Rejonowy Dzień Wspólnoty w Ostrowcu Świętokrzyskim 10.03.2018 – Oddanie się Niepokalanej