Zaproszenie na rekolekcje w Olchowej 18-24 lipca 2016 r.

logo DK

W roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu świętego naszego Narodu,
zapraszamy czas duchowego skupienia i wypoczynku dla małżonków
i rodzin do Olchowy k. Zagórza (Bieszczady), których myślą przewodnią są słowa:

„Gdzie Chrzest tam nadzieja”

 

TURNUS: 18 – 24 lipca 2016
Rozpoczęcie skupienia w sobotę 18 lipca 2016r. o godz. 18.00
Zakończenie skupienia w niedzielę 24 lipca 2016 około godz. 15.00 (po obiedzie)
Koszt uczestnictwa od osoby dorosłej oraz dzieci od lat 13 – 400
Koszt uczestnictwa dzieci do lat 12200
Dzieci do lat 2 zwolnione są z opłat.
Opłaty ponoszone są tylko za dwoje najstarszych dzieci, pozostałe dzieci uczestniczą nieodpłatnie.

Prowadzący: ks. Adam Lechwar
Małżonkowie Stanisława i Ryszard Szymonikowie

Zgłoszenia przyjmuje:

Adam Lechwar
Tel. 698 626 985
e-mail lech-war@wp.pl

 

Ostateczne potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje nastąpi po wpłaceniu zaliczki w wysokości 200 zł od rodziny
na konto podane przez przyjmujących zgłoszenia do dnia 20 lipca 2016 r.

 

Tags: No tags

Comments are closed.