Narodzić się na nowo przez Słowo Boże

Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie  w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ks. Franciszek Blachnicki pisał: "Ewangelizacja to głoszenie wszystkim ludziom tego wielkiego planu Boga Ojca, planu miłości, żeby wszyscy uświadomili sobie, że jest droga wyjścia, że jest wspaniała realna wizja." Jest to zadanie każdego członka Ruchu Światło-Życie. Ciągły powrót do Boga oraz inspirowanie innych do powtórnego narodzenia. Narodzenia z wody i z Ducha.

Ruch Światło-Życie oddany został Niepokalanej Matce Kościoła. Stąd Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, to patronalne święto wspólnot Ruchu Światło-Życie.   

W  niedzielę 8 grudnia 2013 r. radość  tego Daru nasza wspólnota wyraziła poprzez Rejonowy Dzień Wspólnoty. Ogromnie się cieszymy, bo oto o godz. 15.00 w parafii św. Stanisława BM Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpoczęliśmy świętowanie. Modlitwę rozpoczęła i czuwała nad całością  para Rejonowa Domowego Kościoła: Henia i Staszek Piotrowscy.            

Znakiem jedności Ruchu była obecność: Kapłanów, młodzieży z parafii: św. Michała, św. Kazimierza, Chrystusa Nauczyciela, św. Stanisława, Miłosierdzia Bożego oraz Rodzin z Domowego Kościoła z parafii: św. Michała, św. Stanisława BM, Miłosierdzia Bożego, św. Jadwigi, św. Mikołaja, Piotra i Pawła w Waśniowie.

        Temat przewodni tego dnia brzmiał „Narodzić się na nowo przez Słowo Boże”. Konferencję dotyczącą Słowa Bożego wygłosił ks. Piotr Gaj moderator oazy młodzieżowej i Doradca Duchowy kręgu Domowego  Kościoła w parafii Miłosierdzia Bożego. Bardzo ciepło  i ogromną wiarą poruszył w niej kwestię osobistej modlitwy Pismem Świętym. Na przykładzie między innymi św. Augustyna wskazał, iż nie ma szczęścia po za Bogiem. Mówił, że niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu i tu ponownie wskazał na Słowo Boga.                                                                                                   

W czasie spotkań w grupach rozważaliśmy historię Nikodema. Najważniejszym wnioskiem, który z niej wyciągnęliśmy było to, że każdy z nas musi cały czas się nawracać i starać się żyć Chrystusem na co dzień, tak, by swoją postawą pokazywać Go innym.

          Eucharystii którą koncelebrowali: Ks. Stanisław Jaskuła SCJ proboszcz Parafii św. Stanisława BM, ks. Piotr Gaj, ks. Marek Tkacz z parafii św. Michała przewodniczył ks. Grzegorz Rożek – moderator diecezjalny Domowego Kościoła, który jest rodzinną gałęzią Ruchu Światło- Życie.  

W kazaniu ks. Stanisław wskazał na grzech jako przeszkodę  w  poznawaniu Boga w Piśmie Świętym oraz zaprosił do tego, aby Słowo Boże czynić źródłem przemiany serc,  małżeństw, rodzin, społeczeństwa.  W czasie Eucharystii rodziny dziękowały Bogu i ks. Stanisławowi za zakończoną posługę moderatora Rejonowego w Domowym Kościele.                                                                     

Później, całą wspólnotą spotkaliśmy się na agapie, by przy herbatce zaświadczyć jak Słowo Boże działa w nas oraz  by pośpiewać, porozmawiać i nacieszyć swoją obecnością. Młodzież  z parafii św. Stanisława i  Miłosierdzia Bożego profesjonalne ubogaciła nas dzień muzyką i śpiewem.

Dzień Wspólnoty zakończyliśmy wspólną modlitwa Aktem Konstytutywnym naszego Ruchu. Bogu dziękujemy  za to doświadczenie wiary które sprawia ,że nie możemy nie mówić  o wielkich rzeczach których dokonał w nas Bóg poprzez pośrednictwo Niepokalanej. To  dla nas drogocenne przygotowanie do: bardziej  owocnego przeżywania Adwentowego zamyślenia nad osobistą wiarą w Syna Bożego oraz  do podejmowania dzieła nowej ewangelizacji.

W ten sposób wpisujemy się w wołanie Ojca Św. Franciszka  z najnowszej Encykliki Lumen Fidei :37.T en, kto się otworzył na miłość Boga, usłyszał Jego głos i otrzymał Jego światło, nie może zatrzymać tego daru dla siebie. Skoro wiara jest słuchaniem i widzeniem, to przekazywana jest również jako słowo i jako światło. …….Wiara przekazywana jest, można powiedzieć, od osoby do osoby, podobnie jak płomień zapala się od innego płomienia. Chrześcijanie w swym ubóstwie sieją tak urodzajne ziarno, że staje się ono wielkim drzewem, zdolnym napełnić świat owocami.”                                                                                                                                                    

Z wiarą w sercu mówimy: Niechaj  będzie uwielbiony Jezus i Niepokalana.

                                                                                                      Wiesia i Mirek Bąkowie 

                                                                                                      z Domowego Kościoła

Tags: No tags

Comments are closed.