Zaproszenie na Pielgrzymka KWC

kwcDrodzy Bracia i Siostry w Chrystusie

Członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Domowego Kościoła

W całym Kościele trwa, ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka rok Miłosierdzia. Dla nas Polaków ważna jest  również 1050 rocznica przyjęcia chrztu przez nasz naród. Oba wydarzenia wnoszą wiele radości do naszych serc, cieszymy się, że dane jest nam żyć właśnie w tym czasie. To okazja do wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za łaski i dary, które otrzymujemy z Jego hojności.

Obecny rok jest również dla nas wezwaniem,  wypływającym  z otrzymanych od Boga darów. Chrzest święty, który otrzymaliśmy zobowiązuje nas do dawania świadectwa, by nieść Chrystusa innym, dzielić się wzajemnie radością przeżywanej wiary, wspierać się poprzez wspólną modlitwę, rozmowy czy przebywanie razem.

Wspaniałą okazją do dzielenia się wiarą, świadectwem i chrześcijańską miłością będzie diecezjalna  pielgrzymka KWC do Niska dnia 2 maja 2016 roku. Serdecznie zachęcamy i  zapraszamy aby przybyć tego dnia do Sanktuarium św. Józefa. Tam, zjednoczeni w imię Pana Jezusa będziemy upraszać  miłosierdzie, szczególnie dla uzależnionych, oraz wspólnie dziękować i wychwalać Pana za dar KWC i Domowego Kościoła.

Plan Pielgrzymki:
900 – zawiązanie wspólnoty.
930 – Konferencja
1030 – praca w grupach
1200 – podsumowanie pracy w grupach i przygotowanie do Eucharystii
1230 – Eucharystia
– Agapa
1500 – Nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego

Ks. Konrad Fedorowski

Tags: No tags

Comments are closed.