Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty.

W dniu 10 marca 2012 r. odbyły się Rejonowe Dni Wspólnoty w rejonie Staszów, Tarnobrzeg oraz Stalowa Wola.

Poniżej zamieszczamy relacje ze spotkań w Stalowej Woli i Tarnobrzegu, zaś w naszej galerii można obejrzeć fotorelację ze spotkania w Tarnobrzegu.


                                                            

W dniu 10 marca 2012 r. Domowy Kościół z Rejonów Stalowa Wola i Nisko oraz Dzieci Boże i młodzież z RŚŻ przeżywali wspólnie wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Stalowej Woli.

Towarzyszyli nam moderatorzy: moderator rejonowy o. Robert Krawiec, moderatorzy kręgów DK – ks. Piotr Klocek z par. Opatrzności Bożej i ks. Michał Szawan z parafii miejscowej, a także s. Barbara opiekująca się Dziećmi Bożymi  w par. Matki Bożej Królowej Polski.

Odwiedził nas również ks. proboszcz Włodzimierz Mazur, który serdecznie nas przywitał i zaprosił na kolejne spotkania..

Rejonowy Dzień Wspólnoty rozpoczął się modlitwą do Ducha Świętego, po czym nastąpiło zawiązanie wspólnoty i relacja  pary diecezjalnej  Stasi i Ryśka Szymoników z Kongregacji Odpowiedzialnych RŚŻ w Częstochowie.

Tematem przewodnim Dnia Wspólnoty  było „ Posłuszeństwo Kościołowi i Pasterzom”.

W czasie spotkań w grupach analizowany był tekst „Orędzia Papieża Benedykta XVI na Wielki Post 2012 r.”

Duch Święty napełniał wszystkich swoją mocą i uzdalniał nas, byśmy oddawali chwałę Panu poprzez śpiew, modlitwę, przepiękny taniec uwielbienia w wykonaniu młodzieży, świadectwa oraz wieńczącą Dzień Wspólnoty Eucharystię. Na zakończenie odbyła się agapa.

Nasza wspólnota liczyła ponad 100 osób, a obecność dzieci i młodzieży z RŚŻ wniosła młodzieńczą radość i entuzjazm. Wszystko to sprawiło, że mogliśmy w pełni doświadczyć jedności i piękna wspólnoty  Ruchu Światło Życie.

 

                                                             Halina i Stanisław Pikulowie – para rejonowa


W dniu 10.03.2012 w parafii Św. Barbary w Tarnobrzegu przeżywaliśmy Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty, w którym uczestniczyło 26 osób – małżonków DK i członków Ruchu Światło–Życie.

 

Spotkanie rozpoczęło nabożeństwo Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00, następnie Ks. Krzysztof Religa, moderator rejonowy DK Tarnobrzeg, poprowadził konferencję na temat „Posłuszeństwo Kościołowi i Pasterzom”, w oparciu o teksty Pisma Świętego, adhortacje Jana Pawła II i Benedykta XVI, oraz rozważania Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

 

Podczas wykładu otrzymaliśmy odpowiedź na pytania, co jest podstawą posłuszeństwa, jakie musi być nasze posłuszeństwo, aby było miłe Bogu (ochocze i radosne, gorące i żarliwe, musi obejmować całość, czyli rozciągać się na wszystkie przykazania, musi być szczere i nieustanne i musi być w Chrystusie i przez Chrystusa). W dalszej części konferencji prelegent omówił temat nieposłuszeństwa i z czego ono wynika a także: jakie mamy argumenty i zachęty do posłuszeństwa, z jakich środków możemy korzystać, aby być posłusznym, dlaczego mamy słuchać Kościoła i Pasterzy (bo nikt nie może sam sobie głosić Słowa Bożego, ani nikt nie może sam sobie udzielać Sakramentów Świętych), oraz jakie są owoce słuchania.

 

Pogłębiając temat konferencji na spotkaniu w grupach rozważaliśmy teksty Pisma Świętego (Hbr13, 7-19 ; Tt 3, 1-7), a inspiracją do Namiotu Spotkania był List Św. Piotra (1P 5, 1-5).

 

Koncelebrowanej Mszy Św. przewodniczył Ks. Dziekan Stanisław Bar,  proboszcz parafii  wraz z moderatorem rejonowym DK ks. Krzysztofem Religą, moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie ks. Markiem Kulińskim oraz moderatorem kręgów DK ks. Michałem Oszczudłowskim.

 

Po Eucharystii na sali parafialnej przy kawie, herbacie i słodyczach przygotowanych przez gospodarzy spotkania rodziny DK z parafii Św. Barbary, dzieliliśmy się naszymi świadectwami na temat przeżytego dnia wspólnoty.

 

Niech ten przeżyty dzień zaowocuje w życiu małżeńskim i osobistym każdego z uczestników pogłębieniem wiary i miłości, na czas przygotowania się do uroczystości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  CHWAŁA PANU.

 

                   Teresa i Zygmunt Klizowie – para rejonowa

                   Ks.Krzysztof Religa –moderator rejonowy DK Tarnobrzeg

Tags: No tags

Comments are closed.