PRACE PORZĄDKOWE W UHERCACH MINERALNYCH – PRZYGOTOWANIE DO REKOLEKCJI 2019