Paschalny rejonowy dzień wspólnoty RSŻ w rejonie Tarnobrzeg.

W dniu 12 maja 2012 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu, przeżywaliśmy ostatni w tym roku formacyjnym Paschalny Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie, którego tematem przewodnim były słowa św. Pawła Apostoła z Pierwszego Listu do Koryntian „Biada mi jeślibym Ewangelii nie głosił – od słuchania do działania.”

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 1430. Po przywitaniu zaproszonych gości, wśród których uczestniczyła para diecezjalna Stanisława i Ryszard Szymonikowie oraz małżeństwa Domowego Kościoła sandomierskich i tarnobrzeskich parafii, a także młodzież tutejszej parafii, konferencję poprowadził moderator kręgu DK ks. Artur Dyjak, na temat: „Ewangelizacja i diakonia, jako odpowiedź na słuchanie Pana w Kościele.”

Ksiądz Artur uświadomił nas, że słuchać to przenieść w życie to, co się słyszy (Słowo Boże), przekazać innym to, czego oczekuje Pan Bóg, to właśnie ewangelizacja w procesie, której konieczne jest odniesienie do Ducha Świętego. Ewangelizacja to świadectwo słowa i życia, to nowa kultura, która sprawia, że człowiek uwalnia się od wszystkiego, co niszczy jego wolność, poniża jego godność. W ewangelizacji bardzo ważna jest diakonia – służba, czyli szczyt, korona formacji. To działanie bezinteresowne dostrzegające potrzeby innych. Mogliśmy się zastanowić nad pytaniem: Na ile we mnie jest bezinteresowności by służyć?

Na rozważaniu Słowa Bożego w grupach pochylaliśmy się nad tekstami:
I grupa: Dz 2, 40-47;
II grupa: Rz 8, 9-16; III grupa młodzież: Jk 1, 19-25, w których staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytania:
– Czy świadectwo współczesnych chrześcijan jest skuteczne?
– Do kogo kieruje swoje świadectwo?

– Kto dziś najbardziej go potrzebuje?

O godz. 1730 uczestniczyliśmy w majowym nabożeństwie, po którym Mszę świętą koncelebrowali ks. Artur Dyjak wraz z o. Piotrem Czerwonką – moderatorem kręgów w parafii Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu.

W homilii ks. Artur, nawiązując do Liturgii dnia zwrócił uwagę na słowa psalmu stanowiące jakby zachętę, apel o ewangelizację. Natomiast słowa Ewangelii uświadomiły nam, że wsłuchując się w Boże Słowo mamy nadzieje, że bycie chrześcijaninem nie musi być straszne mimo trudności. Potwierdzeniem tego faktu była postawa apostołów, którzy idąc za natchnieniem Ducha Świętego, wsłuchując się w Boże Słowo realizowali je w swym życiu, mimo różnych trudności.

Po zakończonej Eucharystii, korzystając z gościnności gospodarzy spotkaliśmy się na Agapie, gdzie przy kawie, herbacie i słodkościach, przy wspólnym śpiewie i rozmowach dotrwaliśmy do Apelu Jasnogórskiego wieńczącego nasze spotkanie.

Serdecznie dziękujemy za obecność księżom moderatorom: ks. Arturowi Dyjakowi
i o. Piotrowi Czerwonka i ks. Piotrowi Gaj, dziękujemy za możliwość świętowania w tutejszej parafii ks. Kanonikowi Józefowi Śmigiel – proboszczowi parafii i parze animatorskiej Danusi I Jurkowi Łatkom wraz z kręgiem DK i młodzieżą, która uświetniała swoją posługą ten czas wspólnego świętowania. 

Niech Matka Boża wyprasza potrzebne dary i łaski na dalszy czas posługi w Ruchu Światło – Życie i Domowym Kościele.
                                                                                              Szczęść Boże!

Moderator Rejonowy DK
ks. Krzysztof Religa
oraz para rejonowa

Teresa i Zygmunt Klizowie

Tags: No tags

Comments are closed.