Naszym kapłanom – na Wielki Czwartek 2019

IN PERSONA CHRISTI

Święcenia kapłańskie są „zanurzeniem” w Prawdzie, przenikającym namaszczeniem nie ciała, ale życia. Wzór Chrystusa sługi im jest bardziej dotkliwie odczuwalny w różnorakich przejawach waszego kapłańskiego życia, tym bardziej ostatecznie pociąga wiernych ku wyborze Zbawienia. Wiemy, że to trudne wyzwanie i niejednokrotnie niewdzięczne. Wystawione na pokusy i zniechęcenia, brak zrozumienia lub nawet pogardę czy otwartą wrogość.

Wobec tej perspektywy życzymy Wam, naszym moderatorom, nie tyle „idealności” – co wierności, jako najtrudniejszej z cnót. Zmartwychwstały Chrystus jest jej hojnym dawcą. Wspólnota Domowego Kościoła powierza Was dzisiaj Dobremu Ojcu prosząc Go o jeszcze większą Miłość dla Was.

Tags: No tags

Comments are closed.