ORAR II st. 3–6 marca 2016 r. Staszów

W dniach 3-6 marca 2016 w parafii Św. Barbary odbyła się Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin (ORAR) II st. dla Rejonu Staszów. Rekolekcje zostały zorganizowane przy pomocy pary diecezjalnej przez parę rejonową Jadwigę i Jana Niziałków. Wszystkie rodziny Domowego Kościoła włączyły się bardzo chętnie tworząc niepowtarzalny klimat wiary i świadectwa. Rekolekcje formacyjne prowadzone przez Halinę i Stanisława Pikulów ze Stalowej Woli wzbogaciły codzienne adoracje Najświętszego Sakramentu, wspólna modlitwa małżonków i namiot spotkania. Wśród uczestników udział brała także para diecezjalna Halina i Marian Indykowie, moderator diecezjalny ks. Grzegorz Rożek, były moderator ks. Paweł Cygan i niżej podpisany. W ostatnim dniu podczas niedzielnej Eucharystii wszyscy uczestnicy ponowili zobowiązania płynące z sakramentu małżeństwa i przyjęli świece na rozesłanie, równocześnie wiele osób złożyło deklaracje duchowej adopcji i abstynencji od alkoholu.

Przeżycia rekolekcyjne pozwoliły pogłębić duchowość małżonków i rozpalić nową odpowiedzialność za Kościół lokalny. Entuzjazm uczestników był doskonałym świadectwem wiary dla wszystkich obecnych  na niedzielnej Mszy Świętej. Te rekolekcje przygotowują małżonków na animatorów do prowadzenia kręgów Domowego Kościoła, także w rejonach z których przybyli uczestnicy.

 

Moderator Rejonu
ks. Edward Zieliński

Tags: No tags

Comments are closed.