Rekolekcje I stopnia dla rodzin w Uhercach

Rekolekcje I stopnia dla rodzin

w Uhercach Mineralnych w dniach od 1.08. do 17.08.2015 r.

 

Na  początku sierpnia tego roku, zaczęły  się nie tylko upały, ale także rekolekcje dla rodzin w Uhercach, organizowane przez diecezję sandomierską.

Uczestniczyło w niej 15 małżeństw z dziećmi, ogółem było 61 uczestników , w tym 25 dzieci.

Na czele diakonii prowadzącej rekolekcje  stało dwóch kapłanów, posługujących aktualnie  na parafiach w Ostrowcu Św. – ks. Wojciech Marzec i ks. Marek Tkacz. Parą moderatorską byli Barbara i Jan Błaszczukowie z Niska, parą gospodarczą – Maria i Bogusław Lechocińscy również z Niska a w diakonii muzycznej wesoło posługiwali Danusia i Jerzy Łatkowie z Sandomierza. Diakonię wychowawczą tworzyły trzy dziewczęta o pięknych imionach: Basia, Estera  i Vivien.

Była to oaza międzynarodowa, ponieważ wśród uczestników  oprócz  rodzin z różnych diecezji w Polsce, uczestniczyły  dwie rodziny z Anglii ( ze Swindon i Oxfordu). Poza tym były trzy rodziny z archidiecezji lubelskiej, trzy z diecezji łomżyńskiej, jedna z archidiecezji poznańskiej, jedna – z diecezji toruńskiej, jedna – z diecezji sandomierskiej.

Przez cale dwa tygodnie upał starał się przeszkodzić nam w realizacji poszczególnych punktów z planu dnia, ale pamiętając o haśle roku „W mocy Ducha   Świętego”, dzielnie kroczyliśmy do przodu. Otuchy dodawali nam nasi pasterze.  Ks.  Wojciech na Eucharystii

i „Szkole modlitwy”  pokazywał gdzie szukać siły i pokrzepienia, a ks. Marek był dla nas żywym świadectwem działania mocy Ducha Świętego  w człowieku. Szliśmy więc wytrwale za naszymi kapłanami, którzy  prowadzili nas przez poszczególne dni zgodnie z przygotowanymi materiałami przez charyzmatycznego ojca założyciela – Sługę Bożego Franciszka Blachnickiego.

W czasie świadectw w ostatnim dniu  rekolekcji,  małżonkowie  szczególnie wspominali czwarty dzień, w którym wszyscy przejęliśmy Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, w urokliwym miejscu przy źródełku na „Zjawieniu” jak nazywają je miejscowi wierząc, że ukazała się tu Maryja. Także szczególnym przeżyciem była  Droga Krzyżowa , którą przeszliśmy z krzyżem niesionym przez poszczególne rodziny, w  kamieniołomach w Bóbrce oraz Nabożeństwo  Światła i Wody, gdzie odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne.

W 13 dniu przeżyliśmy Oazę  Wielką   w Krośnie, która  ukazała jedność wspólnoty Ruchu Światło-Życie. W dniu wspólnoty uczestniczyły Oazy  Dzieci Bożych,  Oazy młodzieżowe i Oazy rodzin poszczególnych stopni, głównie  z Diecezji Przemyskiej.

Wielkim przeżyciem była Godzina Odpowiedzialności, w której dzieci Boże , młodzież i małżonkowie, w duchu jedności włączali się w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Umocnieni Duchem Świętym oraz  przeżyciem jedności i wspólnoty z braćmi, z nowym zapałem wróciliśmy do swoich kręgów i codziennych zajęć.

 

Barbara i Jan Błaszczukowie

Tags: No tags

Comments are closed.