Wielkopostny Dzień Wspólnoty 03 marca 2019 – Rejon Tarnobrzeg.