Rekolekcje dla Par rejonowych w Ciężkowicach

Bogu dziękujemy za dar rekolekcji. W dniach od 2.10 do 04.10 w Ciężkowicach  na trenie diecezji  tarnowskiej  odbyły się rekolekcje dala par rejonowych.

To był wyjątkowy czas. Jesteśmy długo w  Domowym Kościele.  Pełniliśmy różne posługi. Wiemy, że grozi nam rutyna, wypalenie i…………..  Dlatego  szukamy  miejsc gdzie poprzez rekolekcje a tym samym poprzez modlitwę, sakramenty i dar spotkania  we wspólnocie będziemy mogli  weryfikować  drogę naszej służby Chrystusowi. Te rekolekcje  pozwoliły nam  z jednej strony  wrócić do korzeni z drugiej strony  popatrzeć w przyszłość na zadania związane z posługą pary rejonowej. Z nową mocą odkryliśmy dar Zasad Domowego Kościoła i  potrzebę wierności tym Zasadom.

Posługa  animatorska w DK  ma wymiar   nadprzyrodzony,  podejmujemy odpowiedzialność za  powierzone nam małżeństwa. Odpowiedzialność  wyraża się w:

  • nieustannej modlitwie za małżonków Kręgu, Rejon oraz , za kapłana  -Duchowego Doradcę
  • trosce o wierność   zobowiązaniom które mają doprowadzić małżonków do rozumienia Duchowości Małżeńskiej wyrażonej  zdaniem „Idziemy Razem , Parami do Nieba”
  • trosce o starannie podjętą formację według Zasad DK.

Ważnym  uzupełnieniem  naszej wiedzy na temat początku  formacji było stwierdzenie: „ Ważna jest kolejność  rekolekcji. Małżonkowie powinni u początku formacji jechać przynajmniej na I st.  rekolekcji 15 dniowych oraz na I i II st ORARU  aby móc pojechać na rekolekcje tematyczne. Nie wolno zmieniać kolejności.”

Świadectwa   par rejonowych z różnych diecezji dawały doświadczenie Boga Żywego i działającego z mocą i na różne sposoby . Małżonkowie których życie naznaczone jest Krzyżem cierpienia ich samych bądź ich dzieci a mimo to podejmują  wyzwania do posługi  były dla nas świadectwem wiary żywej i konsekwentnej. Wiary, która nie boi się pójścia  z Chrystusem Drogą Krzyżową.

Cała  posługa ANIMATORSKA ma być czasem modlitwy i świadectwa. Mamy we wszystkim zaczynać od siebie .

„Pracować tak jak by wszystko zależało od nas, a wierzyć i ufać, że wszystko zależy od Boga”

Cały czas rekolekcji naznaczony był  darem modlitwy za DK  oraz z  Synod  na temat Rodziny.

Wiesława i Mirosław Bąkowie – rejon  DK Ostrowiec

Tags: No tags

Comments are closed.