„Nie piję bo kocham” – XXI Diecezjalna Pielgrzymka KWC

 

O 9:00 pielgrzymi, głównie z gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, zgromadzili się obok oratorium św. Józefa, gdzie zostali powitani przez moderatora Diakonii Wyzwolenia – ks. Konrada Fedorowskiego, po czym nastąpiło zawiązanie wspólnoty i prezentacja grup. Następnie udaliśmy się do oratorium na konferencję wygłoszona przez ks. Edwarda Zielińskiego ze parafii św. Barbary w Staszowie. Ks. Edward skupił się na głównych myślach zawartych w Narodowym Programie Trzeźwości. Po konferencji nastąpiła godzina świadectw. Wielu pielgrzymów dzieliło się swoimi przeżyciami związanymi z przynależnością do KWC. Świadectwa swoim słowem zachęty zakończył ks. Edward. Z godziny świadectw udaliśmy się do sanktuarium na przygotowanie liturgii, które poprowadził an. muzyczny Domowego Kościoła, Jerzy Łatka z Sandomierza. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Waldemar Olech z Wólki Ratajskiej. Koncelebrowali ks. Robert Capała z Łagowa i ks. Edward Zieliński. Ks. Waldemar wskazał na św. Józefa, jako osobę, która również podjęła życiowe wyrzeczenia z miłości do Jezusa i Maryi i jest przez to wzorem dla każdego krucjatowicza. Po Eucharystii mieliśmy agapę. Ostatnim punktem programu było nabożeństwo misji i odpowiedzialności, któremu przewodniczył ks. Robert Capała. Ks. Robert zachęcał pielgrzymów zebranych w domku nazaretańskim, by potraktowali krucjatę jako dar, który przez poszczególne osoby – członków i kandydatów – Bóg daje całemu Kościołowi. Krucjata jest także uczynkiem miłosierdzia wobec tych, którzy utracili swoją wolność. W czasie nabożeństwa cztery osoby zostały przyjęte do krucjaty. Na koniec, przed błogosławieństwem, ks. Robert zachęcił zebranych do udziału w ogólnopolskiej pielgrzymce KWC do Poznania.

W czasie pielgrzymki młodzież oazowa zbierała także datki na wyjazd na ŚDM w Panamie. Pielgrzymi nie szczędzili grosza na tak szczytny cel.

 

ks. Robert Capała

foto ks. Robert Capała i Ryszard Szymonik

 

GALERIA

Tags: No tags

Comments are closed.