plakat_DK_rekolekcje_2021

Rekolekcje Formacyjne Domowego Kościoła Diecezji Sandomierskiej – zaproszenie

Droga Wspólnoto !!!

Jak doskonale pamiętamy, mające odbyć się w listopadzie ubiegłego roku rekolekcje tematyczne z uwagi na (wtedy) dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną i wprowadzone ograniczenia – ostatecznie nie doszły do skutku, ale z planów rekolekcyjnych bynajmniej nie „wypadły”. Uparcie dążymy zatem do ich skutecznego przeprowadzenia w tym sezonie. Temat ważki, potrzebny, trudny i jest na niego zapotrzebowanie, co często wybrzmiewa na kręgach rejonowych i diecezjalnym. Pogłębiona forma rekolekcyjnego namysłu nad zagadnieniem „Dialogu małżeńskiego” i „reguły życia” – spodziewamy się, że będzie sprzyjać bardziej efektywnemu wykorzystaniu pozyskanych przeżyć, doświadczeń i wiedzy w codziennej praktyce. 

Rekolekcyjne odosobnienie sprzyja wzrastaniu wrażliwości. Tę chcemy skierować w kierunku „dialogu” i „reguły”. Choćby chwilowe wyciszenie się, odcięcie od zgiełku świata (zwłaszcza absorbujących „dystrybutorów informacji”) może przynieść długofalowe efekty. Alokacja uwagi, jej środka ciężkości ze świata ku Bogu i współmałżonkowi, czas nasycony spotkaniem w gronie wspólnoty na modlitwie i rozważaniu – może być i Waszym udziałem. Serdecznie Was drodzy małżonkowie do tego namawiamy.

TERMIN: 12 – 14 LISTOPADA 2021 R.

MIEJSCE: Diecezjalne Centrum „Quo Vadis” w Sandomierzu

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ: Wiesława i Mirosła Bąkowie tel: 604 516 810

 

Tags: No tags

Comments are closed.