Święto Świętej Rodziny 2016

„Każda rodzina chrześcijańska, tak jak Maryja i Józef, może przede wszystkim przyjąć Jezusa, słuchać Go, rozmawiać z Nim, strzec Go, chronić Go, wraz z Nim wzrastać i w ten sposób czynić świat lepszym. Uczyńmy w naszym sercu i pośród naszych dni miejsce dla Pana. Tak też czynili Maryja i Józef, a nie było łatwo: ileż trudności musieli pokonać! Nie była to rodzina sztuczna, nierealna. Rodzina z Nazaretu zobowiązuje nas do odkrycia na nowo powołania i misji rodziny, każdej rodziny.  Tak jak działo się w owych trzydziestu latach w Nazarecie, tak też może się dziać w naszym przypadku: sprawić, by normalnością była miłość, a nie nienawiść, sprawić, by powszechną stała się wzajemna pomoc, a nie obojętność czy nieprzyjaźń. Nie przypadkiem więc «Nazaret» oznacza «Ta która strzeże», jak Maryja, która, jak mówi Ewangelia «zachowywała wszystkie te sprawy… w swoim sercu» (por. Łk 2,19.51). Od tej pory, za każdym razem, kiedy jakaś rodzina strzeże tej tajemnicy, nawet gdyby to było na peryferiach świata, działa tajemnica Syna Bożego, Jezusa, który przybywa, aby nas zbawić, przybywa, aby zbawić świat. To jest wielka misja rodziny – czynić miejsce dla przychodzącego Jezusa. Przyjąć Jezusa w rodzinie: w dzieciach, w mężu, małżonce, dziadkach, aby Jezus w niej był. Przyjąć Go w niej, aby ta rodzina wzrastała duchowo” (Franciszek, 17.12.2014).

 

Drogie Rodziny Domowego Kościoła!
W Święto Świętej Rodziny z Nazaretu życzymy:
– słuchania Jezusa, rozmawiania z Nim, strzeżenia Go, chronienia, wzrastania wraz z Nim, by czynić lepszy świat;
– odkrywania na nowo powołania i misji rodziny;
– sprawiania, by normalnością była miłość i wzajemna pomoc;
– czynienia miejsca dla przychodzącego Pana;
– przyjęcia Jezusa w każdym członku rodziny, aby razem wzrastać duchowo.

 

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK

Tomasz Opaliński
moderator krajowy DK


Tags: No tags

Comments are closed.