Aktualności

Śp. Małgorzata i Stanisław Gędek

Do Domowego Kościoła należeli od 1983 roku. Po przyjeździe do Stalowej Woli w 1997 pilotowali krąg przy parafii Matki Bożej Królowej Polski, uczestnicząc w nim aż do tragicznego wydarzenia.

O śp. Małgorzacie i Stanisławie, jedno z małżeństw będących razem w kręgu DK, pisze tak: „To byli cudowni ludzie, to właśnie oni byli przykładem i motorem dla nas w kręgu. Zawsze mieli czas na wspólną modlitwę, dbali o siebie, o rodzinę i scalali nasz krąg. Już nie usłyszymy od Stasia jak mówi o swojej żonie „Małgoś” i od Małgosi „mój Stacho”. Byli dla nas – małżeństw z kręgu przykładem i tacy pozostaną w naszej pamięci i modlitwach. ❤️

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

REKOLEKCJE FORMACYJNE

Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku formacyjnego „Prawda, Krzyż, Wyzwolenie”                REKOLEKCJE FORMACYJNE

 

Zapraszamy na czterodniowe rekolekcje ORAR –  szczególnie małżeństwa , które są jeszcze na etapie formacji podstawowej, ale również wszystkie małżeństwa potrzebujące odświeżenia doświadczenia rekolekcyjnego Domowego Kościoła.

Do realizacji formacji poprzez systematyczny udział w rekolekcjach bardzo zachęcał Czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki – jest to jedno z zobowiązań DK.

Zapraszamy zatem na :

 

OAZĘ REKOLEKCYJNĄ ANIMATORÓW RODZIN Iº 

Są to rekolekcje formacyjne które ukazują znaczenie charyzmatu Światło-Życie , pozwalają zrozumieć kim jest Nowy Człowiek , co to jest Nowa Wspólnota i na czym polega Nowa Kultura.

Dodatkowo pogłębiają rozumienie istoty, celu , duchowości i metody DK.

Rekolekcje te odbędą się w Sandomierzu w dniach:19  – 23 styczeń  2022 r. w Diecezjalnym  Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej   „Quo Vadis”  Plac Św. Wojciecha 4  (za kościołem Św. Józefa)

Rozpoczęcie rekolekcji w środa 19 stycznia 2022 r. o godz. 18:00

Zakończenie rekolekcji w niedzielę 23 stycznia 2022 r. o godz. ~14:00

Prowadzący:

Ks. Artur DyjakStanisława i Ryszard Szymonikowie

Współprowadzący  i  zgłoszenia: Danuta i Jerzy Łatkowie, tel.: 728 328 531   djkb@interia.pl       odpłatność 450 zł. od osoby (odpłatność za dzieci uzależniona od wieku).

 

 

OAZĘ REKOLEKCYJNĄ ANIMATORÓW RODZIN IIº

Celem tych rekolekcji jest formacja animatorów w rodzinie , małej grupie i wspólnocie . Przedstawienie zadań stojących przed parą animatorską oraz zachęcenie małżonków do kształtowania postawy wiary w Boże prowadzenie .

Rekolekcje te odbędą się w Sandomierzu w dniach 16 – 20 luty  2022 r.         

 w Diecezjalnym  Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej „Quo Vadis”  Plac Św. Wojciecha 4  ( za kościołem Św. Józefa)

Rozpoczęcie rekolekcji w środa 16 luty 2022 r. o godz. 18:00

Zakończenie rekolekcji w niedzielę 20 luty 2022 r. o godz. ~14:00

Prowadzący:

Ks. Waldemar Olech i Halina i Stanisław Pikulowie

Współprowadzący i zgłoszenia: Justyna i Marek Łukasiewiczowie, Tel. +48 519 545 586   adres mail: maro20040@op.pl odpłatność 450 zł. od osoby (odpłatność za dzieci uzależniona od wieku).

 

Być człowiekiem WOLNYM – znaczy być człowiekiem który się nie boi . Nie bójmy się podjąć tego wyzwania jakim są rekolekcje formacyjne. Pan Jezus powołał nas do Wspólnoty Domowego Kościoła i to On zaprasza nas na te rekolekcje. Chce czynić cuda w naszym sercu i życiu. Bądźmy Wolni by iść i Wyzwalać innych.

 

Szczęść Boże !!!

Do spotkania w Sandomierzu

Regina i Mariusz Cygan                  Ks. Dominik Żelazko

Para diecezjalna DK                       Moderator diecezjalny DK

Dzień skupienia Domowego Kościoła w parafii Św. Barbary w Staszowie

W minioną sobotę 2-go października, w naszej parafii na Rejonowym Dniu Skupienia Domowego Kościoła, gościliśmy siostrę Reginę Przyłucką z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła z Lublina, z Diakonii Stałej Ruchu Światło- Życie.

Spotkanie rozpoczęliśmy Jutrznią w kościele, po której w sali kominkowej odbyła się projekcja filmu; „Prorok nie umiera nigdy. ks. Franciszek Blachnicki”. Po filmie siostra Regina Przyłucka, sekretarka ks. Blachnickiego opowiedziała o swojej posłudze w INMK, o relacjach i współpracy z księdzem. Odpowiedziała na liczne pytania dotyczące filmu, życia i dzieł stworzonych przez tego niezwykłego kapłana, Proroka odnowy posoborowej w Kościele.

Pieśnią do Ducha Świętego rozpoczęliśmy pracę w grupach, pochylając się nad Testamentem Ojca Blachnickiego, w którym pisał o darach- charyzmatach, jakie otrzymał od Boga, po swym nawróceniu w celi więziennej 17.06.1942r., oczekując na wykonanie wyroku śmierci. Cudownie ocalony, swoje dalsze życie ofiarował Bogu, wstępując do seminarium duchownego. Jako kapłan i wybitny naukowiec na KUL, porzucił karierę naukową, by zakładać Oazy, czyli wakacyjne spotkania z Bogiem. Stworzył Ruch Światło-Życie, który stał się największym poruszeniem duchowym w naszej części Europy w drugiej połowie XX w. oraz inne Dzieła-Charyzmaty (w tym: Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, polską teologię wyzwoleniai Chrześcijańską Śłużbę Wyzwolenia Narodów). Ściśle współpracował z Papieżem JP II, bez patronatu, którego niemożliwym byłoby wprowadzenie tych dzieł w życie.

Nasza wspólnota dzieliła się swoimi odkryciami i przemyśleniami, dotyczącymi odpowiedzi na pytania: Co Ojciec Blachnicki zostawił nam w Testamencie? Co mówi do mnie?

Ważnym świadectwem o ks. Franciszku była konferencja: ,,Modlitwa w życiu i nauczaniu Ojca Blachnickiego”. Siostra Regina podkreśliła znaczenie modlitwy indywidualnej jako naszej rozmowy z Bogiem jak z Przyjacielem, nawiązując do Starego Testamentu i Mojżesza, który rozmawiał z Bogiem poza obozem, w Namiocie Spotkania. Mówiła o rodzajach modlitwy – uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia, błagania. Znaczeniu modlitwy wspólnotowej w jedności Kościoła i najdoskonalszej z nich – Eucharystii, sakramencie pokuty i pojednania, o znaczeniu modlitwy brewiarzowej z Liturgią Godzin i modlitwy różańcowej.

O godz. 15-tej odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po której w kościele był  czas na osobistą modlitwę w Namiocie Spotkania. Punktem centralnym naszego Dnia Skupienia była Eucharystia z wiernymi w Kościele.

Całość spotkania przebiegała w atmosferze niezwykłej otwartości na Boga i na samych siebie we wspólnocie. Dominował klimat radości, życzliwości, wzruszeń, śpiewu piosenek oazowych i podziękowania Bogu za chwile bycia razem. Poczęstunek był umocnieniem dla naszych ciał.

Pragniemy podziękować duszpasterzom, w sposób szczególny Proboszczowi za zgodę, pomoc w organizacji, przebiegu spotkania i osobisty udział w nim. Niech Bóg będzie uwielbiony za wszystko co wydarzyło się w sercach ludzi obecnych na spotkaniu z siostrą Reginą Przyłucką.

 

 

Źródło: https://swbarbarastaszow.pl/dzien-skupienia-domowego-kosciola

25 LAT OŚRODKA REKOLEKCYJNEGO W UHERCACH MINERALNYCH – Dzień dziękczynienia.

DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA za 25 lat istnienia Domu Rekolekcyjnego w Uhercach Mineralnych.

W sobotę 18 września wiele rodzin z naszej Diecezji uczestniczyło w dziękczynieniu za 25 lat istnienia Domu Rekolekcyjnego w Uhercach Mineralnych. Już w piątek wieczorem pierwsze rodziny pojawiły się w naszym ośrodku, by wspólnymi siłami przygotować się na świętowanie razem z kapłanami i rodzinami, które przyjechały  w sobotę. Tak więc przystrojono kaplicę w świeże kwiaty, na korytarzu pojawiła się okolicznościowa dekoracja a na zewnątrz powiewały flagi; NARODOWA I DOMOWEGO KOŚCIOŁA. Przygotowania w kuchni były przedostatnim punktem piątkowego wieczoru, którego uwieńczeniem była wspólna Kompleta.

W sobotę od wczesnych godzin porannych przybywały kolejne rodziny, których przywilejem stał się Namiot Spotkania przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Centralnym punktem obchodów była Eucharystia, która zgromadziła uczestników w parafialnym kościele w Uhercach. Przed Mszą Świętą rodziny wraz z kapłanami trwały w dziękczynieniu modląc się różańcem według rozważań Ojca Blachnickiego.

POKORNA MIŁOŚĆ, PRAWDA I KRZYŻ PROWADZĄ DO WYZWOLENIA I ZBAWIENIA- słowa Moderatora DK ks. Dominika Żelazko wygłoszone w czasie homilii stały się dla wszystkich uczestniczących, drogowskazem na najbliższy czas pracy formacyjnej.

Po Mszy św. Ksiądz Dominik Żelazko dokonał poświęcenia budynku- było to symboliczne zakończenie remontu ośrodka.

Nie mogło obyć się bez wspólnej agapy, dlatego po części modlitewnej wszyscy zasiedli do pysznego obiadu oraz przepysznych ciast, które przyjechały razem z uczestnikami jubileuszowych obchodów.

Świętowanie trwało do późnych godzin wieczornych.

Chwała Panu za Jego wielkie dzieła jakie czynił i czyni w sercach tak wielu!

Chwała Panu za wszystkich Kapłanów i Pary Posługujące przez te 25 lat istnienia Domu Rekolekcyjnego!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:)

18.09.2021 r.  Uherce Mineralne

L&J Klocek

galeria zdjęć

Rekolekcje Formacyjne Domowego Kościoła Diecezji Sandomierskiej – zaproszenie

Droga Wspólnoto !!!

Jak doskonale pamiętamy, mające odbyć się w listopadzie ubiegłego roku rekolekcje tematyczne z uwagi na (wtedy) dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną i wprowadzone ograniczenia – ostatecznie nie doszły do skutku, ale z planów rekolekcyjnych bynajmniej nie „wypadły”. Uparcie dążymy zatem do ich skutecznego przeprowadzenia w tym sezonie. Temat ważki, potrzebny, trudny i jest na niego zapotrzebowanie, co często wybrzmiewa na kręgach rejonowych i diecezjalnym. Pogłębiona forma rekolekcyjnego namysłu nad zagadnieniem „Dialogu małżeńskiego” i „reguły życia” – spodziewamy się, że będzie sprzyjać bardziej efektywnemu wykorzystaniu pozyskanych przeżyć, doświadczeń i wiedzy w codziennej praktyce. 

Rekolekcyjne odosobnienie sprzyja wzrastaniu wrażliwości. Tę chcemy skierować w kierunku „dialogu” i „reguły”. Choćby chwilowe wyciszenie się, odcięcie od zgiełku świata (zwłaszcza absorbujących „dystrybutorów informacji”) może przynieść długofalowe efekty. Alokacja uwagi, jej środka ciężkości ze świata ku Bogu i współmałżonkowi, czas nasycony spotkaniem w gronie wspólnoty na modlitwie i rozważaniu – może być i Waszym udziałem. Serdecznie Was drodzy małżonkowie do tego namawiamy.

TERMIN: 12 – 14 LISTOPADA 2021 R.

MIEJSCE: Diecezjalne Centrum „Quo Vadis” w Sandomierzu

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ: Wiesława i Mirosła Bąkowie tel: 604 516 810

 

Dzień Wspólnoty DK rejon Ostrowiec Świętokrzyski

 

Po wakacyjnej przerwie spotkaliśmy się w sobotę 11 września w gościnnych progach parafii pw. św. Stanisława w Denkowie, aby rozpocząć pracę w nowym roku formacyjnym.

Hasło przewodnie tego roku brzmi „Prawda, Krzyż, Wyzwolenie”.

Po powitaniu wszystkich zebranych i zawiązaniu wspólnoty, nastąpiło przekazanie posługi nowo wybranej parze rejonowej: Asi i Piotrkowi Budzeniom. Posługę moderatora rejonowego przyjął ks. Adam Gucwa, który od wielu lat jest związany z Domowym Kościołem.

W problematykę tematu roku pracy wprowadził nas w konferencji ks.Łukasz Szewczyk, który jest opiekunem kręgu przy parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Nawiązując do słów Ewangelii św. Marka „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”, doskonale przybliżył nam konieczność ciągłego rozwoju w duchowości i podążaniu drogą Mistrza – Jezusa Chrystusa, ale pierwszy krok, który musimy wykonać to podjęcie decyzji, czy my naprawdę chcemy iść tą drogą?.

Następnie udaliśmy się na Eucharystię, której przewodniczył ks. Wojciech Pelczar – opiekun kręgu przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej.

Po zakończeniu Mszy Świętej był czas na podzielenie się doświadczeniami rekolekcji wakacyjnych. Ze świadectw rodzin, które wzięły w nich udział, można było wywnioskować jak ważną częścią naszej formacji są właśnie rekolekcje. Jak są one potrzebne, ile dają radości i siły do dalszej pracy, jeśli tylko otworzymy się na światło Ducha Świętego i na treści w nich przekazywane. Ale i tu nie brak jest trudności, niemal w każdym świadectwie pojawiał się ten wątek. Wystarczy jednak zaufać Panu Bogu, podjąć decyzję o wyjeździe, a On tak poukłada sprawy codzienne, że wyjazd stanie się możliwy.

Po wysłuchaniu świadectw przeszliśmy na plac parafialny, aby przy ognisku, smacznym co nieco i muzyce cieszyć się swoją obecnością. Był to czas na dalsze dzielenie się doświadczeniami rekolekcji, radościami i troskami codziennego życia.

Joanna i Piotr Budzeń.

 

galeria

WAKACYJNY DZIEŃ WSPÓLNOTY – ROZPOCZĘCIE ROKU PRACY FORMACYJNEJ.

 

PRAWDA – KRZYŻ – WYZWOLENIE

Droga wspólnoto Domowego Kościoła.

Po trudnym okresie obostrzeń i zakazów pojawia się możliwość spotkania, co w kontekście bardzo długiego czasu bez wspólnego przebywania jest wydarzeniem radosnym i przez wielu z nas oczekiwanym. To niebywała okazja ku temu żeby poprzebywać razem, uradować się wspólną obecnością, w gronie wiernej wspólnoty powierzyć Bogu swoje intencje i objąć modlitwą intencje Ruchu.

Chcąc w jednym zdaniu streścić temat roku pewnie należałoby je skonstruować tak: prawda krzyża niesie wyzwolenie. Prawda krzyża jest centrum, istotą i sednem naszej wiary, która choć mówi o jego tragedii, koncentruje się jednak na zmartwychwstaniu Jezusa. Krzyż jest początkiem wyzwolenia od śmierci i grzechu. To przypomnienie o radosnej, ba chwalebnej perspektywie wymiaru ludzkiego życia. Prawdę tę będziemy na wielu płaszczyznach i wymiarach zgłębiać w tym roku. 

Zapraszamy wszystkich do cudownego sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach. Przypominamy o ceremonii wręczenia świec parom animatorskim, których obecność jest w tym celu niezbędna. I mówimy do zobaczenia w Sulisławicach.

ŻYCZENIE WIELKANOCNE ANNO DOMINI 2021

ODPIS 1% PODATKU NA OŚRODEK W UHERCACH – JAK TO ZROCIĆ?

 

Ośrodek rekolekcyjny DK w Uhercach Mineralnych pięknieje i „nowocześnieje” nam z roku na rok. Jest to staranie i troska wielu osób, które poświęcają temu swój czas, umiejętności i niejednokrotnie zasoby materialne. My również możemy wesprzeć materialnie nasz Ośrodek przeznaczając na jego dalszy rozwój odpis 1% podatku przy dokonywaniu rozliczenia rocznego PIT.

Osoby rozliczające się na podstawie PIT 36 lub PIT 37 – czyli zdecydowania większość z nas, mogą dokonywać wskazania dokąd trafi 1% z zapłaconych podatków. Aby tak się stało musimy w rozliczeniu rocznym przekazywanym do Urzędu Skarbowego w odpowiedznich rubrykach poprawnie wskazać dwa elementy:

PIT 36

Pozycja 415 – Nr KRS – 0000071891

Pozycja 417 – Cel szczegółowy – Domowy Kościół Ośrodek w Sandomierzu

PIT 37

Pozycja 123 – Nr KRS – 0000071891

Pozycja 125 – Cel szczegółowyDomowy Kościół Ośrodek w Sandomierzu

UWAGA, dopiero poprawne wpisanie tych dwóch elementów /koniecznie wpisujemy cel szczegółowy/ gwarantuje, że przekazane środki rzeczywiście zasilą budżet Ośrodka. przekazanymi przez nas pieniędzmi. Dołóżmy więc szczególnej staranności podczas dokonywania rozliczeń.

 

 

Rekolekcje wakacyjne DK 2021 Diecezja Sandomierska

DROGA WSPÓLNOTO

Może niektórzy niektórzy z Was będą zdziwieni, że pomimo pandemii szykujemy się do rekolekcji. Inni może się ucieszą, że po roku posuchy coś się w tym temacie rusza. Pewne jest to, że na ten moment nikt nie wie jak będzie. Szykujemy się z wiarą i nadzieją na sytuację, że się odbędą. Są pary gotowe poprowadzić rekolekcje, moderatorzy duchowi też się znajdą. Ośrodek będzie do wakacji (w co wierzymy) cały wyremontowany, a zostały do zrobienia tak na dobrą sprawę tylko i aż łazienki. Jesteśmy wszyscy dorośli i liczymy się z sytuacją, że do ostatniej chwili może nie być wiadomo czy i na jakich zasadach nasze plany się powiodą. Zatem lepiej być przygotowanym niż nieprzygotowanym. Zrezygnować z takiego przedsięwzięcia organizacyjnego jest o wiele łatwiej niż je przygotować. 

Cały ruch oazowy ma w intencji modlitewnej sprawę rekolekcji. Nie chodzi tu bowiem wyłącznie o naszą diecezję. Wszyscy mają ten sam problem i taki sam dylemat. Miejmy ją i my (intencję naturalnie). 

A tak planowalibyśmy to w tym roku przeprowadzić:

 

 

TERMIN I

02.07 – 18.07 2021 OR II°  Uherce Mineralne  koło Soliny

para prowadząca: Wiesława I Mirosław Bąkowie

Księża Moderatorzy –  Ks. Dominik Żelazko i Ks. Krzysztof Dzierżak 

zapisy – Wiesia Bąk  (604 516 810  wimbak@interia.pl)

 

TERMIN II

20.07 – 5.08 2021 OR I°   Uherce Mineralne   koło Soliny

para prowadząca: Maria i Bogusław Lechocińscy

Księża Moderatorzy –  Ks. Łukasz Szewczyk i Ks. Paweł Lasek

zapisy – Bogdan Lechociński  (720 101 847  lech22b@gmail.com)

 

TERMIN III

06.08 – 22.08 2021 OR I°   Uherce Mineralne  koło Soliny

para prowadząca: Ewa i Tadeusz Klimkowie

Ksiądz Moderator –  /w trakcie ustaleń/

zapisy – Darek Pawęzka (604 546 914   darekianna@wp.pl)

 

ORAR II STOPIEŃ

24.08 – 29.08  2021  ORAR II° Uherce Mineralne  koło Soliny

para prowadząca: Halina i Marian  Indykowie

Ksiądz Moderator – Konrad Fedorowski

zapisy – Marian Indyk (518 401 598  marian.indyk@gmail.com)

 

KOSZTY REKOLEKCJI 15 DNIOWYCH

Cena dla naszej diecezji –1000 zł dla osoby dorosłej. Cena dla osoby dorosłej spoza diecezji 1100 zł.

Dzieci do 2 lat bezpłatnie.

Dzieci od 2 do 12 lat włącznie –  550 zł. Dzieci osób spoza diecezji w wieku 2 do 12 lat włącznie – 600 zł.

Dzieci powyżej 12 roku życia jak osoba dorosła z diecezji lub spoza diecezji.

Czwarte i kolejne dzieci po rozeznaniu sytuacji finansowej rodziny mogą być bezpłatnie.

 

KOSZT ORAR II STOPNIA

Cena dla naszej diecezji – 500 zł dla osoby dorosłej. Cena dla osoby dorosłej spoza diecezji –  600 zł.

Dzieci do 2 lat bezpłatnie.

Dzieci od 2 do 12 lat włącznie – 300 zł. Dzieci  osób spoza diecezji w wieku 2 do 12 lat włącznie – 350 zł.

Dzieci powyżej 12 roku życia jak osoba dorosła z diecezji lub spoza diecezji.

Czwarte i kolejne dzieci po rozeznaniu sytuacji finansowej rodziny mogą być bezpłatnie.