P1340897

XXXIII Pielgrzymka KWC do Sanktuarium Św. Józefa w Nisku

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią 30.04.2022r.  członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przybyli do św. Józefa, aby  u jego stóp wypraszać łaski potrzebne dla uzależnionych, dzielić się swoim doświadczeniem i świadectwem trwania w abstynencji oraz ewangelizować i zachęcać innych do daru z siebie dla tych, którzy sami sobie pomóc już nie mogą.

W pielgrzymce uczestniczyło ok. 50 osób, głównie członkowie  Ruchu Światło-Życie (gałąź rodzinna i młodzieżowa), dwóch braci ze wspólnoty Rycerze Kolumba.

Prowadzili nas kapłani : moderator diecezjalny KWC ks. Konrad Fedorowski

                                   moderator rejonowy DK ks. Adrian Kalek

                                   moderator gałęzi młodzieżowej RŚŻ ks. Robert Capała

Do koncelebry Mszy Świętej dołączyli:

                        moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Krzysztof Kwiatkowski

                        moderator  diecezjalny DK  ks. Dominik Żelazko

                        wieloletni moderator  DK  ks. Edward Zieliński

                        ks. prałat Władysław Jadam, który znał osobiście Ojca Franciszka Blachnickiego, założyciela RŚŻ i KWC.

Po zawiązaniu wspólnoty wysłuchaliśmy wzruszających świadectw, tych którzy dzięki Krucjacie wyzwolili się z  uzależnień,  pozbyli  lęku, znaleźli w sobie siłę do przebaczenia i pojednania z najbliższymi, którzy ich krzywdzili trwając w nałogach.

Gościem honorowym spotkania była pani Regina Przyłucka z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, która wygłosiła konferencję p.t. „Życie w świetle”. Temat światła był Ojcu Blachnickiemu bardzo bliski, bo doświadczył ciemności. Podobnie jest z nami jeśli nie jesteśmy wolni , jeśli trwamy w uzależnieniach różnego rodzaju to kroczymy w ciemności. Do światła, do Jezusa prowadzą wielu swoją ofiarą i modlitwą członkowie KWC, których Ojciec Franciszek Blachnicki nazywał „Wojskiem Gedeona”.

Spotkanie zakończyła Godzina Odpowiedzialności, podczas której w szeregi KWC uroczyście został przyjęty nowy kandydat.

                                                                                              Barbara i Jan Błaszczukowie

Tags: No tags

Comments are closed.