Relacja z rekolekcji „Słuchać Pana” w Sandomierzu.

„W  Ruchu miejscem słuchania Pana są też rekolekcje”

                                                                                                     O.F.Blachnicki

 Image

W dniach 26-28.11.2010r  odbyły się w Sandomierzu diecezjalne  rekolekcje tematyczne DK związane z tematem roku  – „Słuchać Pana”. Już czwarty rok  z kolei jesienne rekolekcje w naszej diecezji  dotyczą tematu roku, a pomysł aby tak rozpoczynać pracę roczną w  kręgach  zrodził się w głowie naszego moderatora diecezjalnego ks. Artura Dyjaka.

O tym, że był on bardzo trafiony świadczy rosnąca z roku na rok liczba uczestników  tychże rekolekcji, która w tym roku wahała się blisko setki, oraz duże zainteresowanie nimi wśród oazowiczów z innych diecezji.   W tym roku  były wśród nas małżeństwa z diecezji łódzkiej i warszawskiej.  Najmłodsza uczestniczka nie ukończyła 1 roku życia, a najstarszy uczestnik przekroczył 70-tkę.

Rekolekcje prowadził moderator diecezjalny ks. Artur Dyjak  oraz świeżo wybrana para diecezjalna  Stasia i Rysiu Szymonikowie. Był to piękny czas wsłuchiwania  się w Słowa Pana  wypowiadane przez naszego moderatora – kapłana, który wyrósł z RŚŻ i który na dodatek właśnie studiuje Biblistykę.  Wszyscy czuliśmy, że to nie jest przypadek lecz  działanie Ducha Świętego. W nasze zasłuchane serca zapadały słowa – klucze, które teraz  „odpominane” z notatek zaczynają  w nas działać:

 

 Bóg chce się z nami komunikować przez  Słowo”

 „ Słowo Boga, Słowo Jezusa jest potęgą, Słowem Jezus czyni cuda”

Wiara rodzi się ze słuchania , słuchać to być posłusznym   J 1; 19-25

Czytaj wiele razy, aż to Słowo przemieni twoje serce    O.F.Blachnicki

Dobrze czytać Biblię to trzymać ją w zasięgu ręki   Papież Benedykt XVI

Trzeba karmić się Słowem Bożym  ks. A. Wachowicz –moderator krajowy DK

    

 Para diecezjalna przypomniała nam  główne zasady dotyczące praktyki Namiotu Spotkania, który w naszym ruchu jest miejscem  szczególnego słuchania Pana.

Oto one:

 Namiot Spotkania – min.15 minut

1. Wejście w ciszę   (uświadomienie sobie obecności Boga we mnie, jeżeli nie uświadomimy

     sobie obecności Boga będziemy rozmawiać sami ze sobą)

2. Wzywanie Ducha Świętego.

3. Czytanie Słowa Bożego (3x).

4. Rozmowa z Bogiem twarzą w twarz ( do spotkania z Bogiem zostaliśmy stworzeni

    i do tego spotkania dojrzewamy całe życie).

 

 Zakończyli swoją konferencję dobitnymi słowami naszego Ojca założyciela: 

    „Nie zrozumiał istoty Ruchu ten, kto nie wprowadził w swoje życie praktyki Namiotu Spotkania”  oraz  słowami Jana Pawła II:  Czas przeznaczony na  bliski kontakt z Bogiem jest czasem najlepiej wykorzystanym” .  

       

    Ks. Artur  doradzał aby mieć własną, osobistą Biblię, w której można robić notatki, zakreślać. Na koniec zaznaczył wagę owocu słuchania, czyli – czynu, naszego świadectwa, działania Słowa Bożego w nas. Dobre słuchanie  powinno dawać dobre owoce, czyli miłość i pokój w naszych sercach , w naszych relacjach z najbliższymi (współmałżonkiem, dziećmi), z  kolegami w pracy, z ludźmi spotykanymi na naszej drodze. Powinno również zapalać nas do ewangelizacji, do dzielenia się z innymi Dobrą Nowiną. I tu przez chwilę powróciliśmy do  tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych w Częstochowie, której gościem był  Josh  McDowell amerykański  pastor i teolog zajmujący się problemami wychowania młodzieży. Mówił on o trudnym zadaniu przekazywania wiary młodemu pokoleniu,   podkreślał potrzebę budowania głębokich więzi, dobrych relacji z młodymi, z dziećmi. Mówił: „ Jeżeli chcesz, żeby dzieci przyjęły twoje wartości, musisz zbudować więź pełną miłości. Zasady narzucane siłą , bez miłości prowadzą do buntu i odrzucenia”. 

 

Warto jeszcze podkreślić iż w drugim dniu rekolekcji zostaliśmy zaproszeni przez duszpasterza rodzin ks.Cz.Murawskiego do uczestnictwa w diecezjalnym czuwaniu modlitewnym w obronie życia. Wypełniliśmy po brzegi zabytkowy Kościół Św. Ducha, gdzie pod przewodnictwem pasterzy diecezji ks. Biskupa K. Nitkiewicza   i ks. Biskupa

E. Frankowskiego oraz w łączności z Papieżem Benedyktem XVI, modliliśmy się o szacunek dla życia – od poczęcia do naturalnej śmierci.  Na zakończenie tego modlitewnego spotkania jedna z naszych sióstr Sylwia Dudek-Mądry z rąk Biskupa Ordynariusza otrzymała  zaszczytne odznaczenie „Protektor Vitae”. Jest ona lekarzem ginekologiem i wieloletnim obrońcą życia.

   

W niedzielę , z  żalem opuszczaliśmy bajkowo ośnieżony Sandomierz , który przez 3 dni  był dla nas miejscem wsłuchiwania się w Słowa Pana.

                           Basia i Janek Błaszczukowie diec. sandomierska

Tags: No tags

Comments are closed.