Podziękowanie dla Beaty i Tomka oraz Księdza Marka

ic tak nie umacnia naszej wiary jak postawa nieustannego dziękczynienia. Uczymy się wtedy ufności i wnikania w myśli Boże, które nie są myślami naszymi, uczymy się odgadywać wyższe plany Boże, myśli Boże, uczymy się wartości inaczej, nie po ludzku tylko, uczymy się odkrywać wartości cierpienia i różnych doświadczeń.

(ks. Franciszek Blachnicki)

 


W imieniu swoim własnym oraz wspólnoty Domowego Kościoła dziękujemy  Beacie i Tomkowi Strużanowskim oraz ks. Markowi Borowskiemu SAC za pełną  ofiarności ponad 4-letnią posługę pary krajowej oraz moderatora krajowego    Domowego Kościoła. Dziękujemy za troskę o całą wspólnotę, za wytrwałość i    ogromne zaangażowanie.

 

 

 

Życzymy, aby zawierzenie Chrystusowi Słudze oraz oddanie się Niepokalanej Matce Kościoła pomogło odczytywać wolę Bożą oraz dawało radość i nadzieję do pełnienia zadań, jakie Pan Bóg przygotował.

 

Katarzyna i Paweł Maciejewscy

para krajowa Domowego Kościoła,
gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie

Tags: No tags

Comments are closed.