Adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty RŚ-Ż w Tarnobrzegu

W trzecią niedzielę Adwentu 11.12.2011.r., w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Serbinowie przeżywaliśmy rejonowy dzień wspólnoty Ruchu Światło – Życie. Wiodącym tematem dnia było hasło „Słuchać Pana we wspólnocie”. Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty, w której uczestniczyło 20 małżeństw Domowego Kościoła i 15 młodych z ruchu Światło – Życie naszej parafii. Szczególną radością tego dnia była obecność pośród nas moderatora diecezjalnego DK ks. Grzegorza Rożka, oraz pary diecezjalnej DK Stasi i Rysia Szymoników. To nie przypadek, lecz namacalny znak, że Pan działa i prowadzi. 

Przeżywaliśmy niedzielę radości „Gaudete” i tą radością dzieliliśmy się z całą wspólnotą Ruchu Światło-Życie, młodzieżą, małżeństwami DK, moderatorami i wszystkimi odpowiedzialnymi. 

Konferencja, którą poprowadził moderator rejonowy DK ks. Krzysztof Religa uświadomiła i przypomniała nam wszystkim o naszym charyzmacie, ale też o płynących stąd zadaniach i obowiązkach. Aby stać się żywą wspólnotą słuchającą Pana, żywym Kościołem, potrzeba przylgnąć do Słowa Bożego, modlitwą odpowiedzieć na to Słowo, dać świadectwo życia, przez posługę – diakonię wnieść swój wkład w budowanie Kościoła, budować jedność i otwartość na inne wspólnoty, ugruntować wszystko w Eucharystii – szczycie i źródle życia duchowego, życia Kościoła –  to główne wątki konferencji.

Na spotkanie i pracę w grupach przygotowaliśmy tekst ( 1Tes 5,12-22). Odkryliśmy radość w Pawłowych słowach: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie w każdym położeniu dziękujcie, bo taka jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

 Namiot spotkania przeżywaliśmy w nawiązaniu do słowa Ewangelii Św. Jana 2,1-11. I znowu radosne odkrycie, bo tak jak w Kanie Galilejskiej, gdy Jezus czynił pierwszy cud na prośbę Swej Matki, teraz my za Jej pośrednictwem możemy prosić Pana by, w nas dokonał przemiany, uzdrowienia duszy, zaradził naszym troskom. Podczas wspólnej Eucharystii z wiernymi parafii Słowem Bożym podzielił się moderator diecezjalny DK, ks. Grzegorz Rożek. Oprawę liturgiczną przygotowała młodzież naszej parafii, która radosnym śpiewem ubogaciła wspólnotę.

Dopełnieniem dnia radości była Agapa na sali parafialnej. Wyrażamy naszą wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i uczestnictwo w tym wspólnym świętowaniu. Niech oczekiwany Boży Syn ześle obfite łaski i pobłogosławi wszystkim, umocni w wierze i miłości. GLORIA IN EXELSIS DEO.

Szczęść Boże.

 Para rejonowa Teresa i Zygmunt Klizowie.

W naszej galerii możemy obejrzeć zdjęcia ze spotkania.

Tags: No tags

Comments are closed.