Świadectwo Haliny i Stanisława po ORAR II w Staszowie

W tych dniach mieliśmy łaskę posługiwania jako animatorzy podczas ORAR u II stopnia w parafii św. Barbary w Staszowie. Bóg działał, błogosławił i stworzył ze wszystkich uczestników piękną wspólnotę, na wzór pierwszych wspólnot chrześcijańskich darzącą się  wzajemną miłością, życzliwością i otwartością.

Uwielbialiśmy Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie w Namiocie Spotkania, a w adoracjach zawierzaliśmy nasze rodziny i małżeństwa. Umacnialiśmy się poprzez Eucharystie ze wspólnotą parafialną, którym przewodniczył ksiądz moderator Edward Zieliński.

Umocniła się nasza wiara, wzmogła miłość małżeńska. Odczuliśmy ogromną radość z posługiwaniu rodzinom, które za pomocą łaski Bożej zapałały w posłudze animatora

„Dobrze jest służyć Panu, gdyż ciężar Jego jest słodki a brzemię lekkie” – i to dosłownie, gdyż nie odczuwaliśmy zmęczenia.

Podczas spotkania w grupach uczestnicy stworzyli obraz dobrej a wręcz idealnej pary animatorskiej, która jest wzorem i motorem wzrostu duchowości i działania całego kręgu rodzin.

Oto niektóre cechy dobrej pary animatorskiej kręgu DK:
– Para animatorska wzorem jedności małżeńskiej.
–  Prowadzi intensywne życie duchowe wyrażające się przyjmowaniem sakramentów świętych.
– Pokłada pełną ufność w Bogu i z pokorą  jest gotowa do przyjęcia posługi
–  Parę anim. cechuje otwartość, serdeczność i dyskrecja.
– Jest rozmodlona, cierpliwa, komunikatywna, łagodna, a zarazem wymagająca.
–  Inspiruje członków swojego kręgu do gorliwszej pracy
–  Współpracuje z kapłanem moderatorem.
–  Przestrzega Zasad DK.

Na zakończenie w świadectwach wypłynęła radość z przeżytych rekolekcji, wola podejmowania posługi animatora odpowiedzialnego i gorliwego. Nie zabrakło niekiedy wielu łez wzruszenia.
Owocami rekolekcji były także liczne dary z siebie w postaci licznie złożonych deklaracji KWC i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

„ Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili”

Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że Pan Bóg  kogo powołuje to uzdalnia i umacnia do służenia braciom.

Nasze serca przepełnione są radością i wdzięcznością za ten piękny czas służby.

Dziękujemy Bogu za ten czas łaski. Księdzu Edwardowi za głoszone słowo, serdeczność, za miłość do Jezusa w Najświętszym Sakramencie a wszystkim za gościnność i okazane serce. CHWAŁA PANU!

Halina i Stanisław Pikulowie

Tags: No tags

Comments are closed.