Nowa para krajowa Domowego Kościoła

Podczas spotkania opłatkowego Domowego Kościoła, które w tym roku odbyło się w Zduńskiej Woli, została wybrana nowa para krajowa – Katarzyna i Paweł Maciejewscy z archidiecezji poznańskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa para krajowa pełniła dotychczas posługę pary filialnej poznańskiej.
– od 2010 r. pełnią posługę pary filialnej poznańskiej; od 2012 r. są członkami Centralnej Diakonii Liturgicznej; Paweł od maja 2013 r. jest członkiem Centralnej Diakonii Jedności;
– w latach 2008-2011 byli członkami Komisji Teologiczno-Programowej Ruchu Światło-Życie;
– w latach 2006-2010 pełnili posługę pary diecezjalnej poznańskiej, a przedtem – pary rejonowej, pilotującej i animatorskiej;
– prowadzili rekolekcje z zakresu formacji podstawowej, ORDR I i II stopnia, sesję o pilotowaniu kręgów, Triduum Paschalne, rekolekcje dla par rejonowych, rekolekcje tematyczne.
Katarzyna i Paweł są małżeństwem od 19 lat, w Domowym Kościele – od 19 lat.
Członkowie KWC: Katarzyna – od 1987 r., Paweł – od 1984 r.
Członkowie Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” – od 2003 r.

Kasia i Paweł do wyborów otrzymali rekomendację kręgu centralnego. W uzasadnieniu ich kandydatury czytamy: „Jako punkt odniesienia przyjmujemy warunki zawarte w Zasadach DK, punkt 32, gdzie określa się, jakie warunki powinno spełniać małżeństwo pełniące posługę pary odpowiedzialnej. Stwierdzamy, iż Kasia i Paweł spełniają je w bardzo wysokim stopniu; są ludźmi głębokiej wiary, rozmodlonymi, posiadającymi szeroką wiedzę teologiczną, zwłaszcza dotyczącą małżeństwa i rodziny. Bardzo dobrze znają charyzmat Światło-Życie i są mu wierni. Świetnie rozumieją, na czym polega w Domowym Kościele połączenie dwóch charyzmatów: Światło-Życie i END. Są wierni wizji, którą miał względem Domowego Kościoła Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki. Cechuje ich postawa służby i miłości wobec Kościoła oraz posłuszeństwa wobec jego Pasterzy. Niemal 5-letnia, twórcza posługa w kręgu centralnym pozwoliła im dobrze poznać wymagania stojące przed parą krajową. W ramach tej posługi brali między innymi czynny udział w redakcji wielu materiałów formacyjnych DK; są też autorami konspektów miesięcznych spotkań kręgów.
Cechuje ich doskonała formacja ludzka, wysoki poziom kultury osobistej, umiejętność kontaktowania się i kształtowania dobrych relacji z innymi ludźmi, gotowość do dialogu, a jeśli to konieczne – do obrony prawdy.”

W wyborach kandydowało 6 par:
Agata i Krzysztof Jankowiakowie z archidiecezji poznańskiej
Maria i Ryszard Karolewscy z archidiecezji poznańskiej
Halina i Michał Knottowie z diecezji rzeszowskiej
Katarzyna i Paweł Maciejewscy z archidiecezji poznańskiej
Danuta i Dariusz Stępniowie z archidiecezji wrocławskiej
Agnieszka i Jerzy Weremczukowie – diecezja warszawsko-praska

Po wyłonieniu w głosowaniach trzech kandydatur:
Haliny i Michała Knottów Katarzyny i Pawła Maciejewskich oraz Danuty i Dariusza Stępniów, decyzja o wyborze należała do Delegata ds. Ruchu Światło Życie Ks. Bpa Adama Szala. Bp Adam Szal przedstawił swoją decyzję przed modlitwą jutrzni. W ten sposób został wypełniony punkt „Zasad DK” dotyczący wyborów pary krajowej.

Tomasz Talaga

 

Tags: No tags

Comments are closed.