W małżeństwie pielgrzymujemy do nieba parami

Czym jest dla nas dzisiaj Exodus? – takie pytanie stawiały sobie rodziny uczestniczące w rekolekcjach wakacyjnych II stopnia Domowego Kościoła, które odbyły się w dniach 15-30 lipca w Uhercach Mineralnych.

W piętnastodniowych rekolekcjach wzięło udział jedenaście rodzin z różnych miejsc Polski, a także jedno małżeństwo z Anglii. Był to – jak twierdzi jeden z uczestników – „czas, w którym czuło się, że przy Chrystusie jesteśmy JEDNO, że jesteśmy Wspólnotą w MOCY DUCHA ŚIĘTEGO. W tym świętym czasie przy Chrystusie i Niepokalanej zapragnęliśmy odpocząć po mozolnym i trudnym czasie pracy w różnych przestrzeniach naszego życia”.

„Przez dwa tygodnie umocniliśmy wieź małżeńską i rodzinną. To doświadczenie było i nadal jest wynikiem pogłębionej osobistej relacji z Panem Bogiem poprzez codzienną modlitwę, Eucharystię i rozważanie Pisma Świętego” – dzieli się swoim świadectwem rodzina Madejów.

II stopień rekolekcji wakacyjnych przebiegał wokół tajemnicy wyjścia Izraelitów z Egiptu. Małżeństwa o różnym stażu i bagażu doświadczeń podjęły dzieło Duchowego EXODUS. Wszystkie spotkania były próbą szukania odpowiedzi w świetle Bożego zamysłu na pytanie: Czym jest dla nas dzisiaj Exodus? Uczestnicy rekolekcji konfrontowali poprzez Słowo Boże sytuację Izraelitów, a następnie swoją osobistą. Stając w prawdzie patrzyli na życie małżeńskie, rodzinne.

„Tak jak Izraelici przechodzący przez pustynie do Ziemi Obiecanej przeżywaliśmy „Exodus”, co uświadomiło nam, że Bóg stale się nami opiekuje, prowadzi nas przez życie, jest dla nas źródłem siły i radości, a my powinniśmy mu zaufać i powierzyć wszystkie nasze sprawy w modlitwie” – mówią Krzysztof i Małgorzata Madejowie.

Rekolekcje Domowego Kościoła były czasem poznawania piękna i znaczenia liturgii sakramentów oraz liturgii domowej. W programie turnusu była codzienna modlitwa i Eucharystia; tematyczne spotkania z gronie rodzinnym; Kręgi Biblijne, śpiew, pogodne wieczory oraz wyprawy górskie wraz ze zwiedzaniem takich miejsc jak Dukla, Miejsce Piastowe, Kalwaria, Komańcza.

Poprzez wymianę doświadczeń i pomysłów, jak w codziennym życiu realizować swoje powołanie, nabraliśmy pewności w rozumieniu duchowości małżeńskiej. Pan Bóg wzywa nas do świętości i do wzajemnej odpowiedzialności za siebie, ponieważ w małżeństwie pielgrzymujemy do nieba parami” – zakończyli swoje świadectwo Krzysztof i Małgorzata Madejowie u boku z dziećmi: Łucją, Alą i Konradem.

Organizatorem turnusu była diakonia rekolekcyjna w składzie: moderatorzy ks. Paweł Kata, ks. Rafał Kusiak i diakon Dominik Żelazko oraz para animatorska Wiesława i Mirosław Bąkowie. Podczas spotkania podsumowującego rekolekcje, dnia 13 września, diakonia modlitwą podziękowała Bogu za rodziny, które przeżywały swój Exodus w Domowym Kościele. Ponadto, dyskutowano nad przyszłorocznymi rekolekcjami. Czy to będzie kolejny stopień? Czas pokaże.

Bogu niech będą dzięki za czas rekolekcji i za wspólnie spędzony czas.

 

 

„W trakcie rekolekcji ważnym przeżyciem było odnowienie sakramentu chrztu świętego , który w naszym imieniu zawarli rodzice.
Tak jak Izraelici przechodzący przez pustynie do Ziemi Obiecanej przeżywaliśmy „Exodus”, co uświadomiło nam że Bóg stale się nami opiekuje, prowadzi nas przez życie, jest dla nas źródłem siły i radości, a my powinniśmy mu zaufać i powierzyć wszystkie nasze sprawy w modlitwie.
W rekolekcjach brały udział małżeństwa z różnych rejonów Polski a nawet z Wielkiej Brytanii, przez nasze wspólne doświadczenie wiary i wzajemne świadectwo, mogliśmy się umocnić. Poprzez wymianę doświadczeń i pomysłów jak w codziennym życiu realizować swoje powołanie nabraliśmy pewności w rozumieniu duchowości małżeńskiej. Pan Bóg wzywa nas do świętości i do wzajemnej odpowiedzialności za siebie ponieważ w małżeństwie pielgrzymujemy do nieba parami.”
Krzysztof i Małgorzata Madejowie z dziećmi : Łucją , Ala i Konradem

 

Tags: No tags

Comments are closed.