family_xl

Domowy Kościół

Image Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele. Został założony przez ks. Franciszka Blachnickiego, przy współpracy z s. Jadwigą Skudro RSCJ, jako gałąź Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła. Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, dlatego formacja w nim jest połączeniem formacji obu ruchów. Praca formacyjna obejmuje wspólną pracę w kręgach (małe grupy składające się z 4 do 7 par małżeńskich) podczas comiesięcznych spotkań oraz codzienny wysiłek zmierzający do wypełnienia tzw. zobowiązań. Spotkanie w kręgu trwa ok. trzech godzin. Jest czas na część towarzyską, aby wytworzyć atmosferę bliskości i serdeczności, część modlitewną połączoną z dzieleniem się Słowem Bożym i modlitwą różańcową. Część formacyjna jest czasem dzielenia się problemami i radościami życia oraz sukcesami w pracy nad sobą i wypełnianiem zobowiązań. Część formacyjna jest także czasem przedstawienia i rozważenia kolejnego tematu przygotowanego przez parę animatorską (prowadzącą) lub inną parę w kręgu.http://www.aeroart.plhttp://www.tig.org.pl, http://www.narzeczeni.info, http://www.bezgrawitacji.one.pl

    Każde małżeństwo uczestniczące w pracach kręgu podejmuje wspomniane już wcześniej zobowiązania do wyplenienia w rodzinie. Zobowiązania te, wypracowane wieloletnim doświadczeniem pracy Equipe Notre-Dame, są dla małżeństwa krokami ku prawdziwemu duchowemu zjednoczeniu. Polegaj? na codziennej modlitwie we wspólnocie małżeństwa i rodziny, na pogłębianiu wiedzy religijnej a szczególnie na lekturze Pisma Świętego. Kolejnym zobowiązaniem jest tzw. Dialog małżeński, kiedy to małżonkowie siadają przy zapalonej świecy symbolizującej Chrystusa, który jest obecny wśród nich i omawiają wszelkie trudne sytuacje w rodzinie.

    Oaza Rodzin (tak popularnie jest nazywany Domowy Kościół) ma wypracowany swoisty program rekolekcji wakacyjnych i formacji rocznej dla chrześcijańskich rodzin. Oaza rekolekcyjna jest form? intensywnego doświadczenia życia Kościoła. To spotkanie we wspólnocie rodzin. Piętnastodniowe rekolekcje zamknięte mają program oparty na tajemnicach różańcowych. Spotkania formacyjne na tych rekolekcjach są prowadzone w małych grupach po kilka małżeństw.

    Do Ruchu mogą należeć małżeństwa, które zawarły sakramentalny związek małżeński i chcą przez rozwój duchowości małżeńskiej dążyć do doskonałości chrześcijańskiej.

     Przynależność do wspólnoty odpowiada trzem etapom formacji:

        1. ewangelizacja

        2. deuterokatechumenat

        3. diakonia

    Te trzy etapy winny być zakończone rekolekcjami wakacyjnymi kolejno I, II i III stopnia. Dalsza praca w Ruchu to posługa dla wspólnoty.

Tags: No tags

Comments are closed.