Bez nazwy-1A

Słowo na czas epidemii. Moderator Diecezjalny i Para diecezjalna.

„Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,

Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję”. ( Ps 25, 5)

 

Słowa zaczerpnięte z dzisiejszego psalmu responsoryjnego dodają nam siły i odwagi aby trwać na modlitwie w tym wyjątkowym i trudnym czasie. Jako wspólnota Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, jesteśmy jeszcze mocniej wezwani do umacniania i pogłębiania naszej wiary, umacniania miłości w małżeństwie i rodzinie oraz pokładania nadziei w Trójjedynym Bogu. „Każdy dzień jest próbą wiary. Każdego dnia musimy odpowiedzieć na wezwanie Boże, które zawarte jest w różnych sytuacjach, w różnych próbach i różnych doświadczeniach” – przypomina sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Ten czas epidemii, czas kwarantanny jest dla nas wyzwaniem. I chociaż rejonowe dni wspólnoty i spotkania kręgu zostają zawieszone to wykorzystajmy tę okazję aby pogłębiać naszą relacje z Panem Bogiem oraz w małżeństwie i rodzinie. Namiot spotkania, lektura Pisma Świętego niech będzie naszym pokarmem duchowym każdego dnia. Modlitwa małżeńska, rodzinna niech pomaga budować wspólnotę Miłości i Pokoju,  słowami które mogą nas prowadzić w tym czasie są „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. (Mt 18, 20). Dialog małżeński i reguła życia są kolejną szansą aby się przemieniać do czego wzywa nas również czas Wielkiego Postu.

W tym wyjątkowym czasie niech nasze domy stają się żywym Domowym Kościołem, nie bójmy się uczestnictwa duchowego we Mszy Świętej (szczególnie gdy w domu są dzieci i osoby starsze i osłabione przez różne choroby).

Jako Para Diecezjalna i Moderator Diecezjalny obejmujemy Was naszą modlitwą i wsparciem duchowym.  

 

Zachęcamy też do refleksji nad listem Pary Krajowej

 

jak również  Moderatora Generalnego RŚŻ

Tags: No tags

Comments are closed.