Nasze Uherce – nie do poznania.

Nasz DOM  coraz piękniejszy

Tak to prawda, każda szanująca się Rodzina  posiada DOM i dba o niego . Każdy członek rodziny wnosi swój wkład aby Dom był piękniejszy i posiadał „Dusze” – swoje wewnętrzne bogactwo nie tylko materialne ale i duchowe .  Ten przymiot powoduje , że w takim Domu wszyscy czują się dobrze , do niego chętnie się wraca aby odpoczywać  i tworzyć .

 Tak jest w naszym DOMU Domowego Kościoła w Uhercach . On staje się piękny i  wyjątkowy . Już po przekroczeniu progu człowiek  zaczyna inaczej myśleć i inaczej postrzegać  siebie  w relacji do Pana Boga.

Ostatni  czas piątkowo sobotni  znowu pozostawał wyjątkowy  w Uhercach . Wydarzeń co nie miara .

Piątek wieczorem  cudowny czas  spotkania  z Najwspanialszym Rekolekcjonistom Jezusem Chrystusem , Który będzie obecny na wszystkich turnusach rekolekcyjnych . Czas Eucharystii i adoracji rozpalił nasze wnętrza do uwielbiania Boga we wszystkim co dla nas czyni w tym miejscu  oraz we wszystkich , którzy od początku tworzą klimat tego  miejsca . Moderator Diecezjalny DK Ks. Dominik w mocy  Ducha Świętego  utwierdził nas w przekonaniu , że jest to miejsce wybrane w którym Bóg dokonuje cudów Swojej Miłości . Ania i Piotrek z diakonii muzycznej stworzyli wspaniała oprawę  muzyczna .

Sobota   – czas bardzo twórczy . Przez Niepokalane Serce Maryi złożony w Sercu Jezusa  w porannej Eucharystii. Później wspaniałe śniadanko, zadbał o nie Andrzej Wereski . Pełny profesjonalizm  cały dzień  nam towarzyszył w tek kwestii . Posiłki krótkie ,konkretne a później    długi czas   odkrywania prawdy : o posiadaniu siebie w dawaniu siebie dla innych. Każdy  czynił to potrafi czynić z woli Pana Boga  na potrzeby tego wydarzenia .

Tego się nie da opisać słowami. To trzeba było przeżyć .  Wszyscy  (począwszy od Moderatora po dzieciaki pracowali z uśmiechem na twarzy). Dziewiętnaście pokoi  wysprzątanych z aranżacją wnętrza w wyjątkowym stylu. Piękne nowe firany i zasłony dodały  uroku . Na pachnących świeżością  panelach za kilka dni staną wersalki i szafy.

Doświadczyliśmy historycznej chwili . Z łezką w oku patrzyliśmy  na uruchomienie  zmywarki , dużej pięciopalnikowej kuchni , zerkaliśmy na cały osprzęt kuchenny z podziwem  a serce biło  z radości  w rytmie Magnificat : WIELBI DUSZA MOJA PANA . Józiu Złota raczka z Andrzejem rozpracowali  mechanizm działania  sprzętu

Ogromnie się radowaliśmy darem obecności Marysi i Staszka Żyłów . Niezmordowani w pracy  od samego początku po dzień dzisiejszy . Domowy Kościół To cudowna Rodzina , to wspólnota rodzinna  o wspólnocie Ks Blachnicki mówił:

..” Wspól­no­ta jest or­ga­ni­zmem zło­żonym z ży­wych ko­mó­rek, a żywe ko­mór­ki pozostają dynamiczne. Cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą tych wspól­not jest ich   róż­no­rod­ność i wie­lo­kształt­ność. Po­przez takie zróż­ni­co­wa­nie każdy czło­wiek może coś dla sie­bie zna­leźć, coś z siebie dać aby  wzra­stać w   wie­rze i o niej świad­czyć.”….                        

ks F. Blachnicki   

 Pracy już dużo wykonanej  ale jeszcze wiele pozostaje do zrobienia .

 

Zapraszamy                                                                                                                                                                          

co tydzień  do 28.06 ( bo wtedy zaczyna się pierwszy turnus  rekolekcji ) będą  trwały prace . Przyjedź  zobacz ,poczuj ciepło TWOJEGO DOMU w Uhercach. Praca  dla Królestwa Bożego w tym domu   na pewno  pomoże Ci zamknąć klamrą duchowe  przeżycie tematu formacyjnego wzrastania  do świętości w codzienności .

 

GALERIA ZDJĘĆ Z PRAC PORZĄDKOWYCH

Tags: No tags

Comments are closed.