Świadectwo z Rekolekcji „W mocy Ducha Świętego”

W dniach od 27 do 29 listopada br. w Diecezjalnym Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej  „Quo Vadis”  w Sandomierzu  odbywały się rekolekcje tematyczne dla małżeństw z Domowego Kościoła. Prowadzący te rekolekcje ks. Paweł Kata wraz z naszą parą diecezjalną Halinką i Marianem  podjęli temat wynikający z tematu obecnego roku pracy w Domowym Kościele tj. „ W Mocy Ducha Świętego”. W spotkaniach wzięły udział 23 pary małżeńskie, w tym jedno małżeństwo z Diecezji Rzeszowskiej i jedno z Diecezji Krakowskiej  – pozostałe z naszej Sandomierskiej Diecezji . Katechezy prowadzone przez ks. Pawła wspomagane środkami audiowizualnymi – pozwoliły nam uczestnikom rekolekcji poznać Osobę Ducha Świętego w stopniu dotąd niespotykanym. Sama postawa kapłana – radosna i przekonywująca otworzyła nasze serca, umysły i pragnienia aby lepiej poznać trzecią Osobę Trójcy Świętej. Potwierdziły to świadectwa uczestników – świadectwa pełne dziękczynienia Bogu  i prowadzącym. Podczas spotkań w grupach trwały rozmowy na temat jakimi charyzmatami Bóg Ciebie obdarował  i jak możesz służyć nimi w rodzinie, małżeństwie, wspólnocie, parafii. Różnorodność i bogactwo wypowiedzi zachęciło nas do dalszej pracy w tym zakresie.  W ramach powrotu do źródeł została też wygłoszona konferencja na temat przebiegu spotkania w kręgu. Podkreślono jak ważną rolę odgrywa jakość dzielenia się życiem i realizacją zobowiązań. Jest to miarą autentyczności kręgu jako wspólnoty chrześcijańskiej.  Kulminacyjnym punktem rekolekcji była adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o wylanie Darów Ducha Świętego na małżonków.

    W sobotnie popołudnie uczestnicy rekolekcji wzięli udział w uroczystej inauguracji obchodów  Roku 1050 lecia chrztu Polski której  w sandomierskiej Katedrze przewodniczył ks. biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz. Miało też miejsce uroczyste zapalenie i poświęcenie  świec symbolizujących jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, które  zostały przewiezione do parafii.

    W sobotni program rekolekcji wpisał się również pogodny, andrzejkowy wieczór , który zjednoczył dzieci i dorosłych na wspólnej zabawie. Poprowadzili go  Danusia i Jurek którzy pełnili posługę muzyczną na rekolekcjach. Ich radość z wielbienia Boga śpiewem udzieliła się wszystkim uczestnikom rekolekcji. Dzięki posłudze Marysi i Natalii w diakonii wychowawczej, dzieci miały swój czas formacji i zabawy. Nad całością rekolekcji czuwała nasza para diecezjalna, służąc nie tylko umysłem i umiejętnościami ale przede wszystkim sercem .

W Mocy Ducha Świętego powróciliśmy do naszych domów, wspólnot i parafii .

Niech Ten, który nas umacnia i prowadzi, czyni to z jeszcze większą siłą.

Teresa i Jan Piórkowie

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.