Aktualności

Rekolekcje tematyczne w Sandomierzu – „dialog małżeński”. 13 do 15.03.2020

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I st. w Sandomierzu.

 

Tegoroczny ORAR I st. odbył się w Diecezjalnym Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej „QUO VADIS” w Sandomierzu w dniach 29.01 – 02.02.2020 r. Uczestniczyły w nim 24 małżeństwa i 26 dzieci z diecezji krakowskiej, warszawsko-praskiej, toruńskiej, warszawskiej, włocławskiej, lubelskiej, łowickiej, rzeszowskiej i sandomierskiej.

Celem tych rekolekcji było pogłębienie zrozumienia istoty i zadań oraz duchowości  Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, czerpiącego też obficie z doświadczeń Ruchu Equipes Notre Dame. W czasie katechez i homilii  Ksiądz Moderator przedstawił  wizję Żywego Kościoła, koncentrującą się wokół czterech idei: Światło-Życie, Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota i Nowa Kultura.

Człowiek żyjący charyzmatem Światło-Życie, a więc realizujący w swoim życiu zasadę jedności między poznaną prawdą i postępowaniem, kształtuje w sobie postawę Nowego Człowieka, czyli osiąga zdolność „posiadania siebie w dawaniu siebie”. Grupa nowych ludzi spotykająca się w imię Chrystusa na czytaniu Biblii i modlitwie, podejmująca wysiłek przemiany swojego życia oraz uczestnicząca razem we Mszy św. tworzy Nową Wspólnotę. Nowy Człowiek, wchodzący w Nową Wspólnotę z Bogiem i z braćmi, tworzy Nową Kulturę. Nowa Kultura przenika wartościami chrześcijańskimi wszystkie dziedziny życia i zmierza do budowania nowego, lepszego świata. Praktycznym wyrazem Nowej Kultury proponowanym przez Ruch Światło-Życie jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest programem działania, który ma na celu przezwyciężenie wszystkiego co zagraża godności  osoby i poniża zdrowe obyczaje społeczne.

Dużym przeżyciem dla uczestników była modlitwa małżeńska przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Małżonkowie na nowo uświadomili sobie, że Bóg jest z nimi tu i teraz, ale też poprzez sakramentalne małżeństwo jest stale obecny wśród nich. Zapragnęli stanąć w całej prawdzie przed Nim i sobą nawzajem, najpierw przepraszając współmałżonka, a następnie Pana Boga za wszystko co nie budowało miłości małżeńskiej. Modlitwę zakończyło radosne dziękczynienie  za wspólną drogę do świętości w jedności ze współmałżonkiem.

Dzieląc się darami doświadczonymi podczas Szkoły Modlitwy małżonkowie podkreślali, że bardzo głęboko zapadły im w serca słowa księdza Franciszka Blachnickiego o modlitwie osobistej: „…nie zrozumiał istoty Ruchu ten, kto nie wprowadził w swoje życie praktyki Namiotu Spotkania.”

Na rekolekcjach nie mogło  zabraknąć  spaceru po Sandomierzu, po którym oprowadził i bardzo ciekawie i z wielką pasją opowiedział Jurek Łatka. Na spacerze spotkaliśmy ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza, który bardzo chętnie stanął z nami do wspólnej fotografii i pozdrowił wszystkich uczestników rekolekcji.

W czasie Godziny świadectwa małżeństwa dzieliły się owocami rekolekcji, które potwierdziły, że tworzyliśmy piękną wspólnotę rekolekcyjną zjednoczoną w Duchu Świętym, pełną radości, miłości i pokoju.

Zakończenie naszych rekolekcji przypadło w Święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu Kościół obchodzi również  Dzień  Życia Konsekrowanego. Święto to stało się inspiracją dla uczestników rekolekcji, by odwiedzić Siostry Klaryski modlące się w pobliskim  klasztorze.

Dziękujemy Panu Bogu za błogosławiony czas tych rekolekcji. Dziękujemy Księdzu Moderatorowi Arturowi Dyjakowi za piękną i jakże głęboką posługę kapłańską, parze rejonowej Danusi i Jurkowi Łatkom za współprowadzenie, posługę w diakonii muzycznej i trud organizacji tych rekolekcji, niezastąpionej  diakonii  wychowawczej  Ludmile i Krzysztofowi Czechom, Ewie Tarkowskiej, Marcie, Karolinie i Agnieszce  za troskę o dzieci oraz wszystkim rodzinom uczestniczącym – za budowanie wspólnoty i otwarte serca na Ducha św. i siebie wzajemnie.

Chwała Panu!

Prowadzący – Stanisława i Ryszard Szymonikowie.

 

Świadectwo uczestników rekolekcji

Alleluja. Uczestnictwo w kolejnych Rekolekcjach Formacyjnych odbytych w dniach 29.01-02.02. 2020 r.w Sandomierzu, sprawiły ogromną przemianę w naszych sercach. Przeżywając je razem, kolejny raz uświadomiliśmy sobie jak ważny jest w naszym życiu małżeńskim Jezus Chrystus – nasza światłość, którą spotykamy w codziennym Namiocie Spotkania (osobistej modlitwy). By stanąć twarzą w twarz z naszym Panem, aby rozeznać Jego wolę. Za sprawą Ducha Świętego rozeznaliśmy że Pan Bóg oczekuje od nas czegoś więcej. Powołuje nas przez inne osoby do działania w naszym życiu i we Wspólnocie Domowego Kościoła. Stawia na naszej drodze takich ludzi, przez których nas uzdalnia. Będąc kilka dni we Wspólnocie Rekolekcyjnej, człowiek doświadcza miłości i obecności Boga w drugim człowieku.

Chwała Panu!

Dorota i Adam Ferencowie.

 

GALERIA ZDJĘĆ Z REKOLEKCJI

ODPIS 1 % PODATKU za 2019 r

 

Ośrodek rekolekcyjny DK w Uhercach Mineralnych pięknieje i „nowocześnieje” nam z roku na rok. Jest to staranie i troska wielu osób, które poświęcają temu swój czas, umiejętności i niejednokrotnie zasoby materialne. My również możemy wesprzeć materialnie nasz Ośrodek przeznaczając na jego dalszy rozwój odpis 1% podatku przy dokonywaniu rozliczenia rocznego PIT.

Osoby rozliczające się na podstawie Pit  czyli zdecydowana większość z nas,  mogą dokonywać wskazania dokąd trafi 1% z zapłaconych podatków. Aby tak się stało musimy w rozliczeniu rocznym przekazywanym do Urzędu Skarbowego w odpowiednich rubrykach poprawnie  wpisać dwa elementy:

 

Nr KRS  – 0000071891 

Cel szczegółowy –  Domowy Kościół Ośrodek w Sandomierzu

 

UWAGA: Dopiero poprawne wpisanie tych dwóch elementów …… koniecznie wpisujemy cel szczegółowy ….. gwarantuje że przekazane środki rzeczywiście zasilą budżet  Ośrodka przekazanymi przez nas pieniążkami.

Dołóżmy więc szczególnej staranności podczas dokonywania rozliczeń.

Plan rekolekcji wakacyjnych w Uhercach Mineralnych . Terminy – zapisy.

 

Rekolekcje wakacyjne DK 2020 Diecezja Sandomierska

 

30.06 – 16.07 2020 OR I°  Uherce Mineralne

Księża Moderatorzy: Ks. Łukasz Szewczyk i Ks. Paweł Lasek

Para prowadząca: Maria i Bogusław Lechocińscy

Zapisy: Marek Tyza,  tel: 602 692 367; e-mail: tyma13@wp.pl

 

17.07 – 2.08 2020 OR II°   Uherce Mineralne

Para prowadząca: Wiesława I Mirosław Bąkowie

Księża Moderatorzy –  Ks. Dominik Żelazko i Ks. Krzysztof Dzierżak 

Zapisy: Wiesia Bąk, tel: 604 516 810; e-mail:  wimbak@interia.pl 

 

07.08 – 23.08 2020 OR I°   Uherce Mineralne

Para prowadząca: Anna i Dariusz Pawęzka

Ksiądz Moderator –  Ks. Marek Kuliński

Zapisy: Darek Pawęzka, tel:  604 546 914; e-mail:  darekianna@wp.pl 

 

 

ORAR

25.08 – 30.08  2020  ORAR II° Uherce Mineralne

Para prowadząca: Halina i Marian  Indykowie

Ksiądz Moderator:  Konrad Fedorowski

Zapisy: Marian Indyk, tel: 607 826 972; e-mail: marian.indyk@gmail.com  

 

 

KOSZTY REKOLEKCJI FORMACYJNYCH

Cena dla uczestników z terenu naszej Diecezji – 850 zł za osobę dorosłą, dla uczestników spoza diecezji 950 zł za osobę dorosłą.    

Dzieci w wielu do 2 lat uczestniczą w rekolekcjach bezpłatnie.  Dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat włącznie – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat – jak za osobę dorosłą z zachowaniem podziału na uczestników z terenu i poza diecezji.

Koszt uczestnictwa dzieci osób spoza diecezji w wieku od 2 do 12 lat wynosi 550 zł. 

Udział w rekolekcjach czwartego i kolejnych dzieci –  po rozeznaniu sytuacji finansowej rodziny może być bezpłatny.

 

KOSZTY ORAR-u 

Cena dla uczestników z terenu naszej Diecezji – 450 zł za osobę dorosłą, dla uczestników spoza diecezji 500 zł za osobę dorosłą.

Dzieci w wielu do 2 lat uczestniczą w rekolekcjach bezpłatnie.  Dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat włącznie – koszt uczestnictwa wynosi 280 zł.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat – jak za osobę dorosłą z zachowaniem podziału na uczestników z terenu i poza diecezji.

Koszt uczestnictwa dzieci osób spoza diecezji w wieku od 2 do 12 lat wynosi 320 zł. 

Udział w rekolekcjach czwartego i kolejnych dzieci –  po rozeznaniu sytuacji finansowej rodziny może być bezpłatny.

Bezalkoholowy Bal Karnawałowy – Dwór Polski „Krucze Gniazdo”.

 

Sobota 25 stycznia 2020 roku, godzina osiemnasta… Poloneza czas zacząć!

Tanecznym krokiem 56 par małżeńskich, na czele z Beatką i Andrzejem – parą diecezjalną oraz Moderatorem Domowego Kościoła ks.Dominikiem Żelazko rozpoczęło BEZalkoholowy BAL karnawałowy.
Małżonkowie trwający na drodze formacji DK wraz z zaproszonymi małżeństwami naszej diecezji dali piękne świadectwo trwania w radości Narodzenia Pańskiego bawiąc się na bezalkoholowym balu.
Kochani, zabawa bez alkoholu jest możliwa i jak widać na zdjęciach daje wiele radości!

Lucyna Klocek

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

ORAR II. 15-19.01.2020 Sandomierz

Świadectwo z ORAR – u II stopnia

W dniach 15-19 stycznia 2020r. w Ośrodku Quo VADIS w Sandomierzu rodziny z Domowego Kościoła przeżywały rekolekcje formacyjne ORAR II stopnia dla animatorów.

Celem rekolekcji było uświadomienie uczestnikom nadprzyrodzonego wymiaru odpowiedzialności w posłudze pary animatorskiej, gdyż animatorzy zostają imiennie wybrani i zaproszeni przez Boga do posługi innym małżonkom należącym do DK. Podkreślaliśmy ważność misji, którą pełnią lub będą pełnić  „ Nie wyście mnie wybrali ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili (J. 15,16a)”.

Staraliśmy się zachęcić małżonków trwających w DK do wierności chryzmatowi RŚŻ i Zasadom DK, wskazać cele, metody i środki wypracowane w DK’, ukazać i przypomnieć piękno duchowości małżeńskiej tj. drogę do świętości dla małżonków kroczących do Boga nie osobno ale razem, którą wskazał nam założyciel ks. F. Blachnicki.

Podczas rekolekcji doświadczaliśmy obecności Chrystusa na modlitwie, Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, konferencjach, w drugim człowieku i we wspólnocie.

Poprzez słowo, które Pan Bóg kierował do nas każdego dnia, szczególnie przez kapłana, umacnialiśmy naszą wiarę, miłość małżeńską i rodzinną.

Na tych rekolekcjach odświeżyliśmy swoją więź z Chrystusem –  umocniliśmy „swoje powołanie i wybór”.

Podczas rozesłania uczestnicy otrzymali zapaloną świecę  – „ aby się nie opuszczali w gorliwości, byli płomiennego Ducha i pełnili służbę Panu”, jako animatorzy najpierw w rodzinie, najbliższym otoczeniu i tam gdzie będą posłani.

Zachowujemy w naszych sercach ogromną wdzięczność i radość za powołanie nas do posługi i za ten piękny czas cudu rekolekcyjnego, przede wszystkim Panu Bogu, x. moderatorowi Waldemarowi Olechowi, parze rejonowej Reginie i  Mariuszowi Cyganom za współprowadzenie, diakonii muzycznej Dorotce i Adamowi Ferencom, wychowawczej i wszystkim rodzinom uczestniczącym za piękną postawę i świadectwo ich życia.

Chwała Panu!!!!         

Prowadzący – Halina i Stanisław Pikulowie

 

GALERIA ZDJĘĆ

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE.

Bożonarodzeniowe spotkanie Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin z biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem – zaproszenie.

BAL KARNAWAŁOWY

KOCHANI

Do balu czasu pozostaje już wcale nie tak dużo czasu i ubywa on niestety wolniej niż miejsc, co oznacza, że jak ktoś ma ochotę lub chodzi mu po głowie taka koncepcja, że może by się tak jednak w tym roku wybrać na te harce, niech wolno nam będzie się podzielić tą oczywistą sugestią – nie zwlekajcie. Doświadczeniem lat ubiegłych z góry wiadomo, że będzie co wspominać. Skąd ta pewność? Bo wspomnienia z ubiegłych lat są nadal żywe i przyjemne.

 

Rejonowy Dzień Wspólnoty z zawierzeniem się Maryi i Godziną Łaski – I i II Rejon Stalowa Wola

CUDOWNIE SIĘ ZŁOŻYŁO

To, że nie co dzień mamy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, to wręcz truizm, ale to że wypada ona akurat w niedzielę na którą wyznaczony jest Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, to już prawdziwa rzadkość. Mieliśmy zatem niepowtarzalną okazję wspólnie w gronie dwóch rejonów (I i II Stalowa Wola) świętować to wydarzenie. 

Maryja dba o swoich czcicieli nawet w takich drobiazgach jak dobra pogoda. Przez wysokie witraże okien do świątyni michalickiej parafii Trójcy Przenajświętszej wpadały do jej środka, ożywiając ten grudniowy dzień, śliczne i czyste słoneczne promienie. To nie był ponury, szary grudniowy dzień. To pierwsze. Parafia w której gościliśmy rozpoczęła właśnie w ramach adwentowych rekolekcji renowację ubiegłorocznych misji świętych, co dla nas oznaczało, że … wysłuchamy homilii szczególnej – jak na szczególny dzień wypadło. I nie było inaczej. Tylko trzy myśli przytoczmy w tej relacji z rozważań ks. Piotra Prusakiewicza. Pierwsza: otóż bywa tak, czego winniśmy mieć świadomość, że owoce dzieł których się podejmujemy mogą być dostępne dopiero innym pokoleniom, tak jak owoce pracy wielkich świętych Kościoła w pełni mają smak dopiero teraz. Pomyślmy o dziełach i nauczaniu św. Jana Pawła II, św. Siostry Faustyny, sługi Bożego ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego. Nikt jednak nie wyprzedzi pod tym względem Maryi. I druga: jest kolor biały i biel. Coś może mieć kolor biały, ale nie będzie bielą samą w sobie. Jedynie, idąc tropem tej myśli, Maryja jest taką bielą.  Jest Niepokalaną dla pokalanych i wciąż kalających się. Trzecia: renowacji podlega to, co się zużywa, to co poddane jest działaniom wpływu zewnętrznych czynników. Budynki się renowuje, obrazy, zdrowie w sanatorium. Można i trzeba poddawać renowacji również naszą duszę. Wybielać z nalotu grzechu jej piękno, przyciąć odrosty rozleniwienia, niechęci, złości, nawyków.

ZAWIERZYLIŚMY SIĘ 

Pod koniec mszy świętej, na wezwanie przewodniczącego tej koncelebry ks. Rafała Kusiaka, który dołączył do nas na dole, moderatora Rejonu II Stalowa Wola, wszyscy formujący się w Ruchu Światło-Życie obecni na tej mszy, a warto podkreślić, że były z nami zarówno Dzieci Boże i Oaza młodzieżowa, wyszliśmy z ławek i podeszli pod stopnie ołtarza. To był naprawdę piękny widok jak bez mała połowa zgromadzonych w świątyni podchodzi ku stopniom prezbiterium zawierzać się Maryi -Niepokalanej Matce Kościoła. To musiało zrobić wrażenie. Akt zawierzenia odczytali Halina i Marian Indykowie. To był moment, w którym można było poczuć jedność, wspólnotę, piękno i sens.

 

KUMULACJA ŁASKI

Po zakończonej eucharystii, której zapewniliśmy wraz z towarzyszącą nam młodzieżą śliczną i godną oprawę liturgiczną, i raczej krótkiej przerwie na przekąskę lub coś ciepłego do wypicia, przeszliśmy do przygotowanej zawczasu kaplicy Chrystusa Zmartwychwstałego, żeby równo o godzinie 12:00 rozpocząć godzinną adorację Najświętszego Sakramentu w ramach „godziny łaski”. Dołączyły do nas osoby z zewnątrz, dla których to była okazja, żeby ten czas spędzić przed Chrystusem obecnym w Sakramencie. 

To czuwanie wpisuje się w coraz popularniejszy zwyczaj modlitewnego trwania związanego z objawieniami Matki Bożej w Montichiari-Fontanelle, z których to „godzina łaski” bierze swój początek. Wpisuje się ono również w trwający w naszej diecezji Kongres Eucharystyczny i misję szczególnego propagowania realnej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Tak oto udało się nam skumulować następujące po sobie dwie godziny łaski. Tą pierwszą było naturalnie nasze uczestnictwo w Mszy Świętej – szczycie i źródle. Już tu bowiem Jezus miał szansę być przez nas przyjęty w całości, tak jak w całości się ofiarował. Z tym Jezusem w sercu mogliśmy stanąć – jakoby przed najczystszym zwierciadłem – przed Nim realnie obecnym. Jesteśmy przekonani, że każdy z nas miał kogo i co powierzać przez Niepokalaną Jezusowi. Blisko godzina spędzona w refleksji, zadumie, modlitwie i adoracji – której tłem była cisza, mamy tę ufność, przełoży się na konkret życia w łasce i życia łaską w nas, a przez nas ku innym. 

Pod koniec adoracji ks. Rafał Kusiak przyjął od kilku osób, na zakończenie ich indywidualnej, trwającej 33 dni nowenny, akt zawierzenia się Maryi. Zawierzający, każdy z osobna na potwierdzenie złożonych przez siebie obietnic został pobłogosławiony Najświętszym Sakramentem.

O WOLNOŚCI, INWESTYCJACH I SMAKU BIGOSU

Po zakończonej adoracji i ponownym przegrupowaniu się do „sali teatralnej” (dobrze, że jest bezpośrednie połączenie wewnętrznymi korytarzami) wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez księdza Rafała Kusiaka. Ksiądz Rafał, co trzeba szczególnie podkreślić i docenić, uważamy że nie można tego nie zauważyć – był z nami dzisiaj cały czas. Nie opuścił nas ani na moment. Mało tego, jak trzeba było, czekał na nas ile trzeba (potrzeba nie była może duża, ale cierpliwość i zrozumienie doskonale widoczne), wystawił nam Jezusa do adoracji, pobłogosławił, czuwał całą godzinę jako pierwszy klęcząc przed monstrancją. Na koniec podzielił się wiedzą i doświadczeniem. O wolności można mówić w wielu wymiarach, aspektach i płaszczyznach.  Wolność jest wedle ks. Rafała Kusiaka, istotą człowieczeństwa, jego najważniejszym przejawem, ale i zadaniem, któremu nie łatwo sprostać, które – bywa – niechętnie podejmujemy. Na wolność trzeba być „specjalnie” uwrażliwionym, co może się przejawiać nawet w sposobie jej wyrażania. Możemy bowiem powiedzieć mam żonę, mam męża – ale możemy powiedzieć: jestem mężem, jestem żoną. Wolność posiada się po to, żeby ją dawać. Poszerzać ten najbardziej pożądany obszar u innych – niczego tym samym nie tracąc u siebie, a nawet zyskując. Zysk bowiem nie polega na przeliczaniu jej (wolności) wartości czy wartości czegokolwiek innego. On w tym przypadku polega na utwierdzeniu się w pewności dobra czynionego innym. Gdyby chcieć jednym zdaniem wyłuskać sens, samą esencję z esencji przesłania konferencji ks. Rafała – należałoby powiedzieć tak: wolność pochodzi od Boga i przez nas ma docierać do innych. Jeżeli tylko potrafimy nie stanąć na przeszkodzie temu naturalnemu ruchowi, zadzieją się cuda te z typu najcudowniejszych.

Po konferencji oddaliśmy (pary rejonowe obie) na chwilkę głos Halince i Marianowi Indykom, którzy podzielili się stanem zaawansowania robót w naszym ośrodku rekolekcyjnym w Uhercach Mineralnych, bieżącymi potrzebami, najbliższymi planami i marzeniami, które też zawierzyli Maryi, więc chyba zaczną one powoli wychodzić z poziomu marzenia do poziomu realizacji (po takim zawierzeniu raczej prędzej niż później). 

Po modlitwie, w której jeszcze raz przypomnieliśmy naszej Matce, jak uparte i nieco nieznośne dzieci, o naszych potrzebujących chorych, zwłaszcza o chorych dzieciach i ich rodzicach, ale też podziękowaliśmy również za tych co nam przygotowali i przywieźli (przywoził kto inny niż przygotowywał) bigos. Po otrzymanym błogosławieństwie, wreszcie do niego mogliśmy się ze smakiem dobrać.

Przeprowadzona naprędce wśród degustatorów i koneserów owego popularnego dania ankieta na temat jego smaku dała jednoznaczny wynik, który brzmiał: zjawiskowy. Dziękujemy autorom szlagierowego wyrobu za ich konsekwentną pamięć i determinację na polu: a my was nakarmimy. Dla mniej zorientowanych są nimi Beata i Andrzej Werescy. 

 

Opracowanie: Aneta i Andrzej Moskalowie.

 

GALERIA ZDJĘĆ DO KTÓREJ SZCZEGÓLNIE WARTO ZAGLĄDNĄĆ.