XX Pielgrzymka KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

Przesłanie Krucjaty zgodnie z pragnieniem ks. Franciszka Blachnickiego – wzmocnione jest samym Słowem Bożym w zawołaniu: „Nie lękajcie się”. W tych słowach, kierując zaproszenie do członków całego Ruchu Światło-Życie naszej diecezji, organizatorzy upatrują również swoistego źródła motywacji do uczestnictwa w pielgrzymce. „Nie lękajmy się” poświęcić Chrystusowi i sprawie Krucjaty odrobiny swojego czasu.

Tags: No tags

Comments are closed.