cemetery-2140402_640

Nie żyje mama biskupa Krzysztofa Nitkiewicza – list kondolencyjny Domowego Kościoła.

 

 

Biskup Sandomierski

Ksiądz Dr Krzysztof Nitkiewicz

 

Czcigodny Księże Biskupie , łączymy się z Księdzem Biskupem   w bólu rozstania z Ukochaną Mamą świętej Pamięci  Otylią  Nitkiewicz. Od kilku dni trwaliśmy na modlitwie  w intencji  ciężko chorej Mamy . Prosiliśmy o łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu .  Modlitwę włączaliśmy w Bożą wolę , która jest samą Miłością wobec człowieka.

Od czwartku , kiedy tylko dotarła do nas wiadomość o śmierci Mamy  modlimy się dla niej o  radość przebywania w domu Ojca,   mając  w zamyśle  słowa z Księgi  Mądrości „ dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności” zapewniając jednocześnie, że „dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka” (Mdr 2, 23).

Księże Biskupie  wiemy, że śmierć fizyczna to bolesne doświadczenie. Jezus  płakał nad odejściem swego przyjaciela Łazarza , którego szczerze miłował. Jednak w obliczu doświadczenia  śmierci ukochanej osoby, wskazuje na siebie jako Zmartwychwstanie i Życie:

Jezus rzekł do niej: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» (J 11, 25-26).

Wierzymy, że Mama Księdza Biskupa żyje w Bogu, który Jest zmartwychwstaniem i życiem. Wierzymy, że jest to nagroda  za Dobre życie. Ono zaowocowało Powołaniem Kapłańskim Księdza Biskupa , które jest Darem dla naszej diecezji sandomierskiej.

Zapewniamy o tym, że w poszczególnych rejonach naszej Wspólnoty Domowego Kościoła  będą odprawiane Msze Święte w Intencji zmarłej Mamy Księdza Biskupa , zaprosimy członków naszej wspólnoty, aby  niedzielną komunię ofiarowali w intencji  Mamy.

 

Z darem Modlitwy również w intencji Księdza Biskupa i całej Rodziny pozostającej w bólu rozstania

Beata i Andrzej Werescy – Para Diecezjalna

Ks. Dominik Żelazko – moderator diecezjalny Domowego Kościoła

Członkowie Wspólnoty Domowego Kościoła diecezji sandomierskiej.

Tags: No tags

Comments are closed.