Nowy Moderator krajowy Domowego Kościoła

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła!
Drodzy Kapłani-Moderatorzy!

Zgodnie z punktem 33 „Zasad Domowego Kościoła”: „Moderatora krajowego DK powołuje Biskup Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie spośród trzech kandydatów przedstawionych przez parę krajową DK i Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie”, przedstawiliśmy Księdzu Biskupowi Adamowi Szalowi, Delegatowi KEP ds. Ruchu Światło-Życie trzech kandydatów na moderatora krajowego DK:
1. Księdza Tomasza Opalińskiego z diecezji płockiej
2. Księdza Roberta Klemensa z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu (archidiecezja poznańska)
3. Księdza Romana Litwińczuka z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
W dniu 17 stycznia Ks. Biskup Adam Szal powołał do pełnienia posługi moderatora krajowego DK Księdza Tomasza Opalińskiego z diecezji płockiej.
Księdzu Tomaszowi życzymy światła Ducha Świętego i błogosławieństwa Bożego w posłudze na rzecz Domowego Kościoła i całego Ruchu Światło-Życie.

Bp Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
Para krajowa Domowego Kościoła,
gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie Kilka słów o nowym Moderatorze krajowym Domowego Kościoła

Ksiądz Tomasz Opaliński z Ruchem Światło-Życie jest związany od 15 roku życia (od 1981 r.). Jako animator wspólnoty młodzieżowej był odpowiedzialny także za diakonię liturgiczną w parafii. W Krucjacie Wyzwolenia Człowieka jest od 1983 r., a w Unii Kapłanów Chrystusa Sługi (konsekwentnie – także w Stowarzyszeniu Diakonia Ruchu Światło-Życie) od 2000 r.
W czasie posługi w Ruchu Światło-Życie był członkiem Diecezjalnej Diakonii Jedności, współtwórcą i redaktorem odpowiedzialnym diecezjalnego listu jedności „Charyzmat i Wierność”, moderatorem diecezjalnej Szkoły Animatora, prowadzącym rekolekcje wakacyjne zarówno w diecezji, jak i w Centrum Ruchu w Krościenku, moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie w diecezji płockiej. Z Domowym Kościołem jest związany rodzinnie (rodzice w kręgu DK), jak i przez prowadzenie rekolekcji (pierwsza oaza rodzin w 1991 r.). Od ponad 10 lat regularnie (kilka razy w roku) prowadzi rekolekcje Domowego Kościoła, szczególnie Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej, rekolekcje piętnastodniowe, rekolekcje tematyczne, rekolekcje dla par rejonowych, sesje o pilotowaniu kręgów, ORDR I i II stopnia.
Święcenia kapłańskie otrzymał 25.05.1991 r. W tym samym roku obronił na Wydziale Teologii KUL pracę magisterską zatytułowaną: „Koinonia en Christo.Eklezjologia wspólnotowa ks. Franciszka Blachnickiego”. Ukończył również studia polonistyczne, studia licencjacko-doktoranckie w zakresie homiletyki oraz Podyplomowe Studium Retoryki przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnił obowiązki wykładowcy homiletyki, pracował w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej Płockiej, był redaktorem odpowiedzialnym płockiej edycji tygodnika „Niedziela” i p.o. dyrektora Katolickiego Radia Płock. Obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Rocha w Janowie.

Pełni nadziei i radości płynących z wyboru Księdza Tomasza Opalińskiego na moderatora krajowego Domowego Kościoła, życzymy Księdzu Tomaszowi owocnej posługi oraz życzliwej współpracy świeckich i duchownych kroczących drogą wskazaną przez Sługę Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. Niech Święta Rodzina z Nazaretu będzie wsparciem w realizacji zadań w Domowym Kościele i na rzecz całego Ruchu Światło-Życie, a słowa psalmisty z dzisiejszej liturgii słowa: „Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę” pomogą w naśladowaniu postawy Chrystusa Sługi.

Z zapewnieniem o modlitwie,
Katarzyna i Paweł Maciejewscy

Tags: No tags

Comments are closed.