Rekolekcyjne świadectwa z Ucherzec Mineralnych.

Piętnastodniowa audiencja u Jezusa.

Tak określiliśmy jednym zadaniem rekolekcje Domowego Kościoła II stopnia w Uhercach Mineralnych. Nasza wspólnota rekolekcyjna liczyła:

15 Rodzin, 24 dzieci, dwóch kapłanów: ks. Dominik Żelazko i ks. Krzysztof Dzierżak oraz kl. Radosław Tarnawski. Wspólnota duża i bardzo otwarta na Boże działanie i na siebie nawzajem. Ogromną radością jest dla nas zdecydowana większość bardzo młodych małżeństw uczestniczących w rekolekcjach. Pozwala nam to przeżywać bardzo konkretnie  hasło  tego roku : Młodzi w Kościele. W budowanie jedności  z młodymi wpisał się pobyt  Ani Sroki z Diakonii Ewangelizacji  z Moderatorem DDE . Świadectwo Ani oraz udział w Dniu Wspólnoty pomogły nam zweryfikować nasze podejście do znaczenia wspólnoty i hasła roku.

 

Wraz z upływem czasu rekolekcyjnego widać było dynamizm przeżywania charyzmatu II stopnia Oazy Rodzin który wprowadza rodziny w przeżywanie liturgii jako źródła i szczytu. Poznawaliśmy znaczenie liturgii domowej, dzieląc się świadectwami  jak wspólnie przeżywać święta, niedziele, jak świętować w gronie rodziny, jak przeżywać poszczególne okresy liturgiczne, np. adwent czy okres Wielkiego Postu. Bardzo ważne było doświadczenie Szkoły Liturgicznej podjętej  profesjonalnie przez Kleryka Radosława. Doskonała pomoc w świadomym uczestnictwie we Mszy Świętej .  II stopień OR to również czas pogłębienia zagadnień duchowości małżeńskiej, czyli rodzinnego katechumenatu, realizowanego dzięki odkrywaniu roli zobowiązań jako szczególnych darów. To cudowna droga Duchowego EXODUS.

animatorzy  Wiesława i Mirosław Bąk

 

Oto kilka świadectw:

 

Chwilo trwaj wiecznie!!!

            Podczas tych rekolekcji Jezus pokazał nam, że jest Chlebem życia codziennego, jest Pokarmem którym pragnie nas karmić i ubogacać w codziennej Eucharystii. Wierzymy, że odnowiona liturgia domu rodzinnego da nam siłę, łaskę potrzebną do kroczenia drogą którą nam wyznaczył w powołaniu do życia małżeńskiego i rodzinnego 

Karolina i Michał Kicinger

 

 

Moje wyjście z niewoli grzechów, mój EXODUS przejścia przez morze czerwone dokonuje się tu na rekolekcjach, dzięki odczuciu bliskości Boga i działaniu Jego łaski przez uświadomienie sobie istoty pełnego uczestnictwa w eucharystii. Jezus Chrystus w sakramencie pokuty pomógł nam odkryć moc Jego działania  na drodze  rozwoju duchowości mojego małżeństwa i rodziny jako wspólnego dążenia do Świętości. Ogromnym darem jest dla nas poczucie wspólnoty tu na rekolekcjach i co za tym idzie wymiana doświadczeń  związanych z codziennym życiem małżeńskim i rodzinnym

Justyna i Marek Łukasiewicz

 

 

         Rekolekcje to dla nas doświadczenie  CUDU Bożej Miłości . Sakramenty Święte , wspólna modlitwa  i wymiana doświadczeń  otwierają przed nami przestrzeń duchowego przeżywania roku liturgicznego

Dorota i Adam Ferenc

 

 

          Czas rekolekcji dla nas to czas spotkania z Bogiem, szczególnie w drugim człowieku, we wspólnocie. Czas, w którym podejmujemy walkę ze swoimi słabościami i z tym co nas od siebie i innych oddala. To również czas konkretnych decyzji związanych  z odpowiedzialnym trwaniem w Domowym Kościele i podjęciem  służby.

Iwona i Mariusz Bańka

 

[pexyoutube pex_attr_src=”https://youtu.be/SnG7SuSKEOs” pex_attr_width=”500″][/pexyoutube]
Tags: No tags

Comments are closed.