Zaprosić Chrystusa

 

W dniach od 2 do 5 czerwca odbyła się kolejna tura rekolekcji ewangelizacyjnych dla rodzin,

których prowadzenia podjęli się członkowie Diakoni Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie oraz

pary należące do wspólnoty Domowego Kościoła. – Takie rekolekcje przeżywane z rodzinami

pokazują jak piękne jest życie małżeńskie i rodzinne, jeśli zaprosi się do niego Chrystusa

–zaznacza animatorka Ania Sroka.

Tym razem czterodniowe duchowe ćwiczenia miały miejsce w Sanktuarium w Janowie

Lubelskim. Motyw przewodni, czyli życie małżeńskie i rodzinne w pryzmacie wspólnoty

Kościoła towarzyszył uczestnikom codziennie. Nieodłącznymi elementami każdego dnia

były: Eucharystia, nabożeństwo ewangelizacyjne oraz spotkanie w grupach. Uczestnicy

rekolekcji pochylali się nad relacją osobistą i małżeńską do Jezusa Chrystusa. Wspólnota

liczyła ok. 60 osób, a niektóre punkty programu gromadziły większą liczbę małżeństw. Jak

informuje Karolina Martyniuk:- Każdy mógł znaleźć najdogodniejszą dla siebie formę

duchowego rozwoju. W przeżywaniu treści pomogły przygotowane przez młodzież i

dorosłych pantomimy, pieśni, filmy ewangelizacyjne oraz konferencje, a przede wszystkim

świadectwa życia par uczestniczących w spotkaniach. Nie zabrakło także chwil dla rodziny,

bo to właśnie poświęcony sobie nawzajem czas – a nie żadne, choćby największe dobro

materialne – jest tym, co buduje małżeństwo i rodzinę. Wszystkich uczestników połączyło

wspólne pragnienie budowania szczęśliwego ogniska domowego, w centrum którego jest

Chrystus. Biorący udział w rekolekcjach przyjęli Go jako Pana i Zbawiciela wierząc, że

będzie ich prowadził i umacniał – podkreśla pomagająca przy prowadzeniu zajęć animatorka.

Ks. Adam Stachowicz

Zdjęcia: archiwum autora

Tags: No tags

Comments are closed.