy będzie każda konkretnie wykorzystana przez potrzebujące małżeństwa i rodziny łaska, a Bóg nie ma umiaru w swej hojności.

  

Tags: No tags

Comments are closed.