Rejonowy dzień wspólnoty w Ostrowcu Św.

http://zdjecia.interia.pl/img,gcsi,CECC0792A1F218BE704368925D3AB5698997FDE7,mpid,14

GALERIA ZDJĘĆ

Temat: Miłosierni niosący Ewangelię.

Taki temat  zgromadził nas na jesiennym Dniu Wspólnoty  22 października  w Ostrowcu. Spotkanie rozpoczęliśmy  o godzinie 15.00  Koronką  do Bożego Miłosierdzia.  Ogarnialiśmy modlitwą  cały  wszystkie sprawy Ruchu  oraz trwające   Rekolekcje Ewangelizacyjne w Stalowej Woli.

Wpisując sie w propozycje programowe tego dnia , między innymi :

………………Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga. Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, ……..

animatorzy poszczególnych Diakoni ( Modlitwy, KWC, Ewangelizacji, Muzycznej, Życia) przedstawili  zarys  ich działania . Zaprosili  kolejne osoby do posługi w tych diakoniach  ze wskazaniem  na rzeczywistość :

………….Ze wzrokiem utkwionym w Jezusie i w Jego obliczu miłosiernym możemy zagłębić się w miłość Trójcy Przenajświętszej………….aby potem iść i opowiadać  wszystko, co Pan nam uczynił ……………….. fragment bulli papieża Franciszka Misericordiae vultus.

Następnie ks. dr Adam Kopeć podjął  katechezę  wskazując  na przykładzie Jana Pawła II  co znaczy hasło : Miłosierni niosący Ewangelię.

Msza święta   zwieńczyła nasze przeżycia Dnia  Wspólnoty. Błogosławieństwo końcowe otrzymaliśmy przy pomniku Jana Pawła II.  Z zapalonymi świecami i ogromną radością w sercu  wyśpiewaliśmy Barkę  z nadzieją spoglądając w niebo z którego oręduje za nami JPII.

Wiesia i Mirek Bąkowie