Sesja o pilotowaniu kręgów w Sandomierzu.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

W dniach 9.11 do 13.11.2011 roku uczestniczyliśmy w Rekolekcjach ,,Sesja o pilotowaniu kręgów” zorganizowanych przez naszą filię lubelską Domowego Kościoła w Sandomierzu, mieście królewskim o jakże bogatej tradycji historycznej i kulturowej, a przede wszystkim w mieście – ostoi wiary chrześcijańskiej.

 

Czy to przypadek, że właśnie w Sandomierzu, w przeddzień rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, dwadzieścia par małżeńskich z różnych stron kraju (Turka, Łodzi, Radomia, Lublina, Lubartowa, Tarnobrzega, Ostrowca, Niska, Stalowej Woli) zgromadziło się, aby we wspólnocie przebywać z Panem Bogiem, karmić się Jego Słowem, ale także przebywać z drugim człowiekiem i ubogacać się nawzajem swoimi świadectwami? 

 

To Chrystus wybrał jako opiekuna duchowego naszych rekolekcji ks. Daniela Swenda oraz Ewę i Tomka Czyżów jako parę prowadzącą – wszyscy z Radomia – aby przekazać nam uczestnikom Swoje Słowo.

 

Od pierwszych chwil uczestnictwa w Rekolekcjach: podczas przedstawiania się, podczas zawiązania Wspólnoty, podczas Eucharystii,  słyszeliśmy słowa: ,,Nie wyście Mnie wybrali ale Ja was wybrałem”, które uzmysłowiły nam, że my tylko jesteśmy narzędziem w ręku Pana, i że chociaż dzielą nas od siebie (uczestników Rekolekcji) setki kilometrów, to wszystkim nam przyświeca jeden cel: pragniemy dążyć do świętości jako małżonkowie, jako wspólnota i swoim życiem świadczyć o Panu Bogu, który kocha nas takimi jakimi jesteśmy. Że chcemy być świadkami wiary nawzajem dla siebie i dla wszystkich ludzi spotkanych na naszej drodze.

 

Podczas naszych wspólnych konferencji ks. Moderator i Para Prowadząca przedstawili nam podstawowe informacje o formacji w Domowym Kościele, o tym jak powinny przebiegać spotkania w kręgach, o roli kapłana jako moderatora kręgu, a także, a może przede wszystkim, o zadaniach pary pilotującej nowe kręgi.

To właśnie para pilotująca bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie małżeństw, które pragną włączyć się do wspólnoty Domowego Kościoła, które  pragną przyjąć Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela do swojego życia, do swojego małżeństwa, do swojej Rodziny.

 

To para pilotująca na bazie swojego świadectwa powinna przekonać nowe pary małżeńskie, że Domowy Kościół pragnie pomóc małżeństwom w tworzeniu rodzin Bożych, kochających się i szczęśliwych, rodzin dojrzale chrześcijańskich. Musi czuwać nad tym, aby każdy z uczestników od samego początku zrozumiał, czego oczekuje od niego Ruch, tak pod względem duchowości jak i obowiązków, które dobrowolnie każdy chce podjąć. Para pilotująca nie powinna się lękać dzielenia się z nowym kręgiem swoimi osobistymi doświadczeniami, swoimi trudnościami czy niepowodzeniami. Powinna pokazać na bazie świadectwa  swojego życia jak wiele radości doświadczają małżeństwa, rodziny z wypełniania zobowiązań będąc w Domowym Kościele.

Codzienna modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem i słowa które kierował do nas Pan  podczas ,,Namiotu Spotkania” w kolejne dni Rekolekcji; ,,To jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem……”,  ,,Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie….”,  ,,Bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór….” uświadomiły nam, że powinniśmy nieustannie się formować, brać udział w rekolekcjach, że nie możemy żyć tylko przeszłością, nie możemy stać w miejscu.

 

Zrozumieliśmy, że to Pan nas wybrał i powołał, On nas zaprasza do współpracy, że bez Niego nic zrobić nie możemy. Zrozumieliśmy, że kogo Pan powołuje tego uzdalnia i daje siłę aby służył innym. 

 

Podczas spotkań w ,,małych” grupach,  ale także na podsumowaniach dyskutowaliśmy jak bardzo ważna jest rola i obecność kapłana podczas spotkania w kręgach, który swoją osobą reprezentuje Kościół, reprezentuje samego Chrystusa, ale także jest opiekunem i doradcą duchowym.

Przeżycie tych rekolekcji pozwoliło nam ubogacić się duchowo: codzienny Namiot Spotkania, Eucharystia. Niezapomnianym przeżyciem pozostanie modlitwa małżonków sam na sam z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie.

 

Przeżyliśmy także dialog małżeński, który pozwolił nam jeszcze bardziej pogłębić więź między nami małżonkami. 

 

Tak jak na każdych rekolekcjach nie zabrakło czasu dla rodziny, podczas którego można było zwiedzić zabytki Sandomierza , a szczególną atrakcją było zwiedzanie katedry, Bramy Opatowskiej czy rynku wraz z ratuszem.

 

Sesja o pilotowaniu pozwoliła nam odkryć bogactwo dokumentów i materiałów formacyjnych Domowego Kościoła, pozwoliła zrozumieć różnice między parą animatorską a parą pilotującą, uzmysłowiła jak bardzo ważne i budujące są świadectwa życia poszczególnych uczestników.

 

Niech słowa założyciela Ruchu Światło-Życie Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego będą dopełnieniem naszego świadectwa;   ,,Teraz przyszła chwila, abyście świadomie i wy podjęli odpowiedzialność za wszystkie kręgi, wszystkie wspólnoty rodzinne naszego ruchu; w parafii, kraju, na całym świecie”. 

Chwała Panu!

Jasia i Józek z Niska

Tags: No tags

Comments are closed.